http://www.odit.info/?s=2&i=199

от писмото :

" При съвместяване на повече от една длъжност при един осигурител, на осигуреното лице се определя кодът на длъжността с най-голям относителен дял във времето. Следва да се има предвид, че при съвместяване на длъжности приоритет имат тези, които са свързани с производството пред тези, които са свързани с търговия, транспорт или услуги. При комбиниране на задължения, изискващи квалификация с различни равнища на образование и с различен стаж, приоритет имат професиите с най-висока степен на квалифи-кация. "
http://www.account-bg.info/e107/e107_plugins/vypross_menu/vypross.php?0.view.80.1

Скрит текст :
Вероятно отговорът на този въпрос е от компетенцията на юристи , но не бих се изненадала един да даде един , а друг - противоположен отговор по темата. Без ангажираност за правилен отговор бих казала, че според моето скромно мнение дадено лице да работи по договор за заместване при условие, че титулярът е починал според мене е все едно да работи без договор.
Аз пък смятам, че с прекратяването на договорът на титуляра спира да има основание за съществуване (не мога да измисля по-добра дума) за всички останали договори по веригата.

Подкрепрям Пъпешче в това и мнение. Едно е да не се е върнал титулярът, а съвсем друго изобщо да няма титуляр, който да се връща...
Хубаво си озаглавил/а темата ВОП. Та в тази връзка следва протокол по чл.117...
https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=8544.0
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,18491.msg111650.html#msg111650
Благодаря ви, а каква ли сума могат да сложат, като глоба?

Преди 3 години при такъв случай с една фирма  имаше само предупреждение без глоба.
Дата на протокола сложих 31,03,2016, става ли?

За ставането става, но защо не сложите една дата след получаването на писмото с идеята, че не сте провели ОС / това е била и причината да не публикувате /  и го правите сега ?
Колежке, искам да Ви кажа, но явно не се изразявам ясно, че в Протокола по чл.117 фигурира номерът на фактурата, но при въвеждане в счетоводната програма не го въвеждате него по никакъв начин, а въвеждате самия протокол като номерация и като контрагент. Това имам пред вид и не виждам да има каквото и да било противоречие.
Аз не коментирам какво съдържа протоколът, но при въвеждането му в счетоводството не се изисква въвеждане на номер на чуждата фактура въпреки, че като реквизит номерът съществува в самия протокол.
Въпроса ми е към номерата на фактурите, а не начина и поредността на осчетоводяване на ВОП.

Ами това казвам и аз - осчетоводявате протокола, а не фактурата.Не се налага никъде да въвеждате полската фактура в счетоводната програма.
А защо не протокола по чл.117 ?
А къде вписвате точно фактурите ?
На ЧСИ все нещо не им е разтълкувано, все някакви недомлъвки по поставени въпроси...Аз съм на същото мнение като Тео 968 и смятам, че от нетното трябва да се приспадне НЕСЕКВЕСТИРУЕМАТА сума / за какво е несеквестируема, ако не го направим / и тогава да се пристъпи към удръжките и не виждам защо нещо трябва да се променя в ГПК по този въпрос.
Не включвате фактурата в дневниците, а протокола по чл.117.

http://qwerty1/6156-protokol-po-chl-117-ae-novi-iziskvanija-v-sila-ot-2014-g/
Точно заради тютюневите изделия - не.
А имате ли право съгласно договора за лизинг да правите подобрения преди да упражните правото си на закупуване на актива ?
А защо не самостоятелен ДМА ?