Нямате внос, нямате ВОП - заприхождавате си стоката/материала на база инвойс без отражение в дневници по ЗДДС / ако това е въпросът / . Всичко това при условие, че оставите там на съхранение закупеното.
чл.222
(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж.
А при Вас тези сметки как се наричат ? Иначе принципно е без значение - важното е да отразяват правилно съответната операция .
Ейййй, наистина тази седмица два пъти ще е петък ! Ама и чудеса !
Едва в понеделник видях петъчния брифинг и приветствам идеята на P.G.H.R. ! В днешния понеделник обаче е налице всичко друго, но не и добро настроение и ще дочакаме петък да се повдигне малко градусът му.  :smile1:
А за момента - спорна седмица на всички и не губете надежда - задал се е отново петък !
Н-8
........
Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) В случаите, когато задължено лице по тази наредба е упълномощило лице, което притежава електронен подпис, да изпраща декларации от негово име, подава заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Заявлението се подава в 3-дневен срок от упълномощаването в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
Изчакайте да реализира някаква продажба, но гледайте да не пропуснете срока по чл.72 ЗДДС. Ако не стане това подайте искане за възстановяване на сумата. Това са коректните начини. С разхода би станало, ако не беше намесена и 2016 - би следвало още тогава да дадете сумите по фактурите на разход без да отлагате ДДС-то. Сега ще се засегне и резултата за 2016. Не е невъзможно да се направи, но иска да се прецизират нещата.
През кой месец да отразя сделката в ддс дневниците- август или септември?

Август или един от следващите 12 данъчни периода - чл.72 ЗДДС.
ЗКПО
чл.75
(3) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) В случаите по ал. 1 при откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с предходната година, за която е подадена годишна данъчна декларация и законоустановеният срок за подаването ? е изтекъл, данъчно задълженото лице може еднократно в срок до 30 септември на текущата година да коригира данъчния финансов резултат и данъчното задължение чрез подаване на нова декларация. В останалите случаи по ал. 1 данъчно задълженото лице уведомява писмено компетентния орган по приходите, който в 30-дневен срок от получаване на уведомлението предприема действия за промяна на данъчния финансов резултат и на задължението за съответния данъчен период.


Тука е отговорът на въпроса Ви.
А защо е необходимо след като се е генерирало уведомлението за упълномощаване да се ходи до офис на нап.

Защото се подписва и подпечатва от лицето, което Ви упълномощава. Eдва след представянето на уведомлението в НАП активират подаденото по ел.път заявление.
Да, мили спомени.

" Човек колкото и добре да живее, не се наживява.
Толкова много видях, а толкова много остава. "
М.Алгафари


http://sharebg.org/view/3238-Spomnyate_li_si_kakvo.html

Спомняте ли си какво беше : :)


1.Да отидеш до телевизора и да го включиш от копчето
2. Да чакаш да получиш писмо в истинската си поща
3. Да събираш картинките на дъвки "Tурбо" , без значение дали си момче или момиче
4. Да ти се събере лентата от касетката и да я навиваш с пръст или молив :)
5. Вафла "Kуку Рукуууууу"
6. Лятото да ти трябват пари за сладолед , не за алкохол
7. Да гледаш видеокасети с любимите си филмчета
8. Да чакаш да стане неделя в 5 за часа на "Часът на Дисни"
9. Да играеш на криеница, стражари и апаши, капитане капитане, какво ти е е морето , царю какво обичаш, замръзванка..
10. Да попълваш лексикони
11. Да караш колело с контра, вместо спирачка
12. Да се качиш на някое дърво и да си береш джанки или череши
13. Да колекционираш "Мики Маус"
14. Да прекарваш летата си при баба и дядо на село
15. Да се прибереш у дома с бездомно котенце,пълно с бълхи
16. Да скачаш на въже и ластик
17. Да играеш с приятелка едни смешни игри с ръце (пляскане и пеене)
18. Да звъниш на звънците на хората и да тичаш да се скриеш
19. Да ядеш захарен памук и да лепнеш целият :)
20. Да викаш Дама Пика и всички производни духове
21.На рождения ти ден, тортата да е приготвена от мама
22. Да си пишете бележки в час и да си ги предаватe от ръка на ръка тайно, вместо просто да пращаш смс
23. Да колекционираш и разменяш календарчета, салфетки, миришещи листчета
24. Да рисуваш с цветни тебешири по асфалта, при липса на такива и с керемида и всякакви камъчета, които да оставят следи
25. Да играеш вечер до късно в дерето, целият да си изподран и да се правиш, че не чуваш, че те викат да се прибереш, защото вече е късно
26. С часове да редиш лего или пъзел
27. Да станеш целият в кръв и рани, но да не се прибереш, за да не ти забранят да излезеш пак
28. Да пиеш вода от чешмичките, а не от пластмасови бутилки
29. Да няма компютри, 3D игри, компактдискове, GSM-и, 150 канала кабелна телевизия, интернет и да смяташ тетриса и "Супер Марио" за интересни
30. Да крадеш цветя от дворове и градинки за майка си и бабите от балконите да ти се карат
31. Ако някой ти трябва да отиваш у тях без да му се обаждаш
32. Да използваш пароли само когато измисляш някоя игра, а не за да ги въвеждаш някъде
33. Ако искаш да се свържеш със семейството си, да имаш само един номер , не няколко различни GSM-a
 34. Да си убеден, че баща ти е супергерой
35. Да си имаш таен език с приятелите си
37. Да слагаш снимките от рождени си ден в албумче, не във фейсбук ;)

Хората, които не са преживели подобни моменти, не могат и да си представят за какво става дума ...

Не беше ли по - хубаво, когато бяхме малки и животът беше по - прост ?
И последно : кой  внася 5 % данък?

А Вие наистина ли няма и ред да прочетете от някакъв закон ?
самият получател на дивидентите не ги декларира в годишната си данъчна декларация (чл. 52, ал. 1, т. 4 ЗДДФЛ).

Да, а платецът на дохода ги декларира в справката по чл.73 независимо дали са изплатени или не.
Може ли да ми разясните реда , защото четейки от страницата на НАП разбирам че единственият начин е собственика на фирмата и аз като горд собственик на КЕП да се строим заедно пред някое гише и да изчакаме да си подадем заявлението.

Вие като собственик на КЕП подавате по електронен път заявлението в качеството Ви на упълномощено лице , а след това уведомлението за упълномощаване, което се генерира при това действие се носи от собственика на ръка на гише в НАП. Не е необходимо Вие да ходите с него.
Благодаря открих го.
А относно подаване на Д1 и Д6  с ПИК на фирма на какво мнение сте?

С ПИК на фирма не съществува опция за подаване на Д1 и Д6.
Най-добре прочетете чл.194 ЗКПО .
Влизате в профила си с ПИК-а.
Отивате на декларации, документи или данни, свързани със задължително осигуряване
След отваряне на тази опция имате като четвърта позиция "Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице"
Благодаря. още нещо да попитам - ОКД 5 може ли да се подава с ПИК на физическо лице?
Аз влязох с моя ПИК но никъде не видях такава възможност.

Може, подава се.