Попълвам справките  на НАП от № 1 до № 5   

Ако бяхте снимали и справките да се види какви са и какво точно изискват...
 Съответно как трябва да се води при нас?

Както си е - отпуск до 410 ден ?
Този отпуск и в последствие отпуска за отглеждане на дете до 2 годишна възраст при кой работодател се ползват – при основния или и при двамата?

Отпускът се ползва само при единия работодател. Не знам да е задължително да е основния, но вероятно това е логичният отговор.

 При нас работи на 2ри трудов договор и не зная дали трябва и ние да подаваме документи, когато настъпят тези обстоятелства.

Според мене - не, ако ползва отпуска от другия работодател.

Здравейте!
От фирмата, обслужваща касовия ни апарат казаха само да уведоми счетоводителката, че няма да й се равнява на личността и нищо да не сторнираме.
Дали е правилно?

Не иска и питане даже ...
Интересно , ако на фирмата с касовите апарати поради подобна грешка не и се равни наличността с 50 000 / техническа грешка винаги е възможна / какво ще направят - нищо ли ?
ППЗДДС
Приложение 12

"Полетата задължително се попълват с код "999999999999999" в случаите, когато контрагентът е чуждестранно лице (физическо или юридическо), което няма регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и ЗДДС или няма ДДС номер, с който лицето е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка."

Малко не ми звучи точно зададен въпроса и ще отговоря така :
На събранието за приемане на ГФО се подписва Протокол за приемането на същия. ГФО вече трябва да е подписан от действащия управител. Датата на обявяване/публикуване в ТР няма общо с този процес - обявяването може да стане и доста по-късно във времето.
Т.е този, който е към приемане, а не към датата на публикуване в регистъра?

малко не ми ми звучи точно зададен въпроса и ще отговоря така :
На събранието за приемане на ГФО се подписва Протокол за приемането на същия. ГФО вече трябва да е подписан от действащия управител. Датата на обявяване/публикуване в ТР няма общо с този процес - обявяването може да стане и доста по-късно във времето.
Управителят си е един - действащият към датата на приемане и подписване на ГФО .
Привет,
ако става дума за стоки / както пишете / , но не и за услуги - предварително не е необходимо нищо да правите. Започвате работа и следите достигането на оборот за задължителна регистрация. Доброволна можете да направите по всяко време. :smile1:
https://kik-info.com/forum/index.php?topic=15631.0

Вижте отговор 7 в тази тема.  :smile1:
Във Вашия случай кодът на ИД ще е на търговия на дребно за целите на осигуряването.
" Надяваме се на запазване на Булстата..."

Не, ЕИК ще бъде нов. Обърнете се към счетоводител за всички възникващи въпроси, за да не пропуснете нещо в този процес на правоприемство.  :smile1:
За момента е достатъчно. А може да започнете и с нов разред на тези фактури от софтуера... Ако сте до номер 0000075689, може да започнете с 0100000001 примерно... Всичко зависи от Вашата вътрешна организация, дали номерацията е свързана с някаква логика в дейността и т.н. ...

Подкрепям това мнение и то не противоречи на чл.78 ал.2 от ППЗДДС.
Явно този "почин" със събота и неделя още не е твърде разпространен , защото в противен случай от НОИ бързо биха му