Може и да значи. Щом няма задължения :)
Е, ако задължението не е декларирано, няма как да го има. Предполагам, че сте наясно какво и кога е декларирано.
Не съм сигурна, че може да се види.
Ако фирмата няма задължения към  офис Център, да си пусне едно искане за въстановяване на недължимо внесена сума. Междувременно преведете данъка по точната сметка, за да не Ви текат лихви.
След като няма  "във връзка с чл. 70 от КТ", за какъв срок на изпитване говорим?
 Това означава ли, че работодателя не може едностранно да го прекрати без последствия? - е сигурно има членове то КТ, по които може да го направи, но са малко и с много условности.
02 - ТД със срок на изпитване? Този код е за срочен ТД за определен срок /чл. 68, ал. 1, т. 1/, а Вашият е безсрочен. Значи 01
Ако не е СОЛ в ЕООД-то :)

Е, ако не е СОЛ или не работи - нищо не внася. ;)
Ако е ДУ - пак до максимума
Мое мнение:
След като според КТ, когато в договора не е посочено в чия полза е срокът на изпитване, се приема, че е уговорен в полза и на двете страни, то би следвало, че когато няма точно определен срок, но е записано, че е във връзка с чл. 70, да се смята - 6 месеца /максималния срок/.

Според мен, щом не е посочен срок на изпитване или е оставено празно поле, заначи срока на изпитване е 0 дни. Въпpосът е за юpист.
Ще внасяте до pазмеpа на максималния осиг.доход, т.е. - по 100 лв. Поне до кpая на 2015
Не разбрах точния проблем?
Получили сте превод, който не е за Вас? - върнете парите, но първо говорете с шефа.
Превели сте пари по грешна сметка и преводът е минал? - ако знаете по чия сметка сте превели, помолете да Ви върнат парите.  Ако не знаете кой е титуляра - обърнете се за помощ към банката. Те не са длъжни да Ви помогнат, но знае ли се :) Правите превод по вярната сметка и евентуално пиете една студена вода заради грешката. Ако става въпрос за данъчно задължение - преведете парите по вярната сметка, а вече преведените ползвайте за следващо задължение по съответния параграф.
Превели сте пари по грешна сметка и преводът не е минал?  - преведете парите по вярната сметка.  Ако става въпрос за данъчно задължение и сте изпуснали срока - проверете за лихвите и ги платете.
Тя цитира чл.325 т.3 или т.4. Назначена е по чл.67 т.1. "Сама си подаде молба..." Да - дойде в началото на месеца и ми я връчи, не съм я търсила и не съм я карала насила....
За прекратяване на ТД по чл. 325, ал.1, т. 3 или 4 не се подава молба /заявление/ от работника, защото това не зависи нито от желанието на работника, нито от желанието на работодателя.  Работникът сам си подава молба /заявление/ за прекратяване на ТД, когато това става по негова инициатива /чл. 325, ал.1, т.1, чл. 326, чл. 327, евентуално по чл. 71/.  При подаването на молбата е трябвало да обясните правата на работничката си и да откажете приемането на некоректен и незаконосъобразен документ.
От друга страна - Вие сте прекратили ТД по взаимно съгласие без такова да е имало - работничката нито е проявила желание, нито се е съгласила с Вашето /не е подписала заповедта/. Желателно е бързо да оправите нещата, защото тя е в пълното си основание да Ви съди за незаконосъобразно прекратяване на ТД.
Правите грешка след грешка... Какво значи:
сама си подаде молба за напускане, цитирани членове от КТ, по които няма как да бъде освободена. - хем сама подава молба, хем цитира членове, по които не може да бъде освободена? Кавва молба по-точно подава?
Прекратих ТПО по чл.325, т.1 ... но на заповедта не ми се разписа   - къде тогава е взаимното съгласие?

Колкото до срока за плащане на обезщетението - обикновено се плаща при прекратяване на ТД. Работникът има право да си го търси до три години след това. А може и да Ви съди...
А Вие кога постъпихте на работа? На 12 или на 14? Ако е на 14 - всичко е правилно.
Ако сте почнала на 12-ти - кога е подписан трудовия договор, кога е подадено уведомлението, кога получихте справката за регистрирания ТД? Ако всичко е оправено преди 12.10 и на 12.10 сте била на работа, то наистина е техническа грешка и трябва да се отстрани.

ПП.  Прекъсването на стажа за два дни няма никакво практическо значение.
Може. Подава се декларация в НАП.
Имаме клиен който се занимава с монтаж на PVC и алуминиева дограма,както така и комарници,щори и е с 22.23

По-горе е цитирано : 22.23 Производство на дограма и други изделия от пластмаси за строителството. Вие нали само монтирате, а не произвеждате?

ПП Обърках питащи с отговарящи. Извинете!  :blush:
43.32 Монтаж на дограма и дърводелски работи  - това не Ви ли хареса?

И защо Ви интересува КИД, след като няма работници?
След като автомобила е бил собственост на ЕТ, то доходът от продажбата е на... ЕТ. Той си влиза в общите приходи на ЕТ и не се отличава от другите му приходи. Декларирането е с приложението за доходи от дейност като ЕТ в ГДД заедно със всичките приходи, разходи, печалба и т.н. Колкото до това, кой ще внесе данъка - явно ЕТ-то не може :), защото ГДД се подава от ФЛ и данъкът , вкл. този от дейността като ЕТ, се плаща от ФЛ. Естествено, ако дейността на ЕТ излезе на печалба.
ФЛ, след като придобие автомобила, подава декларация в общината по ЗМДТ в двумесечен срок /ако не бъркам/ и започва да си плаща данък за МПС.
Колкото до ДДС - то - погледнете какво пише в ЗДДС за продажбата на неамортизирани активи.
Пазарната цена е цената, на която бихте могли да продадете автомобила на трето/ несвързано/ лице. Най-лесното е по застрахователната стойност.
И като нямат пари каква е ползата от разпределянето на дивидент? Да се внесат 5% данък?
И как ще "изчистите" сметките - само дето една сума от неразпределена печалба ще стане задължение към собственика...
С датата на начисляване - за осигуровките.
И не по-късно от 25.10.2015
Подаването на болничните в НОИ е същото от години насам. Разликата е, че не се носи самия болничен.
Работодателят носи  в НОИ документите, които сте изброили. Представят се до 15 число на месеца следващ този в които болничният е представен.
Включително и при болнични за 3 дни.

По-добре е да изчакате да изтече болничния.
Дните в болничен не се броят като отработени при пресмятане на изпитателния срок.
Въпросът ми : Кой трябва да ги издаде?
Да отговоря по-практично :
Удостоверението за липса на задължения се издава от НАП но седалище на фирмата, ако документът трябва да е издаден на името на фирмата или по лична карта на ФЛ, ако документът е за нуждите на ФЛ.  Подава се искане по образец. Искането се подава на място лично или от друго лице /обикновено не искат пълномощно/ или с КЕП. Не зная дали може с ПИК. Получаването е само на място в НАП лично от ФЛ, лично от управителя на фирмата, от упълномощено лице с нотариално пълномощно.