4541
Новини » .....
20.04.2017, 11:58
Имаме задължение да регистрираме всички действащи трудови договори, сключени след 01.04, а не всички договори. Според мен другите няма нужда, разбира се това е мое мнение.

Това си е точно така - действащите към момента на обявяването ТД. Обаче , ако се подадат сега тези уведомления договорите могат да са примерно 10, а до 31.10.2017 да останат 4 / прекратени текущо 6 /. Не се разглежда никъде какво става с тези 6 и , ако не им обявим ЕКАТТЕ преди прекратяването няма да го има . Дали е така не знам .
Излиза, че най-добре да си ги обявим сега, защото на по-късен етап трябва да отсеем новите договори, които вече ще са сключени с ЕКАТТЕ и за тях не следва нищо такова да подаваме.
4542
Новини » зззз
20.04.2017, 11:46
Опитвам се да разсъждавам по въпроса - имаме задължение да регистрираме ЕКАТТЕ за всички договори , сключени преди 01.04.2017. Ако прекратим някой без да регистрираме този код преди това дали означава автоматично, че не следва да го регистрираме изобщо ? По-скоро може би всички договори, сключени преди 01.04.2017 следва да се обявят с ЕКАТТЕ независимо дали ще ги прекратим до 31.10.2017. Логично е да обявим кода преди прекратяването, но ... да видим другите опити какво ще покажат.
4543
Новини » ммммммм
20.04.2017, 11:30
Имах за прекратяване и си го прекратих обичайно - с код 3. След това включих, че не съм подала ЕКАТТЕ с код 2 . Подадох с код 2 - прието. Това е - не съм коригирала. Малко стана на принципа проба-грешка.
Няма как да подадеш тип на документ 3 и след това 2. Т.е. не може на прекратен договор да подаваш ДС и/или промяна код по ЕКАТТЕ.


Вече го направих.  :smile1:
Това е така наречената СИС по чл. 45 ал. 4 или греша?

СИС се издава - да, но тя не се прилага към ГДД. Следва да Ви издадат и служебна бележка за тази цел. :smile1:
Към ГДД се прилага единствено служебна бележка за изплатените доходи от платеца на същите за календарната година.
ЗКПО
Чл. 55. (1)
...
(2) Годишните данъчни амортизационни норми се определят еднократно за годината и не могат да превишават следните размери:

Този член дали няма да Ви е полезен в случай, че решите да определите данъчните амортизации с нулеви стойности ?
4550
Новини » вввв
19.04.2017, 15:57
Да.  :smile1:
4552
Новини » мммм
19.04.2017, 14:53
Да, но не ДС, защото такова не се прави, а уведомление с код 2. Вижте Указанията за случая.
Хубаво де, защо да е написано неясно / примерно за 2016 /:
чл.9
(3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква "а".


а) до 5400 лв. - 420 лв.;
"Т.е СОЛ следва да внесе 4,8% здравни осигуровки върху Мин осиг. доход за СОЛ, определен със Закона за бюджета на ДОО "

А МОД за СОЛ за 2017 е 460 - не виждам противоречие. Не е указано , че това е МОД съобразно облагаемия доход като СОЛ за ...година.
За всеки случай / да не съм в грешка / се проверих и с ТРЗ програмата и с калкулатора тука. Това си показва - 460 за болнични  , а задавам 600 за избран осигурителен доход.А и текстът го тълкувам така - 460 за 2017 независимо от избрания ОД.
Според мене съвсем недвусмислен е текстът и осигурителният доход върху болнични за СОЛ е 460 сега, 420 за 2016 и т.н. .
Здравейте,казуса ми е следния.Съпруга ми работи към чужда компания на кораб и за да му текат осигуровки тук в БГ с негов приятел който има фирма са се разбрали да го водят там на работа ,за да бъде осигурен,

Правилно ли Ви разбирам, че докато мъжът Ви е в чужбина се води на работа тука и един вид едновременно работи и в страната и навън ?
Независимо, че е прекратен подлежи на деклариране кодът по ЕКАТТЕ - то затова се препоръчва едновременно с прекратяването да се подава и той. Едновременно, но не в едно уведомление. Пише го накрая на Указанието.
Да, ако ЕТ прилагат едностранно счетоводство. :smile1:
 А това, което коментирахме по-горе, че тези, които до 31.10.17 не са подали уведомление и ще прекратяват ТД сключен преди 01.04.17, правят прекратяването с едно уведомление, няма ли значение?

Не тълкувате правилно указанието - там е казано , че едновременно с едно уведомление става декларирането на кода, когато подавате уведомление за промяна на договора. Промяна, а не прекратяване. С една дума при подаване на уведомление за ДС за промяна на срок и длъжност може да подадете и кода. И двете неща са с код 2.