За 2013 г. тъй като работното време е 4 часа има пълен трудов стаж ?
Да. Трудовият стаж е "пълен"
Това, което Вие сте писали в началото се отнася за осиг.стаж.

И не поставяте надписа, че ОС=ТС.
За да има право на майчинство, трябва да има общо 12 месеца осигурителен стаж с осигуровки за ОЗМ. Този стаж е общо, сумарно от първия работен ден при първия работодател или от първия ден в самоосигуряване с ОЗМ нататък. Няма изискване да са последователни, при последния работодател, в самоосигуряване или непосредствено преди майчинството.
Пресметнете общия осигурителен стаж по ТД и като СОЛ с ОЗМ. Ако е над 12 месеца, и ако като СОЛ не предвижда голям годишен доход /над 12*610/, по-добре да спира осигуровките. Така и така за този период обезщетението ще се смята върху 610 лв.

И да не забрави на следващия месец, след като спре самоосигуряването, да си пусне една Д7
Ако вече има заветните 12 месеца с осигуровки за ОЗМ, прекъсването на самоосигуряването при доход 610 няма да се отрази на майчинството. Важното е преди болничните да е в осигуряване.

При определяне размера на майчинството, за периодите без осигуровки се взема МРЗ, а тя сега е 610 лв.
Нова, редовна Д6-13 само с увеличението
Няма основание в Д1 да посочи дните кото болнични или други дни без осигуровки. Като СОЛ НЕползва болничен.
Щом Ви притеснява, спрете самоосигуряването за периода на болничния. Ако все още имате възможност.
Дел.
Извинявам се, но трябваше да изтрия коментара си
Не, няма за има . Трябва да да минали три години от датата на отпускане на предходното обезщетение.
Ако към този момент има 12 месеца от последния 18 с осигуровки за безработица,  ще има право на минималното обезщетение. Ако няма месеците - въобще няма право на обезщетение.
Ако като СОЛ не е подал декла3за спиране ва самоосигуряването, то си продавате Д1 като за всеки нормален месец.
Щом като СОЛ не се осигурява за ОЗМ,  то работата и оситгуряването като такъв няма да окаже влияние върху изплащането на болничния.
Друго ме притеснява- дали е възможно да се освободят преди да е изтекло предизвестието от работодателя, примерно на 01.04.2020г.?Дължи ли се тогава обезщетение за неспазено предизвестие?
Възможно е.
Ще се дължи обезщетение само за неспазената част от предизвестието от страната, която го е прекратила
тъй като предната му длъжност е в клас 7,а сега в клас 9 - щом са с различни кодове, значи длъжностите са различни.  Поне документално. Проверете добре и добавете в ТД едно :във връзка с чл.70"
Защо не правите приключването за цялата година, а не по месеци?
Доколкото чета КТ излиза че работодателят ще ми дължи 1 + евентуално още 1 брутна заплата когато дойде и моят ред - защо 1+1? Ако си отработите предизвестието, няма обезщетение за неотработено предизвестие. Ще имате право само на една заплата, и то чак след един месец и ако не сте си намерили работа.
за определяне на тази брутна заплата се гледа предходния месец - да, така е. За съжаление ще е по-малката сума. Няма основание за повече.
30 работни дни неплатен отпуск всяка година /някъде около месец и половина/ се считат за трудов и осигурителен стаж. Те се броят и при определянето на нужните 12-те месеца  от последните 18 за правото на борса.
Ако има над 30 р.д. неплатен през годината, те не се броят за нищо. Дупка. За тях има само здравни осигуровки.
При определяне размера на обезщетението за безработица се взема средния осигурителен доход 24 месеца назад, преди месеца на прекратяване на договора. Когато в този период влизат дни с неплатен отпуск, зачетен за стаж, за тези дни се взема пропорционалната част от минималната работна заплата.,
За повече: КСО, чл. 54а - 54д и малко по-нататък
Платен, неплатен, болничен... Поне докато излезе решението.
Аз бих записала само "по чл. 326, ал.1 - с писмено предизвестие от работника"
а в края на заповедта:
"На лицето да се изплатят следните обезщетения:
1. За неспазено предизвестие от работодателя, на основание чл. 220, ал. 2 - ХХХ лв"
Колко месеца са минали от началото на работа по договора, за който питате?
Ако става въпрос за същия, по който няма срок за изпитване, защото и преди е работил на същата длъжност при същия работодател, то не виждам взаимноизгоден вариант за "пълна борса".
Е, ако прекратите този ТД по 325/1/1 и сключите нов по чл. 68/1/2 за определена работа, тази работа приключи за 5-10 дни /например почистване и дезинфекциране на помещенията на фирмата/ и прекратявате по чл.325/1/4. Ще стане. Законно е. Обаче има голяма вероятност да Ви направят проверка.

Преди да направите "услугата", направете справка колко месеца с осигуровки за безработица има лицето през последните 18. В това число се включват 30-те работни дни неплатен, зачетен за стаж, болничните и майчинството. Ако няма 12, по-добре не си играйте.
Гизданова, при положение че нямате приходи, а само разходи, и всеки месец отразявате разходните фактури в дневника за продажбите, то на всеки три месеца ли имате процедура по реалното възстановяване на данъчния кредит от НАП?
А счетоводителят Ви какво Ви съветва? И за ДДСто , и за самоосигуряването.

ПП Плащането няма никакво отношение нито за издаването на фактура, нито за отразяването й в дневник покупки. И за това попитайте счетоводителя си.
тези фактури ще се отразяват всеки месец в дневника за покупки
е, чак пък всеки месец :) Нека да е на 10-12 месеца :)
Пък това може да го прави и обслужващия счетоводител, нали?

Никъде няма определение на понятието "упражняване на дейност". Кой как и с какво може да докаже, че е имало или е нямало дейност и кой ива по-добри аргументи - така постъпва.
Здравейте, при намалено работно време  , декларира ли се уведомление по чл .62 от КТ до НАП

Не прочетохте би отговора ми днес в 08:52

В уведомлението по чл.62 няма поле за деклариране на работното време
Съответно в софтуера отмятах вторите болнични листове като първични,
Проблемът е в счетоводния /ТРЗ/ Ви софтуер. В програмата на НОИ никъде не се отмята дали болничния е първичен или продължение.