Ако, превеждайки му сумата , е направена удръжката за ДДФЛ сметките ти са верни според мене . В този случай приемаш, че отсрещната страна са постъпили законосъобразно и издаваш фактура . Ако се окаже, че не са му удържали ДДФЛ / не е невъзможно с оглед на "практиката" / ще коригираш впоследствие с известие .
Аз мисля, че по-скоро питането е за минималния брой наети хора с увреждания в този вид дейност. Не съм срещала да има такова ограничение, но може да има и по-запознати.
как да стане с две декл,впредвид че ще пускам обща за фирмата

За лицето ще имате два записа за обр.1 съответно с двата кода 01 и 28.
6885
Точният отговор е резултат на придобити знания от четене на закони. В случая питащата вместо да чете чака " точен отговор " и е получила четивото, от което да го прочете. Да не говорим за некоректно зададения въпрос, от който не става ясно има ли наистина ВОД или не май и тя не е наясно , обаче важното е, че една " чертичка " ще и реши въпроса . :smile1:

А Вие, zeliha hasan , решихте да пишете за пръв път, за да ни "поучите ", че цитирането на закони е " ала-бала " ли ?
И аз съм се замисляла за това - ако не можем да посочим къде да се насочат надвнесените суми то би следвало те да покриват нововъзникнали наши задължения по реда на възникването им. дали ще е така ?
Трябва да посочите конкретно задължение, което да се покрие, т.е. то вече трябва да е формирано.

То може така да процедират - нали подобно нещо споделят по-горе в темата, но не намирам логично да не можем да посочим къде да е насочена надвнесената сума с оглед наши бъдещи плащания.
Ето Заповедта по въпроса . Аз го разбирам така, че не е задължително да има сума за суми като задължение , за да бъдат погасяни точно те.
Благодаря, n_alex76  ! :smile1:

Заявлението го пуснахме по пощата.Трябва да се входира в деловодството и от там до разпределят в счетоводството на НАП.
Това заявление може ли по пощата да се прати ? А ако е на място къде точно ?

ако някой знае.......
Светле, то нямаш много голям избор - или неплатен / платен отпуск или престой, което явно не е желателно, но пък отговаря на действителното положение.Доколкото целта е спестяване на осигуровки то неплатеният отпуск е май най-добрата алтернатива.
Ако преценяте, че дълго ще чакате материалите за тази поръчка освен да ги съкратите и после пак да ги назначите ?
Престой ?


Трудово възнаграждение при престой и производствена необходимост

Чл. 267. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) За времето на престой не по вина на работника или служителя той има право на брутното трудово възнаграждение.
Може би колежката е имала в предвид попълване на уведомление при освобождаването  :good:

Да, при прекратяване е така. :good:
Това го постнах по повод изказано мнение по-горе, че чл.68 ал.1 т.1 не изисква срок на договора в уведомлението .

Указание за попълване на уведомление
...............
12. Срок на договора - Попълва се  /ддммгггг/ датата,                                                 
на която периодът от време или срокът  на договора изтича, само                         
когато в т.8 е попълнен код 02.                      
                              


 код 02 е за назначаване по чл.68 ал.1 т.1
Указание за попълване на уведомление
...............
12. Срок на договора - Попълва се  /ддммгггг/ датата,                                                 
на която периодът от време или срокът  на договора изтича, само                         
когато в т.8 е попълнен код 02.                      
                              


 код 02 е за назначаване по чл.68 ал.1 т.1
И аз трябва да подавам редвни декларация 1 на СОЛ за цялата 2012 и 2013г и утре мисля да пробвам дали ще мине по ел.път.

Ще те помоля да споделиш резултата, Алфичка !  Хубава вечер !
Ако някой знае и е подавал - може ли с ел.подпис да се подаде обр.1 за цялата 2013 г. ? Или ще искат предписание за това ?
Помолиха ме за тази услуга, но не знам дали въобще може - нали до 30 април изтича срокът за редовно подаване на обр.1 за предходната календарна година ?
Можете спокойно да пуснете и на 01.05.-ще се обработи със сигурност. Системата действа "автоматично". :smile1: