На 350 лв? За няколко месеца? Безмислено
Болничният ще се увеличи с 5-6 лева на месец, но за тези месеци ще внесеш повече в бюджета
Ако не предвиждащ раждане в близката 1 година може и да има някаква минимална полза от това "искам осигуровки на 350лв. за една година напред". Ако раждането наближава - важно е какво е било две години назад. А то не може да се промени
Осигурителния доход е за целия период на ГД. Така се подават и Д1
А кога се внасят осигуровките е друга тема
Що не вземат да приемат една дата за Ден на града за всички градове?
del
Не е задължително тези 24 м. да са отработени. Както дойде ;)
Когато през част от тези месеци няма доход, се взема МРЗ за страната.
Сметките се правят с подаване на  първия болничен
Гражданският договор за това е "граждански", защото може да се сключва с всички видове граждани ...:smile1:
А със селяни не може ли;)))
Щом имате 12 месеца /изобщо/ с осигуровки за майчинство и към момента на издаване на болничния сте осигурена за този риск - имате право на обезщетение.
Колко по-висок е дохода - толко по-високо ще е обезщетението, но ако правите хватката за 1-2 месеца - няма смисъл.
Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица-внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане
За месеците без доход през тези 24 месеца се взема МРЗ
Иска ми се да си прав, но има някакви указания, в които сумарният дивидент се тълкува като една сделка :(
Ако имаш необорим довод - ще се радвам да го чуя и да се възползвам
Стига търси вратички
Няма да стане с два РКО - сделката е една и всеки ден по 1 лев да плащаш в брой, пак си в нарушение!!!
Е, има една възможност, но за решенията за разпределяне на деведенти от сега нататък. Ако вече е взето решение за 15000 или повече от 15000 дивидент - само по сметка.
Вариант 1 - зарязвате трудовия договор и вършите цялата работа чрез собствената Ви фирма
Вариант 2 - искате трудовия договор да се промени, така че да отразява действителността  - за определени часове през месеца /чл. 114/, за непълно работно време или за сумарно отчитане на работното време
не разбрах добре: Работите по ТД на 8 часа и освен това като СОЛ /ЕТ, съдружник в ООД .../ имате дейност /макар и само 2 часа през ден/. Така ли?
Ако е така - нямате избор - трябва да се самоосигурявате минимум на 420 на месец като СОЛ. Освен ако по ТД не сте осигурен на 2000 лв.
За по-икономично /спорно дали е по-икономично/ - не работете чрез фирмата, а сключете допълнителен ТД с фитнеса. Така поне част от осигуровките ще са за сметка на работодателя. Но и приходите от извънредните Ви занимания ще са негови :)
Има право на обезщетение за неползван отпуск
Чл. 155 ал.3
ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА В БРОЙ

Обн. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2011г.
Ограничението за плащане в брой на суми над 15000 е от няколко години насам.
Със сигурност и миналата година дивидент над 15000 е трябвало да се плати по банков път
стажа  важи ли за болнични, за майчинство, за пенсия , за безработица, за трудова злополука - нали човекът е осигурен за тези рискове
А разлика между КТ и ЗЗД има :) Трудовия договор е по КТ /има отраничение на работното време, има отпуски, почивки и т.н./ДУ/К/ обикновено е по ЗЗД - правата и задълженията произтичат от самия договор. Това, че осигуровките са като при ТД не го правят такъв. И няма трудов стаж. Само осигурителен, а според мен нова е по-важно.
Не изключвам възможността договора за управление да се сключи като трудов по КТ. Няма да коментирам дали е правилно или не, но е възможно
А този ДУ/К/ по КТ ли е или по ЗЗД?
И за кавко конкретно трябва да се зачита стажа?
Щото за осигурителен се зачита
Първо не трябва ли да са отчетени по ик.елементи и да намерят отражение в разходите за материали, труд, външни услуги и т.н., а след това ако активът не е въведен в експлоатация /за да няма изкривяване на отчета/ - сумата се посочва и в приходната част в Разходи за придобиване на активи по стопански начин.
Все как виж какво пише в "дебелите"книги
Виж ЗМДТ, чл.61з,и и нататък.  Там са посочени условията и сроковете. Размера на патента зависи от общината
За определени дейности, изброени в ЗМДТ, нерегистрирано по ДДС ЕТ може да работи само по патент.
Вярно е, че при патента няма значение дали сте на печалба или загуба. Ако искате да сте по "общия"ред е трябвало да регистрирате ЕООД или да се регнете по ДДС. Всичко е въпрос на сметки.
Дали от янури може да промените нещо - зависи какъв оборот ще достигнете или променят нещо в законите.
За някои неща няма варианти
А дали е по-добре или не  - не знам. Този въпрос е трябвало да бъде решен още преди регистрачията на фирмата