Ограничението за плащане в брой на суми над 15000 е от няколко години насам.
Със сигурност и миналата година дивидент над 15000 е трябвало да се плати по банков път
стажа  важи ли за болнични, за майчинство, за пенсия , за безработица, за трудова злополука - нали човекът е осигурен за тези рискове
А разлика между КТ и ЗЗД има :) Трудовия договор е по КТ /има отраничение на работното време, има отпуски, почивки и т.н./ДУ/К/ обикновено е по ЗЗД - правата и задълженията произтичат от самия договор. Това, че осигуровките са като при ТД не го правят такъв. И няма трудов стаж. Само осигурителен, а според мен нова е по-важно.
Не изключвам възможността договора за управление да се сключи като трудов по КТ. Няма да коментирам дали е правилно или не, но е възможно
А този ДУ/К/ по КТ ли е или по ЗЗД?
И за кавко конкретно трябва да се зачита стажа?
Щото за осигурителен се зачита
Първо не трябва ли да са отчетени по ик.елементи и да намерят отражение в разходите за материали, труд, външни услуги и т.н., а след това ако активът не е въведен в експлоатация /за да няма изкривяване на отчета/ - сумата се посочва и в приходната част в Разходи за придобиване на активи по стопански начин.
Все как виж какво пише в "дебелите"книги
Виж ЗМДТ, чл.61з,и и нататък.  Там са посочени условията и сроковете. Размера на патента зависи от общината
За определени дейности, изброени в ЗМДТ, нерегистрирано по ДДС ЕТ може да работи само по патент.
Вярно е, че при патента няма значение дали сте на печалба или загуба. Ако искате да сте по "общия"ред е трябвало да регистрирате ЕООД или да се регнете по ДДС. Всичко е въпрос на сметки.
Дали от янури може да промените нещо - зависи какъв оборот ще достигнете или променят нещо в законите.
За някои неща няма варианти
А дали е по-добре или не  - не знам. Този въпрос е трябвало да бъде решен още преди регистрачията на фирмата
Няма значение кога е придобил тези 6 месеца. Важно е да ги има
И денят преди заболяването да е бил в осигуряване за този риск ;))
Едва ли ще иска заплата 290 и осигуровки на 1000 :)) Още повече, оси МОД за длъжността е под 1000:)
За да желае да се осигурява на 1000 лв явно има повод /кредит, майчинство .../, та и заплатата ще е от значение :))
По груби сметки осигуровки + данъци за ІІІ категория /това, което се внася в бюджета/ представляват 39,4-40,1% от брутната заплата и 50,4-51,1% от нетната /чистата/ заплата
СОЛ на 420  /Ако ТД е под 1580/
Поне за съдружника, който ще работи
...., а здравно трябва да се осигурява сам върху половината от осигурителния доход на самоосигуряващите се лица (210 лева) или трябва да плати 16,80 лева.  Обстоятелството, че лицето ще се самоосигурява здравно трябва да се декларира в НАП, иначе може да се стигне до глоба от 500 лева.

От къде решихте, че е така?
Вижте по-хубаво чл.40 от ЗЗО
Пенсионерът е ЗДРАВНО ОСИГУРЕН на друго основание и не трябва да внася допълнително 16.80 ЗОВ! И тъй като тоди доход /само ГД под МРЗ/ не подлежи нито на социално, нито на здравно осигуряване  - не се включва и в таблиците за годишното изравняване на осигуровките
Значе вариант 1.
Забрави упълномощаването - сключват се договори!
А името на управителя се обявява в ТР
Какво значение има, че е пенсионер - ГД е под МРЗ и няма друг осиг.доход. Няма осигуровки. Само ДДФЛ
Основната заплата не може да е под МРЗ
Може осн. заплата 290, клас напр. 20 лв, бруто 310, осигуровки на МОД 330
Въпроса е неясен
Ще се опитам да дам няколко варианта, ако лицето Х, за което говорите е едноличния собственик на капитала:
1. Сбственика Х сключва ДУ/К/ с трето лице У, което осъществява управлението, разпотежда се с банкови сметки, подписва договори и т.н.  У сключва ТД с Х. Х работи само по ТД.У се осигурява като ДУ/К/, а Х по ТД.
2. Х осъществява управленска бейност. Той не може да сключи ТД сам със себе си. Осигурява се дато ДУ/К/ или като СОЛ.
3. Х има договор за управление в неговото си ЕООД, но освен управлението върши и друга деъност - осигуряването е ДУ/К/+СОЛ
4. Лицето Х работи по ТД в друга фирма. Там се осигурява по ТД. Ако неговото ЕООД работи - прилага варианти 1 и 2 според случая. Независимо от ТД. До осиг. доход 2000

Eдно нещо е задължително /или поне препоръчително/ при работеща фирма - договор със счетоводител.
1. Вторият болничен няма как да е представен  -още не е изтекъл септември
2. Първият болничен се плаща на три части - първите 3 работни дни са от работодателя и се плащат със заплатата за м. 08 /сумата е 70% от заплатата за триде дни с удръжки за осигуровки/; втората част е за дните след третия до края на м.08 и се плащат от НОИ, третата част е за дните от 01.09. до края на болничния и сигурно ще бъдат изплатени след края на м.09.
3. Това "В болни4ни съм от 06,08" и "пише че съм от 03,08" не мога да си го обясня
4. Втория болничен няма дни от работодателя. Плаща се от НОИ пак в две части
Ако имаш ПИК може да си провериш нещата
От толкова цифри не можах да се ориентирам - нали не облагате с ДДФЛ обезщетението за 3-те дни от работодателя?
но това достига като информация при нас/счетовоството/
А защо не изисквате повече /пълна/ информация?
Понякога непълните данни са по-опасни от липсата на каквито и да било данни
Като пропуснем факта, че осигуровките за февруари отдавна трябваше да са внесени /и начислени!/, то отговорът е: Върху 316,81 лв, но не по-малко от МОД за длъжността, пропорционарно на отработените дни + трите от работодател /ако през февруари има повече от тези дни - за тях пропорционално само ЗОВ 4,8% от 420/
Искате да кажете, че сте издали фактури с номера 101-111 от кочан и сега смятате да издавате пак от 101 нататък от компютър?!? Не е добре. Особено ако сте по ДДС
Ако имате кочани от 001 до 100 /попълнени и празни/ и сега издавате 101 и нататък с програма - какъв Ви е проблема? Скътайте кочаните в шкафа и дерзайте :)