Как следва да си напишем фактурите за авансовите плащания? - в левове и стотинки.
Плащането няма ли да е по банка?
КСО, чл.4, ал.3
5. лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец;
6. лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, които са осигурени на друго основание през съответния месец, независимо от размера на полученото възнаграждение.

Ако попадате в т.5 - няма какво да се чудите - ЗО до 3400 лв /пенсия - част от ГД/
Въпросът е дали неплатения отпуск е "осигуряване на друго основание". Според мен в месеците, през които има дни неплатен, зачетен за осигурителен стаж, попадат в тази хипотеза

ако получава РЗ по ТД и ГД над 2000 лева е ясно, че следва да се удържат ЗО - това правило от къде го измислихте? Не, че над 2000 лв не е вярно, но и под 2000 също се удържат ЗО :)
В системата на НАП няма как да фалшифицира.
В системата не може, но на разпечатката може :)
Колегата вече каза, че в системата на нАП няма нищо подадено, прието и/или отхвърлено на 27.01. Само разпечатка /или pdf / където присъства /или е променена/ датата 27.01
Цитат
 по информацията от НАП си излиза автоматично зареждане на Приложение 3
Това, че някакъв доход се зарежда автоматично в някое приложение, където не му е мястото нищо не значи. Преместете си го в прил.2

 Доходът от патентната дейност е по-малък от от осигурителния доход на  лицето..
Цитат
  Аз питах за осигуровките дали мога да приспадна от дохода за извършената услуга ?
А наистина ли трябва да внасяте осигуровки върху "този договор"? Не правите ли изравняване на осигурителния доход?

 има доходи  като свободна професия с приложение 3 .
Не разбрах това лице има ли регистрация като свободна професия или просто е получил доход по ГД, с предмет, различен от патентната дейност? Или просто от НАП са пъхнали дохода в прил. 3 и Вие решихте, че е от свободна професия?
При попълнена Т1, да не си разбрала?!
Ами да, не съм разбрала. От къде да знам дали е трябвало да се попълни Т1. И за това попитах.
Е, има отговор и вече знам :)
Това с еднаквите номера е интересно. Не мога да си представя, че е възможно.
Щом колежката Ви е упълномощена от 01.02., кой е подавал уведомленията преди това? Управителят, друг счетоводител, ... с КЕП или на място...? Все някой ще трябва да е подал нещо, за да се генерира справката от 27.01. 
Каква, разписана от работника справка, се пази в досието му?
И защо Вашата колежка е подала уведомление на 13.02, след като е заварила ТД от 27.01. по който работникът вече е започнал работа?
Нещо много неясноти станаха....
Ако гледате "Справка за актуалното състояние на всички трудови договори към дата ... ", то в нея не фигурират заличените ТД. Проверете в списъка с подадените уведомления /там, където се подава Ув.62/. Там се отразяват всички подадени, приети, неприети, коригирани уведомления. Почнете от дата 27.01 и прегледайте записите от следващите няколко /или повече/ дни. В списъка ги няма само тези уведомления, които са подадени на място в НАП.

От картинката, която сте показали, се вижда, че от 1 бр. подадени уведомления 1 бр. е прието. За да го няма в справката на ТД, единствените възможности са: 1. в справката, която сте снимали, да е записано друго име /не допускам, че може не сте обърнали внимание/; 2. уведомлението да е заличено по незнайни причини.

От любопитство: Подавани ли са Д1 за периода 27.01 - 13.02? Кога работникът е постъпил на работа? От коя дата е вписан във ведомостта за заплати?
Погледнете хронологията на подадените уведомления. Вижте дали случайно не е подадено заличаване на уведомлението от 27.01
По тези данни - да,ще има право.

ПП От 10,05,2021 до 13,04,2023 са 1 година и 11 месеца.
Т. е. таблиците и така са правилно попълнени и няма нужда да попълвам и други суми?
Не разбрах този пенсионер осигурява ли се за пенсия? Или само здравно?
Като пенсионер осигурявал ли се е за пенсия?
Пенсията се попълва. Ако не бъркам - в колона 3. Вижте текста на таблицата и указанията
Зависи тези месеци в какъв период са - за който вече е подадена Д7 или за който не е подадена.
При всяко ново започване на работа /вкл. и при ГД с осигуровки/ първата подадена Д1 спира действието на Д7. За това Д7 трябва да се подава след всяко прекратяване на ТД.
Ако вече е назначен, най- добре би било с ДС за промяна на трудовите задължения.
Погледнете в КТ и за работата по съвместителство,, ако е приложима при Вас
Магии85, виждам че сте колега. Толкова ли е трудно да отворите ЗДДФЛ или поне указанията към ГДД и да прочетете кой не подава ГДД?
"Доходи само по ТД" е едно от условията, но не единственото.
Назначавате го на едната длъжност (в случая май е по-добре продавач) , а останалото включвате като допълнителна дейност в ДХ.
Ако може да разграничите времето, през което ще работи по двете длъжности - два ТД
така изглежда.
Само един месец ли е работил на ТД?
Текстът в ал.1 на чл.134 е  "Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала, ако не е предвидено друго[/i]". Това "друго" не може ли да е "вноска само от единия съдружник"?

А тези суми връщат ли се на собственика?
Да, ще се върнат. Когато прати клиента :)

Единия съдружник има сметка в същата банка, където е фирмената, захранването става бързо и с ниска такса. Освен това има доказани доходи от други източници. Другият е закъсал финансово.
Помислих и за този вариант. Не зная дали по чл. 134 може да се вземе решение при следните условия:
- вноските не са с фиксирана сума, правят се 1-5 пъти месечно. Макар и трудно, може да бъде фиксирана някаква горна граница на общия размер на вноските.
- вноските са само от единия от двамата съдружници
- без лихва /текстът е "може да се уговори дружеството да плаща лихви"/