При напускане по взаимно съгласие обезщетението от борсата е минималното - 4 месеца по 7,20 за работен ден /150-160 лв на месец/. Говори се, че от 01.01.2013 тази сума ще се увеличи на около 8 лв, ама още не е факт.
При съкращение поради намаляване обема на работа имате право на борса според стажа и според дохода. Във Вашия случай периодът е 12 месеца, а сумата 60% от среднодневното зъвнаграждение през последните 24 месеца. Освен това имате право на обезщетение от работодателя в размер на една заплата за оставане 1 месец без работа.
И в двата случая трябва да отговаряте на слдните условия: да имате 9 месеца /сумарно/ през последните 15 с трудов договор, да не сте осигурен/а на друго основание, да не сте пенсионер по стаж и възраст.
Ако отговаряте на горните условия, но сте получавал/а обезщетение от борсата преди по-малко от 3 години  - независимо от начина на прекратяване на трудовия дотовор ще вземате 4 месеца по 7,20 на работен ден.
За да имаш право на обезщетение за безработица трябва да имаш 9 месеца /сумарно, може и разпокъсано/ през последните 15 с осигуровки за безработица.
Самоосигуряващите се лица не внасят осигуровки за безработица.
Извод: Нямаш право на обезщетение за безработица когато прекратиш дейността си като СОЛ.
1 - няма общо със случая
2 - с командировъчни не само на управителя, но и на работниците - стига да имате някакво основание и да има кой от мястото на командировка да завери бланките
3 - не ти трябват пенсионери, а безрабонти
4- не виждам как ще стане
И аз не мисля, че трябва да се посочи прекратяване на осигуряването. Това се прави, ако прекратяването е в периода на болничния, или болничния е след прекратяване на ТД.
Предполагам има някакви грешки в Д1 за съответните периоди.
Аз имах подобен случай - след дъъълъг неплатен и два дни работа след неплатения работникът се разболя за няколко месеца. Плащанията на болничните минаха без проблем.
Има право на остатъка от обезщетението, ако е спазил условията на КСО, информирал е НОИ за започване на работа по ТД и се регистрира отново в Агенцията по заетостта.
За условията и сроковете  - вижте КСО, чл. 54а - 54и
В случая  -август. Ако лицето беше уволенено считано от 01.11,2012 и през м.10 има отработени повече от 10 дни - ще вземете м.10, ако няма 10 дни - пак август
И при наличие на извънреден труд
Но най-вече - ако работникът поиска - не бива да отказвате.
Има случаи, в които задължително се издава УП3, но няма случай, в който да е забранено издаването :)
Ако това лице е решило да бъде СОЛ в собствената си фирма, независимо че не дължи осигуровки, е длъжно да подаде ОКД5 за начало на самоосигуряване. Трябва да подава и Д1 всеки месец с кода за СОЛ, осигурен на максимума.
Ако е по ДУ/К/ - това не се прави
Имайте предвид, че ако вършите нещо друго във фирмата, освен управление, трябва да бъдете и СОЛ /освен ДУКа и независимо дали има или няма такъв/
Не е трудов стаж, защото не е трудов договор. Зачита се за осигурителен стаж при пенсиониране!
аз самият не се осигурявам, тъй като работя и на трудов договор и заплатата ми е над минималния праг за самоосигуряване - само това изречение е достатъчно, за да ви заявя, че ОТДАВНА сте имали нужда от счетоводител. Вече сте в нарушение на КСО.
Сега си подлагате друга динена кора с гражданския договор
Само ще Ви кажа  - трябват осигуровки /в качеството на управител, полагащ личен труд/. А счетоводител - поне от време на време. И по-добре  още в началото на дейността
Ако не представите исканата декларация, от къде работодателят Ви ще е наясно дали подлежите на защита по този член от КТ?
Ако не представите такава , най вероатно ще се изтълкува, че не попадате в случаите, изброени в чл.333 и могат да Ви уволнят без съгласието на ИТ. И Вие няма да имате право да протистирате против това
Абе на  ДУК  на МОД за управители ... Ама нали ще извършва и друга дейност, различна от управлението /ще фризьорства/. Та за тази си дейност пак ще трябва да се самоосигурява. Така че ще стане ДУК+СОЛ, което са си много пари
По-добре забравете за ДУ/к/а, докато не е станал задължителен
Щом не е договорено друго - този 3-месечен срок на предизвестие уговорен в срочния договор остава в сила, при положение, че договора е вече безсрочен
При всички случаи подавате годишна данъчна декларация за 2012.
Е, не при всички - само ако ви платят до края на годината. И ако няма някаква промяна в закона
Подава се в НАП по лична карта до 30.04.2013
Останалите неща зависят от размера та сумата по ГД, дали работите другаде, дали сте СОЛ....
Най-добре когато Ви плащат попитайте счетоводителя на фирмата възложител: "А сега какво следва?"
Не може. Първо прекратете стария ТД поради завършване на работата или по взаимно съгласие и сключете нов за неопределено време. И подайте две уведомления па чл.62
Ако искате да няма прекъсване на тр.стаж /мкар че това е без значение/ ползвайте схемата: Нов ТД от дата 01уведомление за това на дата 02, първи работен ден по новия ТД на дата 03. Заповед за прекратяване на стария ТД от дата 01 считано от 03, уведомление за това на дата 04 - 10.  Не се притеснявайте, че на дата от 02 до 04 ще иима едновременно два действащи ТД  - в случая няма проблем. Всичко ще си дойде на мястото и с подаването на Д1 за съответния период.
Следва да се начислява. И да се палаща
КТ /и наредбите към КТ/не прави разлика между пенсионер и непенсионер. Щом са по ТД имат еднакви права. В т.ч. - правото на допълнително възнаграждение за трудов стаж и проф.опит
много зависи тези 450 лв за какъв период се отнасят. Ако са за 1 месец - трябва да прекратите временно борсата при започване на работа по ГД и да възобновине в 7 дневен срок след приключването. Ако е за два или повече месеца-  няма проблем да си вземате обезщетението от борсата.
В първия случай ще Ви удържат осигуровки - здравни и за пенсия. Осигуровките се резпределят между вазложител и изпълнител почте както при трудов договор.
Във втория случай - 450 лв за дво или повече месеци /под МРЗ за всеки месец/ ще Ви се удържи само данък върху дохода /10%/. Дохода по този ГД не се зачита за осигурителен доход , а времето не се зачита за осиг.стаж. В първия случай имате осиг.стаж зя пенсия.
Независимо от всичко октанало  -ГД не се зачита за стаж и доход за болнични, майчинство и безработица

И едно уточнение - обикновено ГД в държавните институции противоречат на всякакви правила. Най-често са си чисти "прикрити трудови дотовори" с работно време и рабтно място. В този случай и по-добре да прикратите борсата /поне временно/
По-добре прекратете срочния ТД и подпишете нов. И подайте две уведомления по чл.62
Срочния ТД за определена работа може да бъде прекратен след завършване на работата или по взаимно съгласие. Не може да се предоговорира в безсрочен, както и да се сменя длъжността.