Предполагам от даестващия през 2005 г. КСО или Закон за безработицата /или както се казваше/
Ама като гледам Чл. 54а. е в КСО поне от 2004г...
Не може. Прекратявате този ТД и сключвате нов.
Преизчислете :)
При плащане в брой не трябва ли се издаде касов бон? Ако не е издаден такъв - оправете нещата с днешна дата.

ПП Никъде не видях за каква сума става въпрос. Отговарът е за сума под 15000 :)
А не е ли трябвало да се регистрирате преди да почнете за извършвате услуги в Германия?
Взема се БТВ от последния месец преди месеца на напускането, през който са отработени поте 10 р.д. БТВ за този месец се дели на отработените дни и полученото среднодневно възнаграждение се умножава по дните неползван отпуск.
От датата, посочена в заповедта като "считано от..."
Eдва ли сте уволнена по чл. 222 :))
Иначе - обезщетението се включва на отделен ред и месецът се признава за осигурителен стаж. В УП3 не се говори за трудов, а за осигурителен стаж. Обикновино в УП3 не се сумира стажът.
Относно печата - идете да Ви го оправят
Вземате последния месец, през който са отработени повече от 10 дни. Ако за този месец има БТВ 300 лв и отработени 15 дни, то среднодневното възнаграждение е 300:15=20 лв
Обезщетението за 7 дни неползван отпуск е 7*20=140 лв.
Или оставете нещата в ръцете на старата счетоводителка или си намерете нова.
Междувременно можете да си извадите ПИК като физическо лице и/или на ЕООДто.
Ако е представил болничния и при втория работодател - трябва да се начисли обезщетение.
Ако не е представил болничния и при втория работодател  - с основание НОИ не е отпуснал обезщетение и по първия ТД
А до сега има ли някъде другаде стаж с осигуровки за ОЗМ поне 6 м.?
Като СОЛ не може да промени процента със задна дата. Промените се правят само в началото на календарната година.
Най-дългият изпитателен срок е 6 м.. Виж чл.70, ал.1
Относно възможността за нов срочен договор  -прочетете внимателно целия чл.68, най-вече ал.3, 4 и 5, както и чл. 69
Точно това не съм убедена как точно ще се тълкува :)
Но ако в пътния лист е описано, че репортер отива до място на събитие за да направи репортаж... може и да мине за неуправленска дейност.
Да, може да е СОЛ. Но само ако управителя е и собственик на ЕООДто/ООД-то/. Ако управителя е трето лице - възможностите са ДУ и евентуално ТД за длъжност управител.
Нито при ЕООД, нито при ООД се прилага договор за управление. Поне не е задължително да се приложи. Не е задължително и управителят непременно да е по ДУ.
1. Основанието е правилно. Може да се избегне, ако има зъзможност и желание, с чл. 325, ал.1, т.1 или чл.71, ал.1.
2. Ако някой от уволнените подлежи на закрила по чл.333 - искате разрешение от ИТ.
3. Заповедта трябва да се връчи преди 01.07. Може на 28.6, а може и по-рано.
4. Могат да ползват отпуск, но не зная дали можете да ги задължите.
5. Предполагам знаете, че на съкратените по този член имат право на обезщетение по чл.222, ал.1
Пред дните, в които няма да е в трудови отношения с вас, на какво основание ще е МОЛ?
А защо да е МОЛ в дните, когато го няма? Просто няма да си извърши приемане и предаване на инвентара. Какво ще му стане на този инвентар, ако 2-3 дни никой не "отговаря" за него? Че то в неработен ден кой отговаря? От друга страна - управителят си е отговорен за всичко :)