Подадох молба за напускане по член 325, с посочване на дата , на която да ми тече предизвестието пт три месец
Прекратяването на ТД по чл.325 е без предизвестие. Не сте посочили подробности, но предполагам че става въпрос за напускане по взаимно съгласие ( чл.325, ал.1, т.1).
Правилното е: Заявление за прекратяване на ТД по чл.325/1/1 считано от .....(удобна за Вас дата). След това изчаквате няколко дни (срокът за отговор по КТ е 7 дни) и ако работодателят не се съгласи, подавате Предизвестие за напускане по чл. 326. Не е нужно да уточнявате срока - той е записан в ТД. Важното е да получите писмено потвърждение на датата на връчване.
Комбинираната молба (заявление) "Желая ТД да се прекрати по взаимно съгласие от ... Ако не се приеме, молбата да се счита като предизвестие по чл.326" се прилага често, но не е много издържана. Вярно пести време, но от друга страна подсказва на работодателя, че сте склонни на отстъпка и той най-вероятно ще се възползва от правото си да Ви задържи в срока на предизвестието.
с този номер

макар че и с ЕГН става
Най-добра си е "изпитаната" схема - чрез покупко-продажба на пазарна цена. Друг въпрос е, че тази "пазарна " цена може да е много ниска /разумно ниска/ и че ако продавач е ФЛ, може и да не дължи данък върху този си доход.
Личния лекар днес ми каза, че нямам право на болничен,
Обясни ли Ви защо нямате право?
В друго питане споделяте: имам работени 14 месеца през 2016/2017 г Дори и да е било на 4 часов трудов договор, пак би трябвало да имате 6 месеца осигурителен стаж с осигуровки за общо заболяване и майчинство.  Значи ще имате право на болничен и обезщетение за временната нетрудоспособност
Благодаря много за отговорите!
 ясно се посочва, че ако работникът излезе в неплатен или в болнипен от първия ден на трудовия договор, то осигуряване не е възникнало, защото не са внесени осигурителни вноски. Не пише с какъв код ще се подаде декларация  Д1, но се замислих дали случаят не е същият.
Не, случаят е съвсем различен. Работникът няма отработен ден, не е почнал работа по ТД, въобще няма "първи ден в осигуряване". За този работник Д1 ще бъде с "първи ден в осигуряване", денят, в който се върне от болничен и започне работа. При Вас нещата не са такива
Дали неплатеният отпуск със стаж е възстановил осигурителните права на лицето се чудя?
Да, по време на този отпуск е с осигурителни права.  Не случайно Д1 за неплатения, зачетен за стаж, се подава с код 01, както е и при дните с осиг.вноски, а Д1 за неплатения без стаж се подава с код 28 и без дни в осигуряване
Мисля да не го слагаме, ако от 14.02. е в болничен. Нали така е правилно? - абсолютно правилно
Мисля, че осигуряването е прекъснато, защото няма никъде ден с внесени осигурителни вноски. осигуряването ще прекъсне считано от 14.02, ако тогава все още е в неплатен. На 13.02., деня преди болничния, е в осигуряване.
проблем ли е, че преди тези 30 дни неплатен със стаж има дълъг неплатен без стаж през 2022-ра - не е проблем. Неплатения за 2022 си е за 2022.
осигуряването тогава е прекъснато и няма ден с внесени осигурителни вноски оттогава За периода 01.01.2023 - 13.02.2023 нали е подавана Д1 с код 01 и "дни  без осиг.вноски зачетени за стаж" и посочено начало на осигуряване 01.01.2023. 
Сега, като подавате Д1 за м.02, гледайте да не сложите последен ден в осигуряване 13.02.
Пък ако толкова Ви притеснява - "върнете " го един ден на работа преди болничния, или да си пусне платен от 13.02
Вие прочетохте ли това становище? По точно второто от двете. В него въобще не се споменава, че променили МОД от 710 на 780. Казано е само че когато МОД е под БРЗ, осигуровките са върху БРЗ и че за пълно ръботно време заплатата не трябва да е под БРЗ.
В т.7 на въпросното становище изрично е посочено, че при неплатен отпуск, болнични и т.н. се взема 710 лв.
Микроинвест не са прави.
Осигуровки или при двамата възложители /не работодатели!!!/, или при никой от тях.
Зависи от общата сума на двете възнаграждения след приспадане на НПР
И трябва ли да посочвам, че към 31.12.2022 г съм основен работодател, като лицето не е на работа от септември?
И как ще посочвате, че сте основен работодател към 31.12., след като не сте?
На база осигурителен доход към дадения момент.
Бих уточнила - осигурителния доход от последните 18 месеца преди "дадения момент" :)
Така че връщането на работа "поне за месец" може да има ефект, но не зная доколко ще е значителен.
Пак нова версия

https://nra.bg/wps/portal/nra/Programni-produkti/Spravka-za-izplateni-dohodi-na-fizicheski-lica/54a4f2d3-3a00-4d71-97e5-333f167a7865

Новото във версия 15.04 е: Оправена е грешка при проверка на Декларация Обр. 6 за код плащане 8.
Проверете каква версия ползвате. Актуализитайте
За какво е запора - дълг или издръжка?
От НАП или НОИ едва ли ще проверяват. Още по-малко вероятно е да засекат грешка. Пък и не ги интересува. Евентуално, ама много евентуално, е някой много уставен инспектор от ИТ да мрънка. Единствения проблем е с работника - той да не роптае нещо. Ама за 4 лв.... Ако тръгнете да коригирате за съответния месец /Д1 корекция + Д6 с код 5 само с увеличението/ ще
Ви излязат и лихви..... Най-лесно е да му платите тия 4 лв като добавка в месеца, през който възроптае. Ако въобще възроптае
Според мен би трябвало и за септември да е 714,26
През базовия месец имал ли е доплащане за стаж?
Ако е упоменато в ТД - да.
Т.е. допустимо е да има срок на изпитване ако ТД е за друга длъжност, която лицето не е заемало в това предприятие