" За самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за фонд “Пенсии” и фонд “Общо заболяване и майчинство”, месечното нетно възнаграждение е избраният от тях месечен осигурителен доход, върху който са внесени авансовите осигурителни вноски."

http://www.trudipravo.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=58:mat18&Itemid=33

 :smile1:
А всъщност откъде са му парите ?
Не мисля, че 444 и 445 са въобще подходящи сметки за спечелено дело , по което ще сте задължената да плаща страна.

Скрит текст :

http://www.account-bg.info/e107/e107_plugins/profs_menu/profs.php?0.view.38.0.2
Една страхотна новина и изключително навременна реакция и браво на решимостта на НАП да се пресекат злоупотребите с издаване фактури без реални сделки по тях , за които получателят научава едва при ревизия . :good:
tami_tami,

Благодаря за споделеното писмо . Винаги е полезно да разполагаме с още едно доказателство , а то в повечето случаи е необходимо и за убеждаване на собствениците, които биха искали да не делим на 12.......по разбираеми причини и спорят по въпроса.

ДУК може, не може ТД по КТ.  :smile1:
Чл. 73а. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване - платци на доходи, предоставят на Националната агенция за приходите информация за доходите от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество, както и за доходите по чл. 37, ал. 1, т. 9, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава - членка на Европейския съюз. Информацията се предоставя веднъж годишно с декларацията по чл. 55, ал. 1, подавана за четвъртото тримесечие на годината.

============
(4) В справката по чл. 73, ал. 1 не се включват доходите, изплатени на физически лица, местни на друга държава - членка на Европейския съюз, за които се предоставя информация по реда на ал. 1 - 3.


Не пояснявате мастни за страната или за друга държава са лицата, за които питате.
Не може да се сключи трудов договор в ЕООД с едноличния собственик .

http://balans.bg/4239-upravitel-na-eood-po-trudov-dogovor/

Защо обаче не начислявате и изплащате на СОЛ личен труд и бихте могли него да превеждате по сметка ? Има много теми, в които е дискутиран личният труд - може да потърсите за информация.

ето една:

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,5347.0.html
СС 1
.............
21.8. В статия "Други данъци, алтернативни на корпоративния данък" се посочват алтернативните данъци по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане и окончателния годишен (патентен) данък. Данъците върху доходите на едноличните търговци, неподлежащи на облагане с окончателен годишен (патентен) данък, се посочват в статия "Разходи за данъци от печалбата".

Патентният данък е разход за данък, но не и счетоводен разход за дейността.

/ само се чудя този главен счетоводител на холдинг защо е трябвало да пита данъчните вместо да прочете СС 1 /
За т.1 и аз така мисля.
Но за т.2 имам съмнение, защото Гл.Сч. на Холдинг е говорил с Данъчните и са му го признали за разход, искам да не сбъркам. Затова реших да питам във форума.


http://zakonnik.bg/document/view/other/138850/231288

Не, патентният данък не е счетоводен разход .
При подаването на една Д1 К и Д6 общо системата не счита редовните Д1,които вече са подадени.Налице е нарушение на правилото за едновременно подаване на Д1  и Д6.

Това не е вярно, самата аз съм направила така корекция за 02.2015 .Всичко беше успешно, видях и новите, вече коригирани стойности в намаление по фондове в единната сметка.
нещо по въпроса, дано е от полза :


Скрит текст :
Според мене си огледай дали си попълнила всичко правилно във варианта с корекция на Д1 само за лицето и корекция на Д6 за фирмата общо. И датата да е същата.Това е правилният вариант, но щом си го пробвала и не става нещо не ти е попълнено или изчислено, както трябва.  :smile1:

Иначе и това с Д1 К за всички и Д6 корекция общо за фирмата трябва да проработи. :smile1:
tami_tami ,

действително твоят случай касае само ЗО и Т2 , но цитираното в темата писмо на НАП илюстрира принципа. СОЛ получава възнаграждение за личен труд само през няколко месеца, но го делят за целия период на упражняване на дейност на СОЛ. Оттам някаква аналогия може да се направи, че идеята е да се дели не на месеците на получаване на възнаграждение на труда, а на месеците на упражняване на дейността като СОЛ. Сумата наистина е голяма и последствията сериозни като разлика в дължимите суми в двата варианта .

И това погледни, ако ти е в помощ :

http://balans.bg/6330-opredeljane-na-okonchatelen-razmer-na-osiguritelnija-dohod-za-samoosigurjavashtite-se-lica-za-2013-g/
Би трябвало да е възможно да прекратите ДУК с анекс към договора или с Решение на ЕСК. Все пак обърнете се към юрист, за да е издържано като се има пред вид, че сте вписали този договор и следва да обявите и прекратяването му. И да не пропуснете да подадете последен ден в осигуряване в обр.1 на лицето в качеството му на управител с ДУК и разбира се, първия ден в осигуряване вече като като СОЛ .
Не мисля, че прекратяването на ДУК означава и прекратяването на управлението от лицето, което в случая е и едноличен собственик .Все пак тука думата имат юристите / нали идеята е те да носят отговорност за правните действия от страна на фирмата / . Не разбирам защо се вписва ДУК при положение, че не се изисква това. Не може прекратяването на ДУК да означава, че трябва да има друг управител. А ЕСК ? Той за какво е ?
Само мога да повторя написаното в 14.43 .  :smile1:
Едноличният собственик на ЕООД е вписан и като управител в АВ. Как ще управлява - в качеството си на управител с ДУК или в качеството си на самоосигуряващо се лице е без значение. ДУК не подлежи на вписване в АВ. Вписва се единствено управителят. В случая прекратявате ДУК и лицето подава ОКД5 за начало на упражняване на дейност като СОЛ и респективно започва и самоосигуряването му. Ще внася само ЗО като СОЛ-пенсионер .
Благодаря на всички.
Аз смятах да - са кредит от собствениците. Но всъщност по правилно е да се увеличи основния капитал.  Но въпроса ми беше дали има справка към ГДД където трябва да се декларира заем от собственика

Бихте ли се обосновали кое прави увеличаването на собствения капитал "по-правилно" в случая ? Иначе заемите се декларират в ГДД независимо от кого са - от собственика или от други лица .

6900
Да - при подаване на място искат отделно пълномощно . Не изискват да е нотариално заверено.  :smile1: