А има и натрупана печалба от минали години /неизплатена/ по с-ка 123...

Ами изплатете я. Или поне я отнесете по разчетната сметка със собственика.
редовни за неприетите
Болничните се смятат от среднодневния доход през последните 18 месеца, а не само от последния
Много зависи как ще оформите пътните листа :) Ако се ползва само за зареждане на обекти, не виждам основание за данък върху разходите.
Съгласна съм с Ирена. Ако едно лице работи по ТД, има ограничение само при сключването на втори /трети../ТД и няма ограничения за сключването на един или повече ДУ, ГД, свободня професия и други договори и дейности, които не са свързани с КТ.
Друг въпрос са КОНКРЕТНИТЕ изисквания на КОНКРЕТНИТЕ фирми.При някои ТД е невъзможно да имаш собствен бизнес или да управляваш търговско дружество, някои ДУ ограничават управителя относно изпълняването на конкурентна дейност. Така че няма законови ограничения и всичко зависи от конкретните условия на ТД и ДУ и/или вида на упражняваната дейност.
Би трябвало да Ви връчат акт. И най-вероятно ще го направят.
Нямате оправдание и няма отърване. Не ми се търси по законите кога се смяташе, че нарушението е повторно, но има вероятност Вашето да е точно такова. А при "повторно" глобите са двойни.
Само да напомня /нищо че нямате дейност/ ежегодно трябва да подавате и годишен счетоводен отчет в Търговския регистър. Там срокът е до 30.06.
КСО чл.41 (3)  За дните, включени в периода по ал. 1, през които лицето е получавало парично обезщетение от общественото осигуряване за временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, се взема предвид доходът, от който е определено паричното обезщетение.

Ако заплатата Ви е била със сравнително постоянен размер, не би трябвало да има разлика в размера на майчинството
Файлът не може да бъде открит 
За ИЕ:
Tools - internet options - security - custom level - намираш include local directory path when uploading files to a server - отметка на enable
И обезателно с печат от СТМ!
Предполагам има много варианти, но всичките са свързани с разходи и/или реални плащания. Напр. покупка на машини, оборудване, имоти /за 30хил. ?!?/...
Казвате, че фирмата отива на закриване. Това, което е останало в касата е актив и при ликвидацията ще трябва да платите данък върху ликвидационните дялове.
Ако имате парите в действителност - добре. Ако ги нямате - намерете поне за данък върху дивидентите и/или ликвидационните дялове.
1. Изяснете си от къде се е появила тази касова наличност - захранване на касата от собственика, много приходи - малко разходи, неплатени задължения към доставчици....?
2. Според остовора на първия въпрос - връщате парите на собственика /без или по-добре със лихва/, изплащате си дивидент от неразпределената печалба и плащате данък върху дивидента, погасявате си задълженията...
3. Обсъдете нещата с професионалист. Например със счетоводител. Срещу заплащане. 
Нали в ГД се вижда :)
Важното е тези ГД да не са в рамките на един месец.
А допустимо ли е да си плащаш осигуровки (ДОО), ако нямаш приходи? ..... От друга страна, ако имам възможност, нямам против и да си внасям осигуровките, но не знам дали това е приемливо?

Понятието "дейност" е много рааазтегливо и не се изразява само в приходи. Няма конкретна и ясна дефиниция на термините "има дейност" и "начало на дейност".
Щом имате желание да се самоосигурявате - направете го. А за да изглеждат нещата "достоверни" пуснете някаква фактура през годината на каквато искате стойност. Така никой нищо не може да Ви каже :)
Не разбирам защо бягате от самоосигуряването? Ако Ви тежи финансово - декларирайте самоосигуряване в началото на срока на ГД и го прекратете в края.
Разбира се, осигуряването трябва да е ОЗМ
Защо?
Доколкото си спомням от ЗДДФЛ, данъкът върху дивидента се плаща и декларира за тримесечие.
В платежното не се посочва период.

Във връзка с това: разпределя дивиденти за 2011, 2012 с един общ протокол и за 2013 с друг протокол искам да питам  - в сметка "Неразпределена печалба от минали години" аналитично ли отчетате сумите по години?
От мен имаш "Не"
Очакваме и другите членове на журито :)
брутното възнагр. - задължит.осиг.