Не се удържа. Той ще си подаде ГДД.
Много категорично при тази оскъдна информация :)
Току виж този студент вече е заработил някакви си 7-8 бона от началото на годината до сега...
Не, не е така. Издатате фактура за 1000 лева + 200 лв ДДС, общо 1200. През месеца сте купили нещо за 100 лв+ 20 ДДС, ако общо 120. В края на месеца внасяте в бюджета 200-20=180 лв. Приходът е 1000 лв, разхода 100 лв, печалбата 900. Осигурявате се на колкото решите. Ако това е за цялата година и сте ЕТ, изравняват осигуровки върху 900,  но не по-малко от минимума за всички отработени месеци и дължите данък върху 900 минус осигуровките. Ако сте ЕООД - 12 данъкът е 10% от 900. Осигуровките поне върху минимума. От там нататък според сличая.
Като самоосигуряващо се лице дължите задължително:
- осигуровки за пенсия
- здравни осигуровки.
По желание: осигуровки за общо заболяване и майчинство.
Осигуровките за пенсия се внасят в един фонд (НОИ), ако сте роден преди 01.01.1960 г. или се делят на две части - едната в общия кюп (НОИ), другата (5%) е за допълнително задължително пенсионно осигуряване в частен фонд. Общия размер е един и същ.
ДДСто се отчита месечно. Внасянето, че ако има, е всеки месец, тегленето (ако сте на възстановяване) - през три месеца
Осигуровките при ЕТ и собственик на ЕООД са на еднакъв принцип - авансово /всеки месец /върху избран доход между минимума и максимума и годишно изравняване според реалния годишен доход. Разликата е в определянето на годишния доход. При ЕТ годишен осигурителен доход е цялата печалба на ЕТто (приходи минус разходи), а при самоосигуряващ се собственик на ЕООД е само възнаграждението, което си е платил за "личния труд", а не върху цялата печалба.
За данъците: при ЕТ данъкът е 15% от печалбата, намалена с осигуровките, вкл. тези от годишното изравняване. При ЕООД данък е 10% от печалбата. По желание може да си вземете остатъкът от печалбата като дивидент, за което дължите още 5% от дивидента. Като физическо лице дължите 10% данък от сумата, плащана за личен труд (ако има такава), намалена с осигуровките.
Както виждате и при данъка, и при осигуровките при ЕООД има повече възможности за избор.
И още нещо за ЕТ - при регистрация на ЕТ по ДДС всъщност Ви регистрират като физическо лице и може да се окаже, че трябва да начислявате ДДС при някои сделки от личен характер (отдаване на имущество под наем, продажба на ново жилище...)
Лично аз мразя ЕТ заради всичките му неудобства, свързани с факта, че хем е търговец, хем не се различава от физическо лице.
Чл.73а кога го въведоха, кога ще го махат.....
Е, не съм казала, че не проверяват, но щом има доказателства, че е еднократна продажба на лично имущество, няма проблем. Аз си продадох стария фотоапарат за два бона по Еконт и не се наложи да плащам нито данък, нито осигуровки. Съседът пък продава някакви парцалкии по 20-30 лева един-два пъти месечно и за целта му се налага да внася по около 150 лв осигуровки. Понеже излиза на червено, поне данък не внася.
А за разписката : нещо от сорта "На тая дата Иван плати на Стоян 5 лева за нещото, описано в горния протокол"  или "Стоян получи от Иван сумата..."

И пак Ви казвам: рзговарйте със счетоводителя си. Той е по-наясно с конкретните факти и би Ви дал по-добър съвет. Пък и има някаква отговорност.
Щом толкова Ви притиснава борсата, вземете двата екземпляра на ТД и ги подменени с нови и срок до нужната дата. Ако можете, разбира се :)
Не е желателно да де удължава срока с ДС, защото може да попаднете в някоя от последните алинеи на чл.68
Щом става въпрос само за 4 дни и не попадате в чл.69, от мен имате "да".
Ако си купиш /еднократно/ телевизор като ФЛ и след време го продадеш като ФЛ, тона не е търговска дейност,  а продажба на лично имущество.  Няма осигуровки,  а в повечето случаи няма и данък.
Търговска дейност е, ако купиш няколко телевизора и ги продадеш, после повториш, потретиш... Тогава има санъци и осигуровки.  Може са се наложи и регистрация по ДДС. Все пак трябва да има равнопоставеност между играчите на пазара, нали.
Това с фактурата, издадена от ФЛ, не го разбрах добре. Няма да питам защо това ФЛ има празо да издава фактури, защото не се сещам някой да му забранява да издава каквото си иска. По-важно е къде и как ще отчита издадените документи. Не виждам никакъв смисъл в такава фактура, нито като данъчен, нито като счетоводен документ. За Вас един приемо-предавателен протокол, съдържащ нужните реквизити на първичен счетоводен документ,  комбиниран с разписка за плащането, би Ви свършил идеална работа като разходооправдателен документ.
Съветвам Ви да комуникирате по-често със счетоводителя си и да не се опитвате да откривате топлата вода.
Истина е, че ако едно ФЛ има доходи от търговска дейност без да е регистрирано като търговец, освен 15% данък дължи и осигуровки. Промяната в КСО е в сила от 01.01.2019 г. И осигуровките, и данъка са си негово задължение и с нищо не Ви касаят Вас като платец на дохода. Освен задължението Ви по чл.73 от ЗДДФЛ.
ФЛ не е длъжно да Ви издава фактура. Сделката и плащането могат да се удостоверят с приемо-предавателен протокол (примерно).
В случая по-важен е въпроса дали конкретната продажба е търговска дейност или продажба (инцидентна, еднократна, случайна...) на лично имущество. 

