Добре е да пуснете/връчите заповедта малко преди да изтече предизвестието, като правилно попълните датата "считано от.."
Ако сега не го прекратя, трябва да му се връчи ново предизвестие след изтичане на болничния,така го разбирам,

Не. Никакво ново предизвестие. С изтичане на отправеното вече предизвестие ТД се прекратява. Какво като е в болнични? Пускате си заповед, пращате я по  пощата и толкоз. Заповедта за прекратяване на ТД с изтичане на предизвестието има по-скоро уведомителен характер.
Не може да продължите договора след изтичане на предизвестието. Освен ако не отмените самото предизвестие /не зная каква е процедурата по отменянето/ и след това договорът си продължава като безсрочен. С всичките условности и защити.
Няма друг начин, освен да прекратите договора от 04.01 /или от 05.01 - както Ви идват дните/
За връчването на заповедта - можете да идете на гости или да я пратите по пощата или по куриер. След като сте знаели за продължителността на болничния, добре е било да направите това по-рано. Е, и сега не е късно.
Колкото до регистрацията на борсата - вижте в КСО дали не пише нещо за уважителни причини.

И един несъвсем законен съвет - сменете датата на предизвестието.
Тази заплата за последния месец ли е или за всичките 18 /24/ месеца назад?
Добре де, като нямате персонал, с какви лични данни оперирате? Имате ли картотека на някакви лични данни - ЕГН-та, паспортни данни, и т.н.?

В края на краищата по-лесно е да се регистрирате. Нито се плаща, нито отнема време /става по интернет/, нито пък ще Ви глобят за закъснението /ако въобще има закъснение/.
В такъв случай издавам бележката с две таблици:
1. Получен доход. Съгласно чл. 3, ал. 4 от ППЗСП сумите се посочват за месеца, през който са изплатени. Във Вашия случай - само нули
2. Осигурителен доход, върху който са правени осигурителни вноски по реда на чл.4, ал.3, т.2 от КСО и попълвам помесечно осиг.доход.

Съгласно разпоредбите на ЗСПД и ППЗСПД се изискват само данните, посочени в т.1. Посоченото в т.2 го правя, защото ми е писнало да се разправям с разните служителки.
Най-чисто, според мен, е да се внесат по фирмената с-ка на ЕТ с ПН от името на клиента.
На втория ред в основанието за плащане попълнете "от фирма Х".
Не ми изглежда правилно да ги отчетете като получени в касата без да има издаден фискален бон  :smile1:

Всъщност най-чисто е да върнете парите по сметката на Вашия клиент като неправилно преведени и след това този клиент да си плати по касов път срещу фискално бонче. Няма значение, че има разлика в датите на фактурата и фискалния бон, както и че във фактурата пише "плащане с пл.нар." Нали сумата е под 15000 и не е част от по-голям договор.

ПП Остава да нямате касов апарат ...
Само дето, ще трябва да си причисля заплатата за Януари спрямо новия МОД.
Каквото и да значи "причисля" - не е задължително да си увеличавате заплатата. Важното е осигуровките да са на новия МОД :)
[quote author=bigdarkmad .
Като се замислих, имам още 2 дена да прекратя договорът считано от 01.01.2015, обаче 3 дни за уведомлението за новия (тоест днес вече е късно, ако прекатя договора в един ден и пусна нов в същия, най - ранната дата за нов договор може да е 03.01.2015).

[/quote]
Дори и да сключиш новия договор НА 03.01., то не може да започнеш работа по него преди да получиш справката за прието уведомление. Ако подадеш уведомление днес, то може да започнеш работа едва от утре. Ако стария ТД е прекратен "считано от 01.01.", то дните от пътви до пети включително ще са без стаж. Не че това прекъсване е фатално, но да си знаеш :-)
Стокът за подаване на уведомление за прекратяване на ТД е седемдневен. Не е задължително прекратяването да е на първо число. Спокойно можете да прекратите догдвора СЧИТАНО от 05.01. , от 07.01. или от която искате дата.
При прекратяване от 05.01. няма да има никакви осигуровки за януари. Нали няма работни дни
Само кАдето избере, но не и върху 300 лв.:-)
На другото нясто само подава съответните декларации.

Е, може и на двете места - на едното като СОЛ, на другото по ДУ....
При промяна на работната заплата и при промяна на работното време не се подава уведомление по чл. 62. Просто попълвате Д1 с истинските стойности.
Становището е пуснато в началото на 2014 г., което не означава че важи само за м. декември 2013 г.

Естествено, че цялото становище не важи само за м.12.2013, но първия пример е т.нар. "заварена ситуация" и важи само за м.12.2013. Ако има нещо, което не съм видяла, моля посочете какво.

Ако искате, опитайте да впишете сумата на данъка в Д6 с код 5 за м.12.2014 и после коментирайте резултата.
180 /250
Това са минимумите. Заплатата може да бъде  и по-висока :)
Не трябва ли данъка за м. декември да е с код 5, защото заплатите са изплатени в месеца, за който се отнасят, а ноемврийския данък да е с код 8? Вижте и становището.

Къде по-точно в становището има такова указание?
Нещо подобно има само в първия пример, но това важи само за възнагражденията, платени до 31.12.2013 г.
Основната заплата трябва да е договорирана в трудовия договор. Не може да е под минималната /сега 360 лв/ Горната граница е неограничена. Над основната заплата се добавя и процента за трудов стаж и проф.опит /ако има такъв/, както и други добавки според Вътрешните правила за организация на работната заплата.
Осигуровките са върху брутната заплата /основна+добавки/, но не по-малко от минималния осиг.праг за длъжността.
Възможни са следните варианти: 1. Заплата 500 и МОД 500, сума за плащане 391,95 ; 2.  Заплата 360 и МОД 500, сума за получаване 262,95; 3. Заплатата 600 и МОД 500 -  тогава осигуровките се внасят върху 600, а сумата за получаване е 470,34
Данъкът се начислява върху реалната  /брутна/ заплата, намалена с личните осиг.вноски.
Вижте каква основна заплата е вписана в договора и какви надбавки се полагат.
Нали болничния е от декември? Значи - по старите правила.
А отбелязахте ли, че не подавате Д6?
Щом има съобщение, че не са приети, значи не са. Какво друго може да е станало?
Аз не бих правила ДС.