Трудов договор на 2 часа
Или да я направи съдружничка /СОЛ/ и да се самоосигурява само здравно. Тогава  само за 33,60 месечно ще може законно да си работи по всяко време
Да. Права си. Това е само за възнаграждение за работа без трудово правоотношение при наличие на предходно осигуряване на максимума.
Остава да изясним как ще тълкуваме "личния труд" на собствениците -СОЛове? Дали като доход от  работа без трудово правоотношение или доход от работа приравнена към трудово правоотношение.
Или ако по ТД е на максимума, то за втори ТД, за ДУ, за СОЛ и т.н. не се подава Д1
Така го разбрах.
Само че в случая как ще се прилага онзи член "5 за 4"? И къде ще се декларира данъка, удържан по втори ТД или за ДУ?
Личният лекар би трябвало да те насочи.
Удължаването на по-дълги болнични /до 180 дни без прекъсване/ се издават от ЛКК, а след 180 дни ще трябва да се явите на ТЕЛК
Относно недекларирането на данъка по ГД в Д6 - прочетете Наредба Н-8 за реда и сроковете за подаване на декларации за осигурените лица и указанията към Д6 /има ги и в самата наредба/.
За декларирането на ГД - къде дали се декларира?
Щом ще се занимавате с ТРЗ, обезателно трябва да прочетете КТ, КСО, ЗЗО, ЗДДФЛ, Наредба  Н8, наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица..., наредбите за трудовия стаж, за почивките и отпуските, и т.н.
И какво като е отказал? Свидетели има ли?
В края на краищата  -пратете заповедта по пощата с обратна разписка. Има и вариант чрез нотариус, но не зная кавъв точно е реда.
При прекратяване на ТД по чл.71/1 работникът няма никаква защита. Заповедта е еднолично волеизявление на работодателя. Представянето на заповедта на работника има само уведомителен характер. Болничният не го защитава по никакъв начин.
А нямате ли сметка "Разходи за придобиване на ДМА"?
Наси, намери си счетоводител. При това - бързо!!! Ако не за постоянно - плати си поне една консултация за изчисляване на осигуровките, реда и сроковете за внасяне и попълване на Д1.
Ако не ти се плаща- чети КОЗ, ЗЗО и наредба 8
Е, СОЛ-а няма осигуровки  за безработица:)) Независимо от "високия" или "ниския" процент
И в Д1 за СОЛ-а се посочват само данните, засягащи самоосигуряването, тези за трудовия договор се вписват в Д1, която подава работодателя Ви
Вижте теми зъз  заглавия "Граждански договор със СОЛ", "Личен труд на совдтвеник на ООД" и подобни. Това с фактурите от ЕТ е една възможност. Не коментирам дали е добра.
За по-сигурно - вижте  ЗДДФЛ, КСО и НООСОЛ....
А имат ли авторски права?
да но ако решението излезе на 01,01,2014 и през тези три месеца аз нямам внесени здравни осигуровки при личния си лекър ще съм с прекъснати права
Вярвам, че dalila казва истината, но ако не вярваш, може да направиш следното: Подай декларация 7 в НАП по лична карта до 25.11. и изчакай  три месеца, като следиш справката за здравноосигурителните си права. Ако междувременно получиш пенсия, то дукларацията /който и да я подава/ за внесените ЗОВ върху пенсията от бюджета ще обезсили действието на Д7 и няма да имаш нито задължения, нито месеци без ЗОВ. Ако ти отпуснат пенсия с дата след 1.11. и се появат три месеца без ЗОВ - внеси си осигуровката поне за единия от тях. Не бързай да си даваш парите на вятъра.
Трябва да има и нещо в закона за нотариусите - там сделките в брой са до 10000 лв
Възможно е да се самоосигурява. Осиг.доход е според КСО. Минимумът за нови СОЛове е 420.
ДОД отдавна няма, но предполагам питате за ДДФЛ - може да се удържа, ако му се плаща за личен труд. А за това е нужен някакъв договор. Тъй като този договор е по ЗЗД, а не по КТ /не е трудов/, то може да се нарече  "граждански".
Изискването на КСО е:
Чл. 54а. Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които: ...
2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава;

Щом има годините и стажа за пенсия - няма право на обезщетение за безработица. И да отиде да се регистрира, ще го пратят в пенсионното.
Защо? И ти ли обмисляш тази стъпка заради детските?:)
Не бе :) Мойте вече са големи :) Ама да си направя сметка какво съм изгубила :)
А каква е цената на развода - минимума държавни и съдебни таксии подобни?
формулирането е текущо осчетоводяване на документи, създване на документи, представяне на нужна информация пред разни органи и годишно представяне на отчетите.
Така написан предметът на договора не е нищо друго, освен прикрит трудов дотовор. За последствията вижте КТ, чл.414. При ГД предметът на договора трябва да е формулиран като краен продукт и с краен срок. Напр. Съставяне на ГФО в срок до 25.03.2014 г.
А това не е въпрос на счетоводител - не го разбрах....
Исках да кажа, че един счетоводител не може и не бива да задава такъв въпрос! Това са елементарни неща. Пропуснах възможността да не сте счетоводителя, а възложителя по гражданския договор. delphine е обяснила.
Така че ако сте счетоводител - първо почетете още малко или повече и тогава си търсете клиенти, а ако сте търтовецът - оставете нещата в ръцете на счетоводителя си.
А сега де - подава ли се или не? Ако се подава - с какъв код на вид осигурен?

ПП Далеч съм от мисълта, че не може да има Д1 с нулеви стойности. Например при пенсионер, работещ то ТД /вид осигурен 01/ и ползващ цял месец неплатен отпуск, зачетен за стаж. За ГД нищо не мога да кажа.