Какво значение има, че е пенсионер - ГД е под МРЗ и няма друг осиг.доход. Няма осигуровки. Само ДДФЛ
Основната заплата не може да е под МРЗ
Може осн. заплата 290, клас напр. 20 лв, бруто 310, осигуровки на МОД 330
Въпроса е неясен
Ще се опитам да дам няколко варианта, ако лицето Х, за което говорите е едноличния собственик на капитала:
1. Сбственика Х сключва ДУ/К/ с трето лице У, което осъществява управлението, разпотежда се с банкови сметки, подписва договори и т.н.  У сключва ТД с Х. Х работи само по ТД.У се осигурява като ДУ/К/, а Х по ТД.
2. Х осъществява управленска бейност. Той не може да сключи ТД сам със себе си. Осигурява се дато ДУ/К/ или като СОЛ.
3. Х има договор за управление в неговото си ЕООД, но освен управлението върши и друга деъност - осигуряването е ДУ/К/+СОЛ
4. Лицето Х работи по ТД в друга фирма. Там се осигурява по ТД. Ако неговото ЕООД работи - прилага варианти 1 и 2 според случая. Независимо от ТД. До осиг. доход 2000

Eдно нещо е задължително /или поне препоръчително/ при работеща фирма - договор със счетоводител.
1. Вторият болничен няма как да е представен  -още не е изтекъл септември
2. Първият болничен се плаща на три части - първите 3 работни дни са от работодателя и се плащат със заплатата за м. 08 /сумата е 70% от заплатата за триде дни с удръжки за осигуровки/; втората част е за дните след третия до края на м.08 и се плащат от НОИ, третата част е за дните от 01.09. до края на болничния и сигурно ще бъдат изплатени след края на м.09.
3. Това "В болни4ни съм от 06,08" и "пише че съм от 03,08" не мога да си го обясня
4. Втория болничен няма дни от работодателя. Плаща се от НОИ пак в две части
Ако имаш ПИК може да си провериш нещата
От толкова цифри не можах да се ориентирам - нали не облагате с ДДФЛ обезщетението за 3-те дни от работодателя?
но това достига като информация при нас/счетовоството/
А защо не изисквате повече /пълна/ информация?
Понякога непълните данни са по-опасни от липсата на каквито и да било данни
Като пропуснем факта, че осигуровките за февруари отдавна трябваше да са внесени /и начислени!/, то отговорът е: Върху 316,81 лв, но не по-малко от МОД за длъжността, пропорционарно на отработените дни + трите от работодател /ако през февруари има повече от тези дни - за тях пропорционално само ЗОВ 4,8% от 420/
Искате да кажете, че сте издали фактури с номера 101-111 от кочан и сега смятате да издавате пак от 101 нататък от компютър?!? Не е добре. Особено ако сте по ДДС
Ако имате кочани от 001 до 100 /попълнени и празни/ и сега издавате 101 и нататък с програма - какъв Ви е проблема? Скътайте кочаните в шкафа и дерзайте :)
Не внася допълнителни осигуровки, ако това питате
Но в зависимост от това, дало е ДУК или СОЛ в ЕООДто и дали ЕООДто има дейност - може и да се наложи да подаде декларация за начало на самоосигуряване, както и ежемесечно да подава Д1 като СОЛ или ДУК
Ако сте последен работодател - по-добре издайте.
Издава се съвместно със СТМ, но не само от тях :)
Срочните ТД, сключени по реда на  чл.68 ал.1 т.1 /дори и да са със срок на изпитване/ АВТОМАТИЧНО се превръщат в безсрочни ако работника работи 5 дни след срока без възражение на работодателя. Виж чл. 69, ал.1
Не е нужно никакво "привеждане" в правилен вид
Трябвало е да изложите тези доводи пред проверяващия и да не се стига до предписание
И как такъв ТД е станал безсрочен?
Ако се е върнал титуляра  -ТД се прекратява
Ако не се  е върнал - продължава да си е срочен до завръщане на титуляра.
Ако искате да задържите този работник на безсрочен ТД - прекратявате срочния ТД /със завръщане на титуляра или по взаимно съгласие/ и подписвате нов
Подавате уведомления и за прекратяването и за новия ТД
Чл. 68, ал. 1, т. 1 или чл. 68, ал. 1, т. 2,3,4,5?
Сериозно ли питаш?
Обезщетения - никакви /почти/
Осигуровки - съгласно КСО и ЗЗО
А какво възнаграждение му се полага за текущия месец по принцип ?
ДУКът има права по КСО /болнични, майчинство, безработица/, но няма права по КТ
ДУК е по силата на ЗЗД, а не на КТ.
ДУКът може да ползва отпуск, ако такъв е уговорен в самия договор, по ред и условия, посочени в същия договор
 Каква е разликата между ДУК и СОЛ - и по двата се осигурява за всички осиурителни рискове,
Не е вярно. При СОЛ няма осигуровки за безработица и ТЗПБ, а ОЗМ е по избор
ТД и ДУ/К/ са на едно"ниво"
Би трябвало да зависи от хронологията