Какви проблеми биха възникнали евентуално за това ,че клиентите на адвоката не са му подали данни?

За адвоката - никакви. Подава си ГДД с верните данни и това е.
Благодаря много.Съвсем се обърках вече с тези СОЛ. Този СОЛ от 2020 пак ще взема заплата за личен труд.Дали може сумата за връщане да му се приспадне сега  и да не я иска от НАП,защото няма банкова сметка и не иска да си открива само заради тази сума?

Може. През миналата година за един такъв СОЛ не поискахме възстановяване и му направиха Акт за прихващане от задължения за осигурителни вноски.
СОЛ има право да ползва годишния размер на осиг. вноски при намаляване на данъчната основа независимо колко месеца е полагал труд с възнаграждение. Правилно е, че ще има данък за възстановяване.
Направи ми впечатление следното :
При зареждане на данни в Т1/2 се изписва съобщение, че данните ще заредят колона 3 , а колони 4 и 5 "следва да попълните " . Вероятно това е и правилното / ще видим / - да не се попълват с данни точно тези колони, а само подадените от работодателите данни за к.3.
"Системата" ги е попълнила в колона 5. Аз също съм на мнение, че там им е мястото.

Влизам с ПИК в ГДД на едно самоосигуряващо се лице. Приложение 1 с код 102 е ОК. В Т1 и 2 обаче нищо не се попълва от системата. Бяло поле...да не би да има някаква "технология" , която не съобразявам ?
Може да очакваме твърде много...то и от подадените Д1 може да се извлече инфо за наетите, но пак ни искат чл.73/6... :(
Ще ги разхвърляме ръчно явно сумите в подобни случаи до подобрение на продукта. :smile1:
Не знам какво да Ви посъветвам - аз не го направих - просто платих, каквото имах като задължение по сметката.
02.2020 излиза 2000 вноска

А преди да платите погледнахте ли в данъчната си сметка ? Дали и там е 2000 ?
на "К и К инфо", не знаех, че има на страницата на НАП, може ли да ми дадете линк и за нея?

А като попълваш тука не видя ли пояснението под печалба за годината / прочети и ще ти се изясни / ? Нямам линк към НАП-ските - не съм ги ползвала и търсила , а и тука са толкова добре проследими нещата.
Само дето си мисля, че ако цяла година се е самоосигурявал, а само три месеца е вземал по 400 лв  за личен труд /общо 1200/, то в таблиците би трябвало да има всеки месец по 100 лв, а не 3 месеца по 400 лв, както "автоматично" е попълнено. Или греша?

Не, не грешиш - системата обаче няма как да знае колко месеца лицето е било СОЛ.
Процедурата си е 3 месеца - този на възникване на ДДС за възстановяване и другите два след него. Погледни си задължението след това подаване на ДДС за този месец - ще ти е намалено с пропуснатото приспадане. И аз бях пропуснала така - видях го с доста закъснение - при проверка на задълженията. Сумата си беше там надвнесена.
от Указанията за Т1:

Скрит текст :
Бланката тука в КиК ли попълваш ? Или от страницата на НАП ?
Какво значи доход като СОЛ 1000 лв. и след това доход като СОЛ 3000 лв. - колко е дохода в крайна сметка?

Осигурителен доход като СОЛ 1000 - доход , върху който се дължат авансови осиг. вноски .  Доход 3000 - доход, получен от лицето в качеството му на СОЛ. :smile1:
Моля кажете кога и защо се посочват пенсии в таблица 2 !?

Кога - винаги, когато лице, което е пенсионер има задължението да попълни Т2 / т.е. има доходи и се явява самоосигуряващо се съгласно КСО или ЗЗО /

Защо - не мога да отговоря вероятно изчерпателно, но една много важна причина е, че размерът на пенсията участва при ограничаването на осиг. доход до максимума.
/ Пример - лице декларира в Т2 осиг. доход като СОЛ в размер на 1000 лв. , пенсия 500 и доход като СОЛ 3000 . Довнасянето на здравни осигуровки ще бъде не върху 3000-1000, а върху 3000-1500./
Подадох отново пак същата Д6, без да променям нищо. Този път е приета.Божа работа. :wink1:

Най-вероятно ти е приета, защото Д6 е подадена самостоятелно. Ако направиш опит едновременно пак ще е същото. И при мене така става, ако имам колона с код5 макар и с нули.
Благодаря!
И още едно питане имам, ако размера на наема на годишна база надвишава 10 000 лв., а разделен е под тази сума, може ли да се изплаща месечно в брой на двамата собственици?

Най-често постъпваме в дадена ситуация така, че да се предпазим от тълкуване в нежелана посока. Правим Решения по много на брой, за да спазим прага от 10 000 и да не нарушим ЗОПБ, затрупват ни с Указания и Писма. По въпроса за дивидента, разпределен с едно Решение на няколко съдружника на обща стойност над 10 000 прилагам един материал и едно мнение на Л.Мермерска .
https://www.tita.bg/free/taxes/515

от линка :
Скрит текст :

Да пренесем въпроса към питането за наем - ситуацията е аналогична, отговорът - според това дали искаме да сме предпазливи или да се доверим / според мене с основание / на мнения като по-горе споделеното.
 3. В Търговския регистър - какво подаваме ? Същите документи като за фирма без дейност, или пълния отчет с нули ?

Това последното. :smile1:
Вижте дали в Д6 нямате колона с код 5 и с нулеви данни. Ако е така - попълнете отново само Д6 с код 8.
delphine, не намирам в наредбата условие куриерът да изплаща паричните преводи на получателя по банков път. Ето едно писмо на НАП, шестият въпрос в него е по темата
http://nraapp03.nra.bg/cms5/apps/wqreg/cache/15316?page=0
Скрит текст :


Здравей, Маграт !
Съгласна съм с направената от тебе забележка. По-скоро репликата ми беше по повод това, че от въпроса не се разбира дали става дума за пощенски паричен превод, при който няма задължение да се издава касова бележка или паричен превод без договореност във връзка с това обстоятелство.

Относно сметка Доверители, която е спомената по-горе - не виждам причина използването и да е задължително в случая - още повече, че всичко е въпрос на организация и счетоводна политика.