ПП  Ааа, Вие сте питате като ФЛ-продавач, а не като представител на фирмата-купувач. Е, щом продажбите Ви са търговска дейност, следва и НАП да Ви третира като търговец, независимо че сте икономисали някой друг лев от регистрацията си като ЕТ или ЕООД. До миналата година върху тези си доходи трябваше да внасяте само здравно, ако сте бил безработен. От тази година дължите всички осигуровки като ЕТ или собственик на ЕООД. 
Според мен упражняването на търговска дейност като ЕООД ще Ви излезе по-икономично.
Успех!
1. С оглед на актуалния текст на КСО, не съм много съгласна, че при прекратяване на безсрочен ТД болничния ще продължава да се плаща от НОИ. Доколкото чета, плащането е при срочен тд или при трудова злополука. Но щом са Ви казали....
2. Дължи здравни за своя сметка, щом вече не е осигурен на друго основание. Изплащането на болничен след прекратяване на ТД не го прази здравноосигурен.
3. За отлагането: вижте какво точно е записано в КСО, чл.54в, 54г или там някъде . Потърсете нещо в смисъл, че изплащането на обезщетение за безработица се спира за периозите на изплащане на друго обезщетение.  Там е посочена и процедура.
4. Наистина 4 месеца по около 200 лв са си пари, но ако се регистрира сега, през следващите 3 години когато има право на обезщетение, пак ще е минималното. Ако през тези 3 години работи по ТД и  напусне при по-добру условия, може са съжалява
И що взето минималния размер на осигуровките при съдружник/собственик на фирма и лице, работещо като свободна професия са едни и същи. Данъкът е 10% - в единия случай (Най-общо)  върху разликата между приходи и разходи, а в другия - върху 75% от приходите.
Дали може да упражнявате някаква стопанска дейност, не мога да отговоря. Предполагам, че не е от значение дали ще е чрез фирма или свободна професия
По втория въпрос:
Принципно би трябвало да се регистрира в АЗ. Ще бъде определено обезщетение, но ще бъде отложено плащането за периода след болничния. Погледнете КСО.
На практика наистина е по-добре да не си гърми патроните да не се заробва за още тригодини
Във Вътрешните Ви правила трябва да е записано кои професии ще считате за "сходни".
83412003 Тракторист
8342200* Машинист, *** багер

И двете  попадат в  834 Оператори на подвижни съоръжения
но са в различни групи:
8341 Оператори на подвижни съоръжения в селското и горското стопанство
8342 Оператори на земекопни съоръжения и сродни на тях
Според мен има разлика в задълженията и също не бих признала професионалния опит.
Правилно. Не само че имате право, но сте длъжни да я освободите с изтичане на предизвестието. Освен ако това предизвестие не бъде оттеглено по регламентирания в КТ начин.
1. И един ден е достатъчен, но е съмнително и 100% ще направят проверка. Не казвам, че ще откажат. Наистина е добре да е към месец. Членът е 71. Ако е да месец по-добре срочен ТД и прекратяване по чр.325, ал.1, т.3.
2. От датата на отпускането на предходното обезщетение, каквато е даписана в решението на НОИ.  В случая 2015 г.

Всичко това поне аз съм го писала над 10 пъти
Отваряте досиито на работника и календара. Гледате: започнал работа на дата 1, радотил, ползвал платен отпуск, непланен със стаж и т.н. до дата 2, когато е първия ден от неплатения, незачетен за стаж. След това - дата 3 (първия ден на работа след дата 2 или първия ден от новата година при дълъг неплатен) , дата 4 (при следващия първи ден от неплатения без стаж) и т.н. до последната дата 5 (първи неработен ден след прекратяване на ТД)
Определяте стажа от дата 1 до дата 2, от дата 3 до дата 4 и т.н.
Сумирате стажа по периодите. При работа на 4 часа трудовия стаж е същия, като при 8.
В трудовата книжка: в "правоъгълния" печат - зачетен ТС от дата 1 до дата 5 - колкото получавате при сумирането. Не поставяте записа, че ТС е равен на ОС. На последните страници на ТК, където се посочва времето без стаж, посочвате периодите от дата 2 до дата 3, от дата 4 до дата... , колкото такива периоди има. Само като периоди от-до. Без семиране.
Щом Вие искате, трудно ще е с пълното обезщетение.  За целта трябва работодателя да прояви инициатива. Ако той има желание, би трябвало да знае как.
Многократно съм посочвала членове и условия. Потърсите предходни отговори