абсолютно!!!
Здравното е задължително дори за безработни.
Не зная какво включвате под понятието МОЛ на ЕТ - магазинера, склададжията, касиета...?
Най-вероятно питате за собственика на това ЕТ. Щом ЕТ-то има дейност, то собственика му трябва да се осигурява за тази дейност. Каквото и да прави в това ЕТ - да управлява, да продава, да произвежда нещо, да върши някакни услуги и т.н. Осигуряването на собственика на работещо ЕТ е т.нар. самоосигуряване /СОЛ/. Осигуровките са върху 420 лв минимум. Процентът на осигуровките зависи от това, дали ще се осигурява за болнични и майчинство или не, дали е  пенсионер или не, дали на друго място е осигурен на максимален осигурителен доход или не.
Осигуровките са дължими до 25-то число на следващия месец. След това текат лихви. Не е задължително осигуровките да са внесени за да се приключи счетоводната година /освен ако от НАП не са Ви пратили писмо да си платите в 7-дневен срок :)/. Задължително е да се подаде десларация за начало на самоосигуряването до 7 дни след започване на дейност и да се подават ежемесечни декларации за месечния осиг.доход. Ако не ги подавате в нужните срокове има глоби.

Накрая - това ЕТ има сериозна нужда от счетоводител!!!
Ако съм проверяващ няма да приема този вид плащане като плащане по банков път.
1. Защото вие не сте получили плащането по банковата си сметка, а парите са дадени В БРОЙ на шефа или на друг служител, после той сам и по собствено желание ги е внесъл в банковата сметка. Просто сметката е захранена, а не е получено плащане по фактура.
Не зная как е във вашата банка, но при нас на извлеченията са изписани всички данни от платежното - дата, сума, основание, вносител...
2. От гледна точка на Вашия контрагент - той няма документ, че е платил. Нито по каса /няма касов бон/ нито по банка /няма платежен документ или има такъв с името на дпуг наредител/.
 Съвет - не правете така :). Ако мислите да продължавате да икономисвате от цената на касовия апарат и разправиите около него или правете вноските чрез друга банка, където не проверяват самоличността на вносителя, или се разходете заедно с клиента до Вашата или до най-близката банка.
Размерът на ДДС то за внасяне е резултатна величина. :)
Никъде няма изискване за размера на ДДСто за внасяне - едни внасят по 2 лв, други по 2000, трети дори си възстановяват платеното ДДС :)
Изнасяте на светло всичките или повечето приходи и нещата ще си дойдат на място.
нали ни осигуряват на др. място? -Това само по себе си нищо не означава. Осигуряват ви за дейността по трудов договор, не и за дейността ви като продавачиили за каквато и да било друга дейност в ДЗЗД-то.
Съвет - преди да започнете каквато и да била дейност си намерете счетоводител!!! Макар че с подписването на договора за наем вече може да се смята, че вече имате дейност.
Разпределяте сумата на договора по месеци, според работните дни в периода - за м.07 - 13/38, за м. 08 - 22/38, за м.09 - 3/38, приспадате НПР и получавате осиг.доход за всеки месец. Прибавяте дохода от ТД, ако има и сравнявате с максималния доход. По груби сметки - ако няма ТД, няма месец с максимален доход.
Ако не ви се четат законите  - поразровете се из указанията за ГД или из форумите. Има много теми. Няма да смятам вместо Вас, я.
И да не кажете, че този изпълнител по ГД е СОЛ, че тогава трябва да зачеркна всичко, казано до тук.
Подадени Д1 за работниците по ТД или за този ГД?
Ако е првото - какво от това? Ще подадете и за ГД. Вижте сроковете в наредбата.
Ако е второто - защо, като е нямало плащане?
И за кой период се отнася договора? само за м. 07 или от 15.07. до днес?
Я почетете малко  -КСО, чл.4
Това е ясно  :)
Въпросът е за какъв период се отнася.
Ако ГД е от 01.02 до 31.05 и се плати на 5.09, то доходът се разпределя за месеците 02, 03, 04 и 05, осиг. доход, осигуровките и Д1 са за тези 4 месеца.
Не съм убедена, че изцяло са за сметка на дружеството. Делят се между фирмата и управитела. Не зная от къде ще му ги вземете, като няма дъзнаграждение. Сигурно ще му ги пишете на тефтерЯ.
И някак си много лошо звучи управление без възнаграждение... Управител със задължения е по-добре :)
Осигуровките не могат да са над максималния осиг.доход /не помня дали беше 2200/, като в общата сума първо се слагат доходите от трудов договор и ДУ, а след това от ГД-НПР.
Сумата от ГД се разделя на толкова месеци, колкото е продължил ГД и Д1 се подава за всеки месец. И максималния осиг.доход се следи за всеки месец поотделно.
Стига да има основание за командировки :) И доказателства да това.
Може да помислите и за ГД с безработни на ниски суми /около 400 лв на месец/
Друго  -покупка ан активи, на които почвате да начислявате амортизация.
Има варианти и за допълнителни плащания по заплати, доброволни осигуровки и т.н.
Зависи от дали ви трябват фиктивни разходи или сте готова да направите реални плащания
За фактури от Илиенци няма да споменавам. Не бих го направила.
А не трябва ли да е с договор за прокура? Прокурата се обявява в ТР. За осигуровките - няма разлика от ДУ и ТД за управител на 8 часа.
За тях - в другите закони :))
Подсказван  -при неплатен отпуск има само 16,80 ЗОВ, които се удържат от работника и се внасят от работодателя. 30 работни дни за всяка календарна година се зачитат за трудов и осиг.стаж без да се внасят осигуровки. Освен ЗОВ, разбира се :)
вижте чл.40 от ЗЗО
за първия месец работодателя му плаща здравни осигуровки - това добре. Стига да не са за сметка на работодателя. И защо само месец, а не 30 работни дни?
затова решава сам да си внася осигуровките - това не е концерт по желание. Длъжен е да го направи. Той дава парите на рабоотдателя, а работодателя ги внася. И подава Д1.
Ако лицето не е в страната повече от половин година може да подаде декларция за спиране на ЗОВ. Как, къде и при какви условия - вижте ЗЗО
Трябва не само да ги напишете, но и да ги ОФОРМИТЕ като отпуск - молби, заповеди и т.н.
Може. Защо да не може. Всичко е въпрос на договор. А МРЗ все още е 310 лв. За осигурителните прагове няма да коментирам.
А как успявате да смените кода без да подадете прекратяване на стария договор?
а каква заплата ще получите?
Защо не ги оформите като отпуск?
Щом е назначен на трудов договор, трябва да спазва трудовото законодателство /в частност КТ/ относно изискванията за работно време и почивки. Независимо, че е собственик.
Изискването за спазване на работното време и почивките е САМО за дейността, която върши по ТД, не и за други дейности и /или управление, които върши по силата на друг договор /ДУ, самоосигуряващ се съдружник, ГД/.
Няма да коментирам кога е възможно или невъзможно да се сключи ТД със съдружник И управител. Предполагам си знаете :)
Има. Виж КСО, чл. 4, ал.1, т. 7