Щом няма да се осигурява....
По-важното е да не подлежи на задължително осигуряване.  Самото вписване като съдружник само по себе си не поражда такова задължение, но ако упражнява някакъв труд в  дружеството, независимо дали се плаща "личен труд" или не, е длъжен да се осигурява.
Ако изплатен реален доход 0 минус авансови вноски 10 месеца * 420 лв. = -4200 лв. Пак стигаме до отрицателен годишен осигурителен доход. Значи НОИ пак ни изплаща 90% от 420 лв., но накрая излиза, че трябва да ги върнем тези обезщетения, а осигуровките върху тях са недължимо платени, не е ли така? Защото пак реалният изплатен доход е 0.

Нещо бъркате в понятията. Първо - авансовите вноски са ВЪРХУ 420 лв, а не 420 лв. Второ - приспадането на направените осигурителни вноски е от облагаемия доход и не се включва в изравняването. Трето - 420 е минималната сума за самоосигуряване. Ако нямате доказан доход  или дохода е по-малък, то за осигурителен доход се признават 420 лв. Осигуровките, направени върху 420 лв., не могат да бъдат недължимо внесени
Какво да му удържате? Нали Вие му вършите услугата?
Като купувате хляб от магазина като ФЛ, удържат ли Ви нещо?
Дали върху 420 или върху 2600 ще се внесат осигуровки, принципът е същият. Ако няма изплатен реален доход съответно не е внесен данък, все ще възникнат надвнесени осигуровки и съответно обезщетения за възстановяване към НОИ, нали така мислите и вие?

Е, при 420 няма да има надвнесени осигуровки и съответно обезщетения за възстановяване :)   Но и обезщетението ще е малко:)
"Васил" вече е СОЛ. Не му е нужно отново да се осигурява. Трябва само да декларира, че започва дейност в ООД2. Не ме питай как да декларира - с новата ОКД5 съвсем се обърках :)
Пък и на  това ООД 2, което само получава наеми от ДМА, един човек му стига. Предполагам ;)
 Зависи от много неща - имат ли дружествата дейност, кой работи, в кое дружество работи, кой управлява, по какъв начин управлява...
Принципно: "Васил" е самоосигуряващо се лице - като такова може само да декларира, че ще работи и в ООД2. Освен ако в ООД2 няма ДУК.
"Злати" ако не работи в ООД2 и не го управлява - може и да не се осигурява.
Съжалявам, цитирала съм неточния член. Вижте чл. 54м

Скрит текст :
Във фиша обикновено пише пълните години. Ако стажа Ви е  5 години и 3 месеца, във фиша обикновено пише само 5 години

Колкото до проблем в бъдеще, едва ли може да се очаква. Все пак фишът е само информативен документ и не влияе върху отчитането на стажа.

Ако проблемът е друг - консултирайте се със счетоводителя или ТРЗ-то. Те ще Ви обяснят.
Допустимо е. Зависи това, дето го пише във фиша какво е - общ трудов стаж или трудов стаж за определяне на "класа". В годините за "клас" се взема само времето на същата или сходна длъжност, а не целия стаж.
Зависи как сте договорирали :)
Като чуя "процент върху оборота" си представям процент от общете стойност на всички продажби. Евентуално стойността без ДДС. Но и тук зависи от договорката. На практика е едно и също 5% от общата стойност  и 6% от стойността без ДДС.
 При кое от двете изчисления осигурителният доход ще се вземе под внимание от НОИ при изчисляване на обезщетението по бременност и раждане?

Сега каквото се вземе - вземе, а след подаване на ГДД и изравняването на осигурителния доход - ще се преизчисли върху реалния доход за месеца/месеците. Съобразете се с това ново правило, за да не се наложи да връщате големи суми.
Това, което не мога да си уточня, е дали ако с допълнителен труд не мога да достигна 420 лв месечно, то пак трябва да плащам данък върху 420 лв.


Като за начало - направете разграничение между осигуровки и данъци. Размера на осигурителния доход е едно, а реалния облагаем доход по ЗДДФЛ е съвсем друго.
Както написах по-горе, пък и колегите са Ви казали:
Щом имате дейност, подлежаща на самоосигуряване - авансово внасяте осигуровки минимум върху 420 лв. и в края на годината изравнявате. Ако се окаже, че от дейността сте спечелили под 420 лв месечно - не Ви се връща надвнесеното и осигурителния Ви стаж се заверява върху доход от 420 лв месечно. Ако средния Ви месечен доход е над 420 лв - довнасяте осигуровки.
Данък се дължи върху действително получените доходи. Доходите се облагат зависимост от формата на дейността. При ЕТ - с 15% се облага печалбата от дейността, при свободна професия - данъкът е върху всички приходи, намалени с 25% признати разходи, ако сте съдружник - 10%-тия  данък е върху това, което реално Ви е платено за личния труд /ако се плаща личен труд/, ако дохода Ви е само от дивиденти - 5% върху дивидента.

И въпреки че Ви обясних максимално подробно, пак не пренебрегвайте счетоводните услуги
Данъкът върху заплатата по ТД се удържа и внася от работодателя. СОЛът не се интересува от това. Освен че му се удържа от възнаграждението :-)
Осигуровките за дейността, заради която се е регистрирал като СОЛ, са минимум върху 420 лв или върху по-висок минимум, ако по-предходната година е имал по-висок осиг.доход. В края на годината изравнява осигуряването според дохода и ако трябва - довнася.
Данъкът от дейността като СОЛ е според действително получените доходи от тази дейност. Не е върху осигурителния праг.

Най-добре е да си намерите счетоводител.
Казармата се признава само за пенсия. Не ес признава за обезщетението за безработица.
Благодаря delphine, искаше ми се да не се налага , че голямо прехвърляне ще стане с тези хранителни стоки:)) и това означава, че ще трябва да декларирам в дневник продажби само този след 15.09? луда работа :blush:

Ами щом искате - декларирайте и продажбите преди 15.,9. И внесете ДДС върху тях. Данъчните няма да Ви се разсърдят :)
Ами започва да подава Д1 само със здравно  :)

Бих казала да подаде декларация за промяна ан самоосигуряването, но не виждам какво може да декларира с нея. Освен че е пенсионер.
Няма право. Има изискване за междудневна почивка от минимум 12 часа.
Отказът влияе върху настоящия болничен. Отстраняват се проблемите, предава се на работодателя/работодателите, предава/т/ се в НОИ и се изплаща/т/.
Ако се появи единия ден прекъсване, пак ще има първичен болничен и пак 3 дни от работодател. Освен ако не е 45-днемния болничен преди раждане.
И 6 месеца се мотаете? Поне някакъв документ за плащането получихте ли? Това, че доставчикът не е регистриран по ДДС не го освобождава от задължението да издава фактура. Особено при поискване. А може би тази фирма работи на черно или въобще не е регистрирана?
Имате два варианта:
- да си търсите фактурата с цената на нерви, заплахи, жалби, доноси и т.н.
- да пиете една студена вода и въобще да не отразявате това плащане. Или да го осчетоводите през сметката на собственика