1. Приспадат се на това основание,  на което са внасяни осигуровките и на което е декларирал, че ще се самоосигурява. /по кой ЕИК подава Д1/.
2. Включва ги в Таблица 2 и прави годишноизравняване.  Само за месеците,  през които се осигурява по чл.40, ал.5. Ако е нужно -довнася
Пример:
През м.02 имате 20 отработени дни и заплата 800 лв. М.03 имате 5 отработени дни и 15 дни неплатен отпуск и заплата за отработеното 250 лв. М.04 работите 15 дни и напускате. Да 15-те дни на април заплатата Ви е 300 лв. Ако имате неползван отпуск, той ще Ви се плати по 40 лв за ден, колкото е средната надница за м.02. М.02 е последния месец преди м.04 /весеца на прекротяване на ТД/, през който имате най-малко 10 отработени дни.
Ако работите на 4-часов работен ден и искате 2 дни отпуск, ще ползвате точно два дни.
Щом е работила в тази фирма, то може да има срок на изпитване само ако е на дрета длъжност, различна от предходната.
Колкото до 10-те дни /малко дни/ работа преди уволнението,  вече Ви казах: има голяма вероятност за проверка от НОИ
Или според трудовия стаж пак една година може да е на борсата с обезщетение?

Мисля, че по-горе бях ясна: трите "лоши" години са минали и не са ограничение . Значи според дохода и стажа.
Чл.71 също предполага според дохода и стажа.
Изискването 12 от 18 е условие, без което въобще няма право на борса.
Обезщетението се плаща на база последния ПРЕДХОДЕН месец, в който има отработени поне 10 дни.
Та : зависи каква е заплатата предходния месец. Часовете нямат значение
При мен беше ЕТ, та всичко беше по чл.50  :blush:
Да разбирам ли , че ако е по чл. 328 няма опция да бъдат изплатени и 4 рз от работодателя И да се запази правото на обезщетение от бюро по труда?
Е, две сладки наведнъж не става ;)

Освен ако Вашия работодател има желание или някакъв договор го задължава при прекратяване на ТД, независимо от основанието, да плаща по 4 заплати.
Щом е била на борсата още през 2016 /гледа се датата на отпускане на обезщетението/, то трите "лоши" години са изтекли през 2019 и сега старото обезщетение няма да е пречка.
Трябва да има минимум 12 месеца с осигуровки за безработица от последните 18.
Не знае колко е брутната й заплата, но чисти е взимала 500лв. - значи около мимималната. Имайте предвид, че при определяне размера на обезщетението за месеците без осигуровки се взема МРЗ. Тока че по-дългата "дупка" няма да окаже голямо влияние върху размера на обезщетението.
За периоди след 2003-2004 искат само ГДД . Ако има някакво несъответствие, тогава искат и платежни.
Няколко дни след като подадете заявление и опишете срока за заверка ще Ви се обади съответния инспектор, ще Ви определи час и ще каже какво да носите.
Не съществува такова ограничение за 10 дни!
По-добре изчакайте да изтече болничншя на шефката, за да не се окаже, че е работила докато е получавала обезщетение.
Начина на прекратяване на ТД, който описвате, е по чл.331 от КТ. За съжаление при такова прекратяване обезщетението за безработица може да бъде само минималното, а не 60% от средния осиг. доход
Ако ТД бъде прекратен поради закриване на щата /чл.328, ал.1, т.2/, тогава ще имате право на обезщетение за безработица според стажа и дохода, но рабатодателя ще трябва да Ви плати една заплата или част от нея за оставане без работа до един месец и да внесе осигуровки върху това обезщетение.
Аз влизам с КЕП, явно за това не излиза. Ако направя плащане през “услуги с свободен достъп” като сам изчисля задължението дали ще е проблем ?
И с КЕП става. По същия начин, само че през Е-услуги с КЕП. Подписът трябва да е на задълженото лице и да има разрешен пълен достъп до всички  услуги
здраейте, не мига да открия тази секция справки с възможност за плащане. Какъв може да е проблема ?
Влизате сайта на НАП - Електронни услуги с ПИК - Вход в портала за Е-услуги, достъпни с ПИК - влизате с ЕГН и ПИК - Услуги - Предоставяне на данъчна и осигурителна информация - Справка за задълженията с възможност за плащане
Възможно е. Законосъобразно е. Друг въпрос е, че тези само 10 дни работа по новия ТД са очеизвадно нагласена работа и има много голяма вероятност да Ви проверят от НОИ. Проверката е по документи - ТД, дата на постъпване, присъствена справка, ..., катко и анкета - какво си/е работил, къде, как, имена на колегите, име и описание на прекия шеф... Не е много страшно  :)
Прекъсването между договорите не е фатално, освен ако:
- с това прекъсване вече не може да събере 12 месеца с осигуровки за безработица от последните 18.
- е бил на висока заплата и по-дългото прекъсване ще намали размера на обезщетението.
Не. Щом е пенсионер е зздравноосигурен от държавния бюджет
Може би не е трябвало да подавате Д55 за четвъртото тримесечие.

Проверете си данъчноосигурителната сметка. Тези пари, които сте внесли през м.01.2020, може да са покрили други задължения или да си стоят надвнесени.
Върху нея държавният бюджет е платил 8% ЗО. За да получим данъчната основа от облагаемия доход вадим включително и това ЗО?
Не, не вадите тези ЗО, които са внесени от държавния бюджет. Пенсията не влиза в облагаемия доход, а само в таблица 2