Здравейте,искам да попитам с ПИК мога ли да подам декларация 6 на самоосигуряващо се лице,за 2017 година,
С ПИК на физическото лице - да.
 
Рядко от подобни книги може да се научи нещо повече. Обикновено преразказват нормативите, без да има практически допълнения, упътвания, документи. Затова и редовно ги отсвирвам Резон, Сиела и т.п. От форумите като този има много повече полза.
:good:
Мисля ,че най - малко 6 работни дни са ви нужни
Защо? Бихте ли посочили основание?
Аз твърдя, че и 1 (един) ден би трябвало да е достатъчен.
При 8-часов работен ден осигурителния стаж е равен на трудовия и този калкулатор не Ви е нужен
Да СТЕ работили повече от 12 месеца. Клавиатурен пропуск, но да обърнем внимание все пак.
Не, не е нито клавиатурен пропуск, нито грешка. В питането става въпрос за временно прекъсване на вече отпуснато обезщетение поради започване работа на ТД. Ако работата по този ТД е по-малко от 12  месеца, има право да получи остатъка от обезщетението. Ако работи повече от 12 месеца, губи остатъка, но има право на ново обезщетение - на минималното (поради факта, че няма 3 години от предходното обезщетение)
След като фирмата съществува като правен субект, можете да започнете дейност и в зависимост от характера на дейността ще се снабдите с необходимите разрешения. Добре е да се консултирате с адвокат и счетоводител.
Имайте предвид, че повечето срокове изтичат .... утре.
Няма значение по кой член се прекратява договора. Трябва да не сте работили повече от 12 месеца, да сте подали декларация в НОИ в 7 дневен срок от започване на работа и да ве регистрирате в АЗ в 7 дневен срок от прекратяването на ТД. КСО, чл.54д, ал.1, 3 и 5
30 работни дни са около месец и половина. За този преиод се полагат поне 2 дни платен отпуск (най-грубо).
Ако бил неплатен цяла година, има право на 2 (3) дни платен.
Ако през годината има 30 р.д неплатен и останалото е работил - 20 дни платен отпуск (минимум).
Ако неплатения е за гледане на дете по КТ - целия се зачита за стаж.
закупени стоки за 2000 лв.

Ако тези покупки не са с цел бъдещи приходи и печалби или не са инвестиция, значи може да сте фирма без дейност.
Ако смятате, че 2000 е разход до 500 лв, тогава подайте такава декларация.

По моето скромно мнение сте си фирма с дейност (ГДД в НАП+ ГОД в НСИ + ГФО в ТР)
Няма норматив, който да изисква задължително плащане на аванс. Оттам нататък отпадат останалите Ви въпроси.
Единственото място, където може да е регламентирано, са Вътрешните правила за организация на работната заплата.
На ТЕЛК или на ЛКК?
Няма основание да ги отписвате или отчитате като директен разход. Няма основание да ги водите и като стоки на склад. Защо не ги водите като "Активи, отдадни под наем", "Активи, за отдаване под наем" или нещо подобно? Все пак сметкоплана е индивидуален.
С непрекъснати здравоноосигурителни права е.
Щом е издаден болничен, щом деня преди това е бил осигурен за ОЗМ и щом има поне 6 месеца осиг.стаж с ОЗМ, какво се чудите?
Здравноосигурителният статус е проблем на докторите, а не Ваш. А щом имтакъв проблем няма, тогава?
Не е задържително. Трябва да има 12 от 18 месеца с осигуровки за безработица
Земеделските производители не определят окончателен размер на осигурителния доход.
Само за доходите от непреработената им селскостопанска продукция :)
 
Аз мисля, че не изпълнявате последната точка от изискванията на т.30 от ДР.

 :good:
Ако пропуска е само 2 дни - няма проблем :) Ще се отрази върху размера на обезщетението с по-малко от 0,3% от разликата между осигурителния Ви доход и МРЗ.

Е, и пет месеца и половина да е пропуска, пак няма да е проблем за срока на обезщетението.  Ще се отрази на размера, ако заплатата Ви е била над МРЗ.
Погледнете нещата така: счетоводните печалби и загуби - за счетододни цели, данъчните печалби и загуби - за данъчни.
Имате счетоводна печалба за 2017, с която се разполагате според решението на собствениците. Те могат да решат с тази печалба да покрият загубите от минали години. Съвсем логично е.
7-дневен срок от спиране на дейността на това лице във фирмата. Може да е преди посоченоте от Вас дати.
Съдружник, който не полага никаква дейност във фирмата си, не подлежи на (само) осигуряване.