Самият трудов договор е сгрешен по отношение на НКПД, а подаденото уведомление е правилно - отразява сгрешения ТД ?
заплатите ги начислявам на 31.12.

Какво значение има кога ги начислявате? Начислени са на 31, но се отнасят за целия месец, а приключване правите вероятно не преди изтичане на месеца. Иначе bobo е дал идея за прогнозна себестойност, но пак ще трябва да я изчислите с точност впоследствие.
Прав си, bobo, всичко е точно така . Нещата излизат обаче извън контрол най-вече защото липсва принципност. Вместо да се прилага закона с цялата му строгост същият се променя с все нови и нови двусмислени и необмислени текстове, целящи ситото да стане ситно .

А и се чудя кое е толкова страшното на плащането по банка на реални операции?

Със същия успех можем да се запитаме и кое е толкова страшното на плащането в брой? Каква част от сивата икономика се осветли чрез банковите плащания? Какъв е ефекта от тези мерки? И банковата такса не е никак маловажно перо . Да сметнем една фирма с 200 разходни фактури на месец колко ще плати за такси в годишен размер? И да плати добре, но защо? Къде е мотивацията за това?
Сега вносител ще си е самото физическо лице. В основанието ще впишете за какво са парите. И ще платите една по-висока такса.
ОКД5 се подава за деклариране на факта, че лицето упражнява дейност. Осигуряването като СОЛ е само от едно място, но ОКД5 подавате от всички места, къдета лицето упражнява дейност без значение получава ли възнаграждение за това. Просто в последващи подавания няма да отбелязвате, че ще се осигурява .
По принцип при изплащане на дивиденти основанието ни е Решение на ОС от дата.... Май ще стане като новата регистрация по ЗДДС, основание за която намериха и в едновременното упражняване на дейност при фиксирано в закона последователно упражняване.
Благодаря, но тук наемът го разглеждат като приход, който не е, по скоро разчет.

Не, има го тава допускане , но се стига до крайния извод, че е разчет.  :smile1:
Сам съм си счетоводител в ООД, нямам и опит, а в университета не ни учат на практически неща или поне не в детайли, въпреки че имам и магистър по Счетоводство и контрол, но трябва да започна от някъде, като на повечето места все искат да имаш опит като счетоводител, се опитвам да го придобия и по друг начин, колкото и трудно да е.

Надявам се да не приемате негативно написаното от мене. Със сигурност ще Ви е далече по-лесно, ако стъпка по стъпка си изясните всичко.  Мисля, че в темите има много полезни насоки плюс препратки към закони и писма на НАП.  И дори като питате ще задавате въпросите далече с по-голямо разбиране . В много случаи всички се лутаме докато се изясни дадена ситуация. :smile1:
Здравейте,
управлящ съдружник, СОЛ през ЕТ, а не ООД - подлежи ли на подаване на Д1 с код 90? А ако не получава възнаграждение?

Здравейте,
от въпросите, които задавате / не само в тази тема / оставам с впечатлението, че не са Ви ясни основни неща .
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,23477.msg153631.html#msg153631
Примерно и в тази тема е същото неразбиране на осигуряването на СОЛ.
Вижте в указанията на Д1 за кого се отнася код 90. Също така за едно самоосигуряващо се лице е без значение дали е такова в ЕТ, ЕООД или ООД. И още -  личният труд не е възможен при ЕТ като начисляване и заплащане с последващото го администриране.
Поствам една тема с полезна информация по въпроса - там мисля, че е засегнат и въпроса с код 90. Подобни има и други - потърсете във форума .
Успех !
НОИ служебно ли го заличават? Сега да подавам ли другия болничен лист, който ми представиха днес?

Подайте си втория като редовен. Ако имат някакво изискване към Вас ще Ви уведомят служебно.
Въведете фактурата два пъти и пренебрегнете съобщението за дублиране на същата.
Много полезен материал - кратко и ясно по въпроса и с акценти за размисъл.  :good:
Оставам с впечатление, че все повече се налага политиката на двусмислено формулирани закони и свободни / и не дотам / интерпретации по дадени текстове, но изказани от официални институции . Налага се впечатлението, че каквото и да казва буквално законът е важно как го тълкува НАП. И страхът от проблеми води до прилагане / по-скоро /на разпоредбите от гледната точка на НАП , което в крайна сметка е и целта.
"На поставен въпрос за паралелно извършване на еднородна дейност от един офис чрез две или повече фирми Росен Иванов отговаря следното: “Ако паралелно в същия обект продължат да работят двете лица, според мен, ще се приложи нормата на чл. 96, ал. 10 от ЗДДС” "
Доколкото в закона е написано "последователно" , то явно според изказаното мнение тази дума  е един синоним на паралелно и едновременно . Удобно и новаторско.
Какво ще каже съдът обаче ? Сигурно ще зависи от езиковата култура на същия.
Така или иначе в частта си за ДДС по повод на тази нова регистрация се поставиха повече въпроси отколкото да се дадат отговори.
Благодаря за отговора.

А може ли да минат по 602 сега в Декември? Питам защото така са ми предадени за осчетоводяване:smile1:

Май нямате избор.  :smile1:
Иначе или по 122 и прилагате СС 8 или ги давате по 602 и после ... пак да кажат .
Вижте т.7.2 за прилагане на алтернативния подход и какво изисква.
Всъщност , който определя осчетоводяването трябва да е наясно какво прилага по въпроса.
Дали са разходи или не зависи от конкретното съдържание на фактурите, а не толкова от сумите . Ако са разходи за минал период бих ги осчетоводила по дебита на с/ка 122 - натрупана печалба за минали години.

СС 8
Препоръчителен подход
7.1.1. Фундаментална грешка, която е свързана с предходни периоди, се отчита през текущия период чрез увеличаване или намаляване на салдото на неразпределената печалба от минали години.
Прочетох вашите коментари и разбрах ,че в т.31  от Д 1се вписва  сумата за облагане без    облекчението            660.00 лв.
При това положение тя няма да съответства на начисления и удържан ДОД в т.31А / Д 1. Пример : в т.31 -1170.00 лв. в т.31А - 51.00лв
или т.31 - 1170.00 - 660.00 = 510.00 и т. 31А - 51.00 лева.

Ще съответства на цитираните законови разпоредби обаче . :smile1:
В т.31    - облагаем доход съгласно чл.24
В т.31А - ДДФЛ, изчислен съгласно чл.42
Данъкът се изчислява от данъчната основа, а тя на свой ред - от облагаемия доход чрез приспадане на данъчното облекчение.