А Вие от къде знаете за двете фирми? И двете ли обслужвате? Ако е така - бих се замислила дали да включа една фактура в счетоводството на различни фирми.
За дневните - ако дневните са под двойния размер на определените суми по закона за командировките  -едва ли има проблем. Ако сумарно дневните надвишават двойния размер, независимо че са получени от различни фирми, тъй като се остасят за един и същ период, би трябвало надвишението да се облата с ДДФЛ и доколкото помня - върху надвишението да се внасят осигуровки. Относно разхода на фирмата - ЗКПО не отраничава разходите за командировки, но санкционира при отчитане на разходи, които не могат да бъдат доказани документално.
Трите фактури да самолетни билети да си ги завре .... Или поне двете от тях. Нали плаща само веднъж!!!
Благодаря ви. Ще се оправя.
Добре, че това е преди нова година :))
Как да попълня Д1 с вид осигурен 01, като лицето през целия период е в неплтен, незачетен за стаж. Няма дни в осигуряване, няма осиг.доход, а само ЗОВ за неплатения + обезщетението
1. За 2013  1м. и 12 дни + 30 работни неплатен - за този период има право на платен отпуск
2. Няма да подам данък

1. Този 1 м. и 12 дни са именно 30-те работни дни, зачетени за стаж.
2. В Д1 не подавам данъка, но в Д6 се подава, нали?

Към Елена:
При вид осигурен 28, т. 31 не може да се попълни.
Работник ползва дъъълъг неплатен отпуск и сега напуска. За 2013 г има 1м. и 12 дни зачетени за трудов стаж. Това е целият януари и 8 работни дни през февруари.
 1. За колко дни неползван платен отпуск трябва да го обезщетя? (20:12)*1=1,67~2 дни или повече?
 2. През м.12 няма работни дни еи ще получи само това обезщетение. Като попълвам Д1 не би трябвало да включвам обезщетението в т. 31 Начислен облагаем доход. Трябва ли да попълвам т.29 Брутно трудово възнаграждение и т. 31А Начислен месечен данък? И как мога да ги попълня, като при вид осигурен 28 тези полета са неактивни?
 
После от къде идва неравнение между Д1 и Д6 :(
 
И още един въпрос - полага ли се обезщетение на работник, работил от 04.10 до 12.11 вкл? Смущава ме изискването за отработен пълен месец.
Задължително ли се издава окончателна ф-ра от която се приспада аванса
По същия начин можеш да отговориш на въпроса: "Задължително ли се издава фактура при всяка сделка?"
Колкото до това, дали ще се издаде окончателна хактура с приспадане на аванса или окончателна фактура за цялата сделка + КИ за аванса - въпрос на предпочитания.
А не съм ли права?
Имам позната, която работи по ГД в една държавна агенция. На 4-часов работен ден. Обслужва клиенти на гише - сутрин или след обяд. По график. С регламентирана почивка от 10 до 10:20 или от 15 до 15:20 според случая.
Е, не зная от какъв фонд й плащат ...
1. По ГД не се назначава
2. При ГД няма рабонто време
3. Плаща се от каса или по банков път
4. Бюджетните организации не спазват правилата за простосмъртни.
Отпуска за 2014 не го бройте. Ако напуснете преди 15.01.2014 /нямате 10 отработени дни за м.01/ няма да имате обезщетение за дните от януари.
Само тези7-8 месеца стаж ли имате? Не само при този работодател, а изобщо?
Ако е само това - нямате право на ефективно ползване на отпуск преди за имате 8 м. трудов стаж. Ако напуснете преди тези 8 м или след това - имате право на обезщетение И за тези месеци.
До края на 2013 имате право на пропорционалната част от годишния отпуск според стажа Ви при този работодател. Ако имате нужния минимум /8 м. сумарно/ - имате право да ползвате отпуска. Естествено, ако работодателят Ви разреши. Може и по време на предизвестието. Работодателят може и да откаже.
Най-точен отговор с дати, дни и цифри могат да Ви дадат в ТРЗ или счетоводството на работодателя.
Ако мога да прежразирам въпроса така: Полага ли се платен отпуск за дните в болничен?, то отговорът е "Да, полага се". Нали болничните се зачитат за трудов стаж.
Според мен "напусна" означава последният ден /и евентуално час/, в който работника е бил на работа. Нищо не Ви пречи да попълните и тази дата. Важно е да има и останалите три.
По закон би трябвало да впишете ИЗПЛАТЕНИТЕ за конкретните месеци суми - напр. възнаграждение за личен труд, облагаем доход по ГДД от миналата година според месеците. Минималния осиг.доход, върху който се внасят осигуровките не е нито брутно, нито нетно възнаграждение, а някакво хипотетично число, оспоред което се пълни бюджета на ДОО.
На практика лелките на гише искат СОЛ да попълни сумата, върху която се самоосигурява. Като питаш защо и на какво основание, отговарят:"Защото така трябва!"
Аз процедирам така: 1. Брутен доход за периода от.. до.. . Изброявам по месеци ако има нещо платено или нули.
Забележка: Данните са взети от разплащателните документи. Съгласно чл. 3, ал. 4 от ППЗСПД сумите са посочени за месеца, през който са изплатени
2. Осигурителен доход за периода от.. до.., върху който са внесени авансови вноски по реда на чл.4, ал.3, т.2 от КСО и изброявам по месеци.

Така хем пиша изисквания доход по закон, хем "слушам" лелките от гишетата.
Не зная какъв е смисълът на тази точка от заповедта, освен ако нямате някакъв контролилан достъп до обектите. Можете да напишете "напусна предприятието на 29.12. в 17:25 часа"
Обикновено в заповедите са достатъчни три дати - дата на заповедта, дата считано от коато заповедта влиза в сила и дата на връчване на работника.
Ако не се навие на чл.321/1/1, то трябва предизвестие по чл. 326 във връзка с чл.328/1/3
При срочен ТД предизвестието е 3 меесца, но не повече от срока на договора. Обезщетенията са по чл. 224, по всяка вероятност - по чл.222/1 и евентуално по 220.
Тъй като до м.02.2014 има по-малко от 3 месеца, по-добре изчакайте срока на договора. Тогава ще минете само с чл.224, ако отпуска не е ползван.
Искрено се надявам акупунктура и игло-терапия да е все пак медицинска процедура, а не към "Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти".
Прочети ЗМДТ и виж попада ли дейността ти сред изброените.
Скрит текст :
Ако и заплатата Ви е 460, то нетото е  360,60.
А колко е заплатата Ви не мога да кажа. Вижте трудовия си договор. Заплатата може да е и 310 лв, независимо че осигуровките са върху 460.
Праговете се променят всяка година, но не драстично.
Най-точна информация можете да получите от работодателя си или от счетоводителя му.
Стига да считате, че нещата няма да се променят - подавайте уведомление.
Но не оставяйте заповедта без подпис.