Чрез договор за наем или договор за покупко-продажба.
Много зависи как сте питали. Самият договор /ДУК или ТД/ не се вписва, но името на управителя би трябвало да фигурира някъде в ТР /в учредителния документ, в информацията за фирмата.../
Ако името на управителя не е вписано в ТР, как Вашите контрагенти ще са сигурни, че този човек управлява и представлява фирмата?
Ако в това ЕООД има работници, ползвайте надвнесеното през следващия период.
Е, ще има данък за ФЛ, но пък за ЕООДто лихвите ще са разход и намаляват корпоративния данък. Както се казва: не от единия джоб, а от другия.
Да, заемът все някога ще трябва да се връща :) При това с лихва, съобразена с пазарната. Но нали ЕООД-то ще има дейност, ще има приходи, парични постъпления , печалба, ...
Другият вариант е да се увеличи капитала ня дружеството. Погледнете и чл.134 от ТЗ.
С последното изречение от цитата на В.Заркова не съм съвсем съгласна.
Това възнаграждение не трябва да се променя дори в случаите, в които работодателят установи трудово възнаграждение на лицето за месец ноември по-малко или по-голямо от това през месец октомври.
Ако трите дни бяха 31.08., 01.09. и 02.09., тогава обезщетението, изчислено на база м.08.,  щеше да е по-малко от "70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение" през м.09. и би трябвало да се съобразим със септемврийската надница. Поне така разбирам КСО.
Аз гласувам за октомври :)
Т.е. 2*15,91?

ПП На лични получих още един глас за тази сума
За сега съм сама срещу двама :)
Здравейте!
Нещо се обърках с един болничен :(
Първият ден от работодател е 29.09. и е платено 500:19*0,7=18,42. Вторият и третият дни са 02. и 03.10. Октомври е с 22 р.д. Колко трябва да платя за всеки от тях -  по 18,42 /изчисленото за първия ден/ или 500:22*0,7=15,91 /среднодневното възнаграждение през м.10/.
Как е правилно?

Текстът на ал. 5 от чл.40 на  КСО е  Осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение

Неработоспособността е настъпила през м.09. 70% от среднодневното  възнаграждение за този месец е 18,42, което не е по-малко от 70% от уговореното среднодневно възнаграждение, изчислено за м.10
Ами махнете я тази неразпределена печалба и преведете сумата на ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ, собственик на ЕТ-то. Ползвайте Сметка на собственика или Разчети със собственика.
После това ФЛ да предостави един заем на ЕООД-то и готово.
Вече се обърнах към НАП, Агенция по вписванията, Занаятчиите, Общината, 4 счетоводителя и 1 адвокат и никой от тях не може да ми каже как да си реша казуса
Не Ви казаха, или отговора не Ви хареса?
Казаха ми да се регистрирам като творец в общината
Лично аз не зная каква е тази регистрация (не изключвам да съществува), но бих Ви препоръчала регистрация като упражняващ свободна професия в регистър БУЛСАТ. Обърнете се отново към някого от четиримата счетоводителя (не към адвоката!!!) за да Ви обяснят за данъците и осигуровките при свободните професии. Не зная колко плащате за материали, но ако е повече от 25% от приходите, по-добре се ориентирайте към едно ООД или ЕООД.
Успех!

ПП Напоследък НАП зачести проверките на физически лица, породавали "разни неща" чрез Еконт и други куриерски фирми.
 По какъв начин трябва да ми бъдат изпратени тези пари, за да ми покачат майчинството?
По начин, при който има осигуровки за общо заболяване и майчинство /трудов договор, ДУК, СОЛ на високия процент.../. При ГД няма такива.
Как процедирате ако имате към един служител да речем три запора. Всичко по първия по време, по трите по равно или в зависимост от размера на запора ?
Ако всичките запори са заради кредити - всичко по първия. Пишете писмо до втория (третия, четвъртия...) ЧСИ, че вече има запор по дело N.. от ЧСИ Еди Койси.
Когато има запор за издръжка или за задължения към държавата май имат предимство.
Нищо не става автоматично. :)  Регистрацията би трябвало да е преди първата услуга. Вижте чл. 97а от ЗДДС.
Да споделя изненадата си. В петък ми звъннаха от НОИ Пловдив и ми казаха да не се притеснявам за получените в повече 35.79 лв. Те са отнесени в групата "добросъвестно получени" и няма да ги връщаме. Добре, че бях седнала:)
Абе "зъннаха", "казаха".... Да го бяха написали. :(
Поне запомни ли името на този/тази/ ангел-вестител?
Не съм си правила труда да търся, но сигурно има статии, мнения и коментари, които подкрепят мнението на antea.
Лично аз също смятам, че при нетно възнграждение от 600 лв,  допустима удръжка 1/3 и МРЗ 460 лв, трябва да се удържат 140 лв - по-малкото от 600*1/3=200 и 600-460=140.
Писала съл писма до различни ЧСИ и съм получила три групи отговори: 1. По схемата, която описах  - в примера - 140 лв; 2. По схемата, цитирана от delphine - по примера 1/3*140=46,66 лв; 3. "Според изискванията на чл. 446 от  ГПК" (?!?).
Приела съм следната практика: карам работника да подпише декларация, че желае удръжка у размер на  140 лв /примерно/. Така хем вълкът сит, хем агнето цяло :) Удръжка от 46,66 правя само ако работникът не е съгласен да плаща повече и наложилия запора ЧСИ е дал писмени указания за прилагане на тази схема.
Първо провери на какво се дължи повечето - на повече дни или по-висок доход. После се обади в НОИ. Като гледам датите, най-вероятно са изчислили и наредили предода преди обработката на подадените приложения.
През годината се правят АВАНСОВИ вноски върху избран осиг.доход, но не по-малко от посочения таблицата според РЕАЛНИЯ доход от по-предишната година. В края на всяка година се прави изравняване върху РЕАЛНИЯ доход.
За 2017 ще довнасяте според тези 15000 лв,  през 2019 ще правите авансови вноски минимум върху 600 лв или колкото ще бъде посочено в таблицата за 2019.
За патента нищо не мога да кажа. Доколкото съм наясно, вноските за патент нямат общо с счетоводството. Годишното приключване може да е достатъчно.

За другото: естествено, че  всеки месец се плащат към НАП осигуровки за СОЛ и ТД . Дори се подават Д  и Д6 всеки месец. За осигуровките и Д1 на СОЛ-а - става с ПИК. За декларациите по ТД - не мога да кажа. Предполагам, че marpan_64  е сигурна в това, което пише. ПИК или ел.подпис са нужни само да декларациите, а не за самите вноски. Ако искате да ползвате електронно банкиране, проверете изискванията на обслужващата банка. Вече повечето банки не работят с ел.подпис, а с токън.
За честотата на "водене" на счетоводството - зависи от документооборота, от това, с какво сам се справя собственика, от Вашите предпочитания.... Обикновено при ЕТ се води едностранно счетоводство, но не пречи да водите и двустранно.
Относно договора: не е задължително да се "водите" в тази фирма. Ако работите в къщи /или във Ваш офис/ един "Договор за счетоводно обслужване" под формата на т.нар. граждански договор, е достатъчен. В договора задължително трябва да има: какво точно ще обработвате, какви крайни документи ще изготвяте, в какви срокове ще ги предавате, размер на възнаграждението, начин на плащане и т.н.
Имайте предвид, че по този ГД ще трябва да има и осигуровки, съответно Д1, Д6, Д55, справка по чл. 73.

Преди да почнете работа - запознайте се с КТ, КСО, ЗЗО, ЗДДФЛ, ЗМДТ, Наредба Н-8, Наредбата Н-18 ....
Ще взема отношение само по това: 3. Мога ли аз да се водя на граждански договор .
- Вие какво ще работите? Ще водите счетоводството? Само на тази фирма ли?
- какъв ще е начина на работа - постоянно в салона или веднъж месечно във Ваш си офис?
- разяснете си разликите между трудов и граждански договор. При ГД няма работно място и работно време, а само срок и краен резултат, който може да бъде измерен /отчетен/.
- работите ли другаде на трудов договор?
- защо смятате, че е задължително да се "водите" някак в ЕТ-то?