Нищо по-различно.
Става въпрос за ТД, нали?
В трудовата книжка записвате  длъжността и записвате 2 часа, преназначаването отново вписвате на 8 часа от кога , вписвате и прекратяването - 01.08.2016 г. в графата на трудовата   книжка. За този период издавате УП 3.Като за работата за 2 часа от 22.06.2015г. до 22.06.2015г.се получават 16 дни , за работата на 8 часа от 22.06.2015 до 01.08.2016 г. - 01г.01м.07д.  Според мен това би следвало да се направи,без да се описва в трудовата книжка равенството на трудовия и осигурителен стаж,защото няма такова.
Приемам,че сте смятала вярно и трудовият стаж за периодите 22.06.2015г. до 22.06.2015г. и от 22.06.2015 до 01.08.2016 г. е съответно 16 дни и 01г.01м.07д., общо  1 г. 1 м. 23 дни, а осигурителният стаж е различен. За да сте по-убедителна, бихте ли казали колко точно е осигурителния стаж за двата периода?
Благодаря. Така е регистриран с 01. А това, че е със срок за изпитване само в ТД ли се упоменава?
Да
Срокът на изпитвне не значи срочен договор. Може да е безсрочен със срок на изпитване. Регистрира ае с код 01.
Прочетете ЗДДС, чл.97а и вижте дали се онася за Вас.
За да не отварям нова тема пиша тук.
Може ли да ми кажете лице по колко ДУК има право да се осигурява? Става въпрос за две различни фирми, в едната лицето е управител с ДУК от години, но сега се налага на негово име да се прехвърли друга фирма и съответно да се смени собственика и управителя. Благодаря.
Щом питаш тук, тук ще ти отговоря: едно лице има право да се осигурява едновременно по няколко ТД с обща продължителност до 12 часа дневно + един път СОЛ + неограничен брой ДУ + неограничен брой ГД + може би и още нещо. Единственото ограничение е да не надминава максималния месечен осиг.доход, но това не ограничава възможността за сключване на нови и нови договори.
Питането е за базата за отпуск. А осигуряването - ще е в/у МОД-а
Разбрах питането, разбрах и отговора за базата. И съм съгласна.  :good:
поставих въпроса за осигуряването само за собственото си дообразоване.
Та: в цифри - 700 или 750. Сигурна съм, че трябва да е 700, но да си питам :blink:
400 лв.
Замислих се по въпроса за осигуряването: ако МОД е 700 лв и лицето има 10 дни отпуск ( 400:20*10=200) и 10 отработени (800:20*10=400) и БТВ 600 лв (200+400), върху кплко ще се осигурява? Върху 700 (МОД 700 > БРЗ 600) или върху 750 (700:20*10 за отпуска + 400 за отработеното)?

Цифрите са примерни.
За времето, през което сте получавала обезщетение за безработица, не сте осигурявана за общо заболяване и майчинство. За този период се взема минималната заплата. Както за всеки друг период без ОЗМ.

ПП При Вас имаше ли разлика между брутен и нетен размер на обезщетението?
Зависи и от стоките. Може да трябва да се приложи и документ за произход, документ за собственост....
става въпрос за друг закон, когато има доход от друга държава замитат само последния договор тук.
Ще се радвам, ако можете да посочите този друг закон.
основанието е приключване на срок  за извършване на определена работа.
60% от среднодневния осигурителен доход през последните 24 месеца, но не по-мамко от 7,20 лв за работен ден
А на какво основание е прекратен последния трудов договор?
Защо да не можете по пазарна цена? Колко струва един такъв стар и неработещ пълноценно котел? Поставете се на мястото на купувача и помислете колко ще дадете. Преценете и колко бихте взели за старо желязо.
Какво значи "пазарна цена"? Не значи "висока цена", а цената, на която ще си стиснете ръцете. Ако не сте сигурни в търсенето  - първоначално обявете по-висока цена, после намалявайте, пазарете се...
Само не казвайте, че ще продавате на свързано лице...
На пазарен принцип: колко е готов да плати купувачът и срещу колко сте готови да продадете.
Е да, де, но една г-жа от НАП казва, че в системата им така нямало деклариран данък за м 12 2013г. и иска да се пусне Д6 за него. :blink:
А помните ли от кога влезе  в сила новото правило за деклариране на данъка? И дали имаше нещо "преходно"  за данъка от последния декември?
За съжаление нямам възможност да проверя.
 
Да разбирам ли тогава, че по чл.71 могат да ме усвобадят без разрешение от инспекцията

Да.
И по чл. 325, ал.1, т.3, 4, 5 (при срочни договори и при заместване) и по всички други начини, неупоменати в чл. 333. Стига да има основание, разбира се.
Здравейте, детето ми навършва две години и искам да напусна настоящата си месторабота, за да започна на друга. Искам да попитам дали и на новата месторабота съм защитена от уволнение?
Зависи от вида на трудовия договор и от начина на прекратяването му. Защитена сте само при прекратяване на ТД по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6.  И защитата Ви не е абсолютна - достатъчно е Инспекцията по труда да даде разрешение.
Това е в сила на всяко едно работно място - и на сегашното, и на бъдещето.

чл. 328
Скрит текст :

чл. 330
Скрит текст :
Имам болничен - третия за бременност и раждане,който е до 06.01.2017 вкл.
Исках да го подам,..
Сроковете за подаване на болничните са свързани с датата на представяне. Крайната дата няма значение. Е, само за прил.15. :) Попълвате си го по сегашния /непроменен/ календар


 ако се реши и 2 да се почива или др.размествания.После корекции на Д1,Д6 и...знаете.....  :no:
Нали Д1 за януари ще подавате чак през м.02.2017? До тогава ще е ясно кога е работено/неработено. Защо се къхарите от сега?