Ако подавате с ПИК може да не засекат закъснението. Така или иначе трябва да подадете Д1, и ако отидете на място глобата е сигурна. С ПИК врроятността за глоба е много по-малка. Почти нулева.
Колкото до вид осигурен - вижте какво пише на код 13. Код 28 оптеделено не е за Вас.
На края един приятелски съвет - отделете някой лев за професионална консултация /още по-добре за текущо обслужване/, защото вероятността да направите още грешки и да пропуснете и други срокове е голяма.
Е, има и други варианти за прекратяване на ТД с малко по-благоприятно обезщетение. :-)  За целта работодателят трябва да е сговорчив и да отработите някой-друг ден.
Колкото до преназначаването на МРЗ - никаква промяна на ТД, освен увеличение на заплатата, не може да стане без Ваше съгласие.
Май нещо се заблуждавате.
Един от съдружниците на фирма ( не е управител) придобива право на пенсия и няма да упражнява дейност( само ще получава дивидент).
Тук виждам спиране на дейността на СОЛа изобщо, а не само заради пенсионирането и не заради преминаването от осигуровки за пенсия към "само здравно". Щом спира дейност, задължително подава ОКД5. 
Щом спира осигуряването - подава ОКД5
Какво се учудвате? Въвеждането на полуобмислени промени в законите вече е традиция. И не само при този парламент /доколкото се отличава от предходните ;)/
Да си спомним онова връщане на данъка при МРЗ, промените в ДЗПО...

Предполагам, че всички сме съгласни, че трябва да има данък уйкенд, но трябва и ясна, конкретна и законово регламентирана процедура. Няма място за субективни интерпретации и фирмени методики. Аз съм за:
- стойностен праг. Няма нужда да се разправяме със стотинки. А "евтините" стоки и услуги или да се третират като служебни или като лични
- фиксирана квота за признаване на ДК за стоките, услугите и свързаните с тях разходи, погато има "смесено" ползване. Може да е диференцирано по групи активи.
- промяна в останалите закони, уточняваща как се отчита и облага частта за лично ползване. Смятам, че един данък при източника е достатъчен /може и над 10%, ако искат и някакво осигуряване/
Според мен 210. Отпуска е според БТВ от месеца, който...., но не по-малко от пропорционалната част на МРЗ. Значи трябва да платите 194.56, но не по-малко от 210. Значи точно 210
Само да допълня, че физическото лице ще е с ДУК и ще се осигурява по този ДУК, няма да се самоосигурява.
ДУ и осигуряването по ДУ са САМО за управленската дейност. Какво става с дейността "съставяне и подписване на ГФО"? На основата на какъв договор? С какви осигуровки? И какъв стаж без осигуровки?

ПП Ако беше СОЛ, щях да се замисля за професионалния стаж, но при ДУ...
Щом фирмата има дейност, управителят задължително се осигурява.
Ако няма сключен /вписан/ договор за управление и управителят е собственик на капитала, може да се осигурява като СОЛ.
Когато СОЛ е пенсионер, задължително се осигурява здравно и може да избира дали да се осигурява за пенсия или за пенсия + ОЗМ.
Минималният осигурителен доход на СОЛ зависи от дохода му през 2014 г.
Във вашия случай има: 1. Управител=собственик, 2. Няма ДУ /надявам се :)/, 3. Пенсионер, 4. не е имал дейност като СОЛ през 2014 г.
 Значи може да се осигурява само здравно като СОЛ върху 420 лв ..
Проверете и дали няма пропусната някоя вноска от предходни месеци
Здравейте!Получих болничен издаден 04.02.16.  Проблем ли е ако сега го пусна в НОИ, или трябва да изчакам до 10,03,16?
Можете да опитате и днес. Или ще стане, или няма :)
После споделете.
До миналата година ставаше, сега нямам опит.
Благодаря !
Успях да подам по старите образци.
С данък уйкенд или без него?

ПП Без него няма никакъв проблем
По старите. Ако ползвате програмата на НАП, трябва да изтеглите последната версия, която позволява период 201601.

Обърнете внимание и на това:
https://frognews.bg/news_106726/Udariha-i-saita-na-NAP/
Годишната Д6  на СОЛ се подава само по ЕГН. Ако се подава по електронен път, това може да стане САМО с КЕП на ФЛ или ПИК на ФЛ.
Да, задълженията на СОЛ се виждат само с ПИК на ФЛ, но Д1 се подава с ПИК на фирмата.
С ПИК на ФЛ могат да се подават Д1 при ЕТ, ЗП и свободна професия, като се "влиза" чрез БУЛСТАТА  а не чрез ЕГН. Просто чрез ПИК на ФЛ се виждат няколко данъчно задължени лица  /когато ги има , разбира се :)/ -  ЕТ по ЕИК, ЗП или св.професия по БУЛСТАТ=ЕГН и самото ФЛ по ЕГН
Нещо сте се заблудила. Самоосигуряването не е по фирми, а по ЕГН. Колкото и фирми да имате, самоосигурявате се само веднъж. Избирате чрез коя фирма да внасяте осигуровките през годината, а накрая правите годишно изравняване според всичките доходи /не печалби!/ от всичките фирми
А според Вас?
И има ли доходи през месеца/месеците на изпълнение на работата по ГД? /все пак не казахте от кога е ГД :-) /
не се осигурявате през новата
А трабва ли да декларира, че започва дейност И в новата фирма? Например с ОКД5, попълнени ЕГН, ЕИК на новата фирма, отметка на започване на дейност и без никакви отметки в частта за осигуряването. Има ли смисъл от такава декларация и ще бъде ли приета?
А когато сметката е с ДДС, в справката по чл. 73 се пише без ДДС, нали?
Имам ли право да основа фирма? - в общия случай имате право. Ограничението може да произтича единствено от договора Ви като прокурист. Ако там е записано, че не можете да упражнявате самостоятелна стопанска дейност, или сходна дейност, или конкурентна дейност, или.. въобще нещо да Ви спира.
съответно да не се осигурявам. - може да не се осигурявате единствено ако фирмата Ви няма дейност или ако има друг управител, а Вие нищо не вършите. Е, и ако по трудовия договор Ви осигуряват на 2600 лв ,но тогава има някои особености.
Как мога да го направя?  - регистрирате фирма, работите, осигурявате се. Междинно си наемате счетоводител. И така.
Ще лъжа ще мажа, но данъчния кредит ще си го ползвам.
Ще удовлетворя данъчните и ще си измисля някаква норма на разпределение за ползването.
80:20

E, най-добре е да докажеш, че въпросния таблет се ползва само във връзка с дейността. Тогава нямаш проблем. :)