Може и двата варианта. Ако се регистрира сега в Агенцията по заетостта, ще получава обезщетение за срок, намален с периода на закъснението (от 12.09 до датата на регистрация). Разбира се, ако има право на обезщетение
Не нямате право. Трябва да имате поне 9 месесеца стаж с осигуовки за безрабтица между двете борси
По мое мнение, е разход за дейността. Виж КТ:
Глава тринадесета.
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУДА 
чл.284 и др.

Не съм твърдяла, че не е за дейността :)
Гледайте на това облекло като на лични предпазни средства. Отчитате си "обикновен" разход с право на данъчен кредит. Достатъчно е да имате един протокол (или подобен документ), че не едикоя си дата на лицата... са предоставени ЛПС (1бр. гащеризон, 1 бр. яке, 1 бр. Обувки....) със срок на ползване... , подписи на работниците и на длъжностното лице
 :blush:
Значи по закон за един ден командировка без преспиване, може да се даде до 20 лв.
Може да се даде и повече. Може и по-малко. Осчетоводява се колкото е дадено.
Ако са дадени 5 лв, осчетоводяват се и се отразяват като разход 5 лв.
Ако са дадени 50 лв, осчетоводяват се и се отразяват като разход 50 лв., но разликата над 20 лв е облагаема за работника по ЗДДФЛ. Доколкото си спомням - в ЗКПО нямаше лимит.
Удържа се
Би трябвало.
Прочети цялата тема. Описано е.
Относно трудов договор по чл. 114 и декларация обр. 1 как процедираме? В Д1 код осигурен 04, ако лицето е 10 дни по 4 часа и в к.16 - 01084 ли се попълва?
Първата цифра е нула, когато целия месец се зачита за стаж. Във Вашия случай (10 отработени дни) явно има дни без осигуряване и мисля, че първата цифра трябва да е единица
11084
Не казвам, че съм права. В момента нямам досръп до наредбата и указанията към Д1
Какво значение има дали ТД е основен или допълнителен при възлагането на допълнителна работа с ДС? Значение ще има, ако тази допълнителна работа е свързана с допълнително работно време. В такъв случай трябва да се съобразите с изискванията са междудневните и междуседмични почивки, като отчетете и работното време по основния ТД.

ПП  До сега често пращах питащите към счетоводител, но на Вас бих препоръчаа консултация с учителя по българси език. Предполагам, че имате такъв в училището.
С две думи няма никакъв давностен срок за разпределяне на дивиденти мога да си разпределям от 2000 г. да речем. Най- различни мнения съм чувал и чел за това
Между другото понятието дивидент в ТЗ съществува само при акционерните дружества но в практиката се използва и в другите дружества.
В крайна сметка мнението изказано от Вас съвпада с това от приложения файл.
Някой друг с различно мнение от това има ли.

Спрете с това "неразпределена печалба от еди коя си година". Неразпределената печалба е КЪМ 31.12.2015 г. и е една обща сума. Няма никакво значение кога е реализирана, дали част от нея е ползвана за покриване на загуби или е разпределяна като дивидент.
По Вашият "проблвм" си има правила и не може да има различни мнения

ПП  Икономията от счетоводител често води до проблеми.
1. Неразпределената печалба не се води по години, а като обща сума. За давност въобще не може да става дума.
2. Можете да разпределяте като дивидент каквато искате част от общата йнеразпределена печалба. Можете да разпределяте дивидент един или няколко пъти годишно до изчерпването на цялото салдо по 122.
не става ли с молба за прехв.осигуровките на СОЛ от булстат на ЕГН
Поне от няколко години насам не става.
Вижте ЗДДФЛ, чл. 43, ал.4 и чл. 55 от ЗДДФЛ
Ако длъжността е нова- законосъобразно е.
Трудов договор е. А защо се подава декл. по чл.55 за граждански договор?
За данъка, разбира се. :)
Може, но ако новият ТД е за нова длъжност, която работникът не е заемал във Вашето предприятие.

ПП  Ако е за борсата - измислеет нещо друго. Ако искате да го уволните, а той не иска - няма да стане.
Имайте предвид, че ЕООД 1 и ЕООД 2 са две различни ЮЛ. Фактът, че лицето Х е управител по ДУ на едната фирма, не го прави управител на другата. В първото ЕООД, където е собственик на капитала, може да управлява и като СОЛ, и по ДУ. Във втората, където капитала е собственост на ЮЛ, управителят може да е само по ДУ. Ако в двете фирми има ДУ  - това са два различни договора. Всеки с отделно възнаграждение и осигуровки.
Самият ДУ не е задължително да се обявява в ТР. Достатъчно е управителя (ФЛ) да е вписан в дружествения договор/учредителния акт.
Точно така си сключете договора - кои дни и по колко часа. Заплащането може да е на час или на ден. Нали всеки ден, когато работи ще е по 4 часа. Погледнете постановлението за определяне на МРЗ. С него се определяше и минималната часова ставка (или минималната надница?). Съобразете се с този минимум.
Всичко това е възможно. Спирамето на самоосигуряването е само ако има ДУ и не върши нищо друго, освен управление
Прав по всички точки.
Само този с хонорара под МРЗ не трянва да има друг доход.