Нямам представа от номерата на колоните, но някъде в указанията пишело, че ако ГД е по дейност, различна от дейността на ЕТ, то се попълва колоната за ГД. Ако дейността е същата - колоната за доход на ЕТ.
Първо отговорете на следните въпроси:
- лицето има ли друг доход за периода. Работи ли другаде?
- регистрирано ли е като СОЛ?
- пенсионер ли е?

Всичко останало пише в КСО, ЗЗО и ЗДДФЛ, както и в самата СИС.
Пак се попълва. С тази разлика, че това ЕТ включва дохода от ГД в осиг.доход за годишно изравняване.
Направи промяната не в самата Д1, а отпред - файл-избор на осигурител-редакция. Поне в програмата на НАП става.
Ревизия на всички? Е, вярно, до сега само 300 души са подали такива декларации, но до 30.04 има време.
На фирмите връщат данък само по документи, защо да проверяват по-сериозно ФЛ? Ако не ги мързи могат да направят засечки по Д1, Д55, справките по чл.73, данни за болнични, детски и обезщетения от НОИ. Нали имат достъп :-)
дайте ми сЪвет как са нещата. Да не стана пишман:(
Най-добре е да сключиш договор със Счетоводител. Той ще ти обясни с цифри кое е по-добре. Тук можем само да гадаем
Ами намалете и 602
602/401-70 лв. червено
Направо си попада в сивата икономика така, като ви чета =)
Ако плащат кеш и без документи, въпроса е безпредметен :-)
Явно има нещо документирано :-)
За целите на данъчното облагане наистина е "друга стопанска дейност" но за целите на осигуряването - не мога да твърдя.
Ако тези продажби на собствена продукция са еднократни , случайни - добре, но ако имат постоянен характер, бих се замислила.
направих обновяване 3, но не ми пшозволява да променя процента си на ТЗПБ от 0.7 на 0.9% за 2015г.
Къде го променяш? Промяната трябва да е в данните за осигурителя.
В този случай "стопанска" е дейността като съдружник в ООД или ЕООД, като ЕТ, свободна професия, занаятчийска дейност, управление по ДУК, граждански договор, подлежащ на осигуряване.
Трудова-по трудов договор, стопанска - за твоя сметка
Това е най-елементарно разграничаване. Без да е 100% коректно.
Все пак зависи и от каква гледна точка търсиш разлики и защо.
КОГА трябва да бъде съставена ведомоста за м.01.2015 г - обикновено след 31.01. и преди плащането на заплатите. Допустимо е още да не е съставена. Ако Ви е трудно да се подготвите - напишете обяснение, че ведомостта за м.01.2015 още не е съставена.
искат Декларация по чл.15 от ЗБУТ - понеже знам че срока е до 30 април и все още не съм подавал - дайте декларациите за миналите години. Обосновете се със срока. Ако искате - подайте сега, но не сте задължени
Щом е основен, значи го вписвате в ТК.
Няма нищо особено.
Само да напомня, че работещите по такъв договор вече се осигуряват за всички рискове.
Е, "приравнен" е силна дума. Просто осигурителните рискове, минималния осиг.праг, че и данъка са същите като при ТД.
Правата и задълженията по този договор са според ЗЗД, а не според КТ.
Нищо не пречи в договора да се регламентира добавка за стаж, но ако не е записана, нямате основание за начисляването ѝ.
Този ДУК по КТ ли е?
И какво пише в самия договор за този процент?
Не се прави статия за тази разлика между счетоводна и данъчна амортизация.
Данъка върху тази разлика можете да осчетоводите като отложен данък.
Ще има дейност,но ще се извършва от други хора.
А кой ще е управител? Ако сте Вие, то подлежите на осигуряване или по ДУ, или като СОЛ. Това вече е проблем. Дали има възможност да запазите майчинството, ако като СОЛ не се осигурявате за ОЗМ - нека Ви обяснят по-запознатите
През последната година има 1 или 2 месеца с по 19 работни дни /под 40 работни часа месечно/. Само за тях и то до края на 2014 няма осигуровки за безработица. Така че ако нямате неплатен без стаж, ще съберете 9 месеца с осигуровки за безработица от последните 15.
Обезщетението 4 месеца по 7.20 на работен ден е минимумът. По-малко не може. При напускане повече също не може.