Въпросите Ви са много хаотични и личи, че не сте наясно не само какво да правите, но и как да попитате. Нещата няма да станат с питания по форумите и с "този каза, онзи каза..." Добре е пак да потърсите услугите на счетоводител.

А това за 7-дневния срок за Д1 е ..... невярно
Всичко е така. Само вноската може да е с едно платежно - заедно с останалите ЗОВ за месеца.
ЗО, чл.40, ал.1, т.5
Скрит текст :

Това е основанието.
Като го препрочитам стигам до извода, че при ЗП осигуровките трябва да са на база 300 лв., а не върху 420, както е за останалите СОЛове и за работещите по ТД

Говорим за ЗП, осигуряващ се за ОЗМ /"високият процент"/, нали?
Дивидентът няма място в ГДД по чл. 50. Нито в таблиците за изравняване на осигуровките, нито в приложенията за определяне на данъка.
Данъка върху дивидента се декларира с декларация по чл. 55. Ако става въпрос за дивидент, разпределен през 2015 - изпуснали сте срока за деклариране.

За пред банка най-лесно ще е с ГД. Стига банката да "хареса" дохода по ГД и да не го смята за "случаен"
За да се увеличи дохода над 420 лв, трябва наистина да има доход. За доход на СОЛ-собственик на ЕООД от неговата фирма възможността е една - решение за изплащане на личен труд. Изплащането на личния труд се отразява всеки месец в Д1. Върху това възнаграждение се дължи данък и този данък всеки месец се декларира с Д6. Ако мислите да направите нещо за 2015 г. - помислете имате ли възможност да подадете корекции на Д1 и Д6.
Предполагам, че варианта с ДУ не Ви устройва. Свързан е с повече разходи и също с Д1 и Д6.
Има и още един вариант - да си намери някоя друга фирма, на която през 2014 да е извършил услуга по ГД и тази услуга да е платена през четвъртото тримесечие. Това е добре, ако целта на повишаване на осигурителния доход е по-висока пенсия, но не става за по-високо майчинство.
А дохода от "личен труд" на собственика в кое приложение и с какъв код се декларира?
9 месеца или 11 месеца, ако това е по-благоприятно за лицето при пенсиониране.
Не можах да видя от кога е влязла в сила ал.8 на чл.9 от КСО, но си мисля, че Шулева беше министър преди 2011 г.

Скрит текст :
имам още едно питане на продавач осигуровките са в/у мпз-420 лв и мод-545
може ли МРЗ -420 и осигуровки в/у 550 лв.
или трябва 545
Не може заплата 420 и осигуровки на 550 при праг 545
Възможни са следните варианти:
- основна заплата 420, брутна заплата 420 или повече, но под 545, осигуровки на 545
- брутна заплата 550, осигуровки на 550
- брутна заплата 545, осигурвки на 545

Говорим за продавач на ТД, а не продавач - СОЛ - собственик
Длъжен е да се самоосигурява на 420 лв. Това е минимума за доход от упражняване на съответната трудова дейност като СОЛ до 5400 лв
Ако иска на 500 - трябва да доказва доход
Тогава осиг.доход на СОЛ- ФЛ-собственик от дейността, за която е регистриран е 0,00
за 2014 еоод-то има печалба 5000 лв
Какво общо има печалбата на ЕООД-то с осигурителния доход на ФЛ-собственик? Нали не получава възнаграждение за личен труд, а само дивидент?
В колко часа е получена справката за приетото уведомление и в колко часа е започнал работа?
Съобразихте ли се с изискването на чл. 63 от КТ?
Скрит текст :
Май наистина трябва да промените датата на постъпване на работа от 15 на 16-ти, защото глобата по чл. 414, ал.3 от КТ е много страшна

Скрит текст :
Като за начало - не бъркайте датата на сключване на ТД /датата, която се посочва в уведомлението/ с датата на започване на работа. Датата на започване на работа се отбелязва или в самия ТД, или в акта /протокола/ за започване на работа. Двете дати обикновено се различават поне с един ден. А може и с повече.
Не променяйте ТД и уведомлението, променете само датата на постъпване на работа /първият работен ден/, като посочите 16-ти. Помислете как ще му пратите труда, ако е работил на 15-ти. Да не подсказвам - под масата
18. Дата на изплащане/начисляване – попълва се във формат (дд,мм,гггг) следната дата:...
- датата на последния календарен ден от месеца, в който е изплатено възнаграждението, когато в т. 8 е попълнен код 4 – за възнаграждения по договори за работа без трудово правоотношение, които са изплатени след 31 декември 2014 г.


Щом е платено през м.01.2016 - 31.01.2016

ПП Нещо се обърках - в първото питане плащате на тримесечие /през април за м. 01, 02 и 03/, във второто плащате през януари за януари...
Ееее какъв дивидент? 5% данък дивидент, при положение че се спестява от осигуровки на служителите.  :wink1: Доста по-евтино, но пак я има плашещата дума "данък".

Eeee, преди данъка върху дивидента трябва да има и данък върху печалбата :)
За трите дни болничен като ЗП трябва да внесете и здравни осигуровки върху 420:21*3*4.8%. Може и да бъркам - вижте ЗЗО.
Освен това - трябва да вземете и втори болничен лист за ЗП и да го представите в НОИ. Ако се представи болничен само от работодателя, той няма да бъде платен.
Как се осчетоводява липсваща касова наличност, която е разлика между официалното възнаграждение на персонала и обичайното за съответния вид дейност
Като изплатен дивидент на собственика. Вкл. и данък. Вкл и отчитане на ограничението за плащане в брой.
Щом плаща "под масата", да го прави със собствените си пари.

ПП Само не казвайте, че нямате неразпределена печалба, след като имате "икономии" от заплати.
Д1 и Д6 се подават ЗА всеки месец, но след като се плати.
Която си наречете. Напр. 101, 497... Ако искате можете да й сложите и момер 5. Сметкопланът е индивидуален.
Важното е по нея да водите разчетите /задължения и вземания/ със собственика.


ПП След като сте избрали облагане с признаване на НПР, защо въобще водите двустранно счетоводство?
Или нещо не сте разбрали, или счетоводителсата Ви бърка. Как ще "изписва" пари /пари в брой!/ от касата към сметка "неразпределени печалби от минали години" /разчет/?  Да не бърка ЗП с разпределянето/изписването/ на дивиденти?
Първо да направи анализ от къде са се натрупали парите в касата. "От банката" не е най-верния отговор. Ако през годините е плащан данък върху дохода, какво е станало с обложените средства? а) Отчетени са като печалба от текущата година? - тогава да се прехвърлят в сметката на собственика, защото след облагането са си НЕГОВИ ЛИЧНИ средства. б)Отчетени са като печалба от текущата година, а после са отнесени като неразпределена печалба? - пак същото  - праща ги в сметката на собственика. в) оставени са като пари в касата? - тогава минава през т.а) и всичко пак в сметката на собственика. Накрая взема пари от касата и плаща на собственика всичко, което му дължи по разчет. Понеже парите са си на човека, няма ограничение за плащането в брой.
Анализилайте нещата според документите и ГДД. Вижте къде какво е пропуснато и направете нужните корекции. От тук с нищо повече не можем да Ви помогнем.

Прегледах и по-старата Ви тема. Видях, че съл дала същите съвети. И не само аз.
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,16642.msg99969.html#msg99969
Похвално е желанието Ви да поемете счетоводството на семейството, но трябва  повече четене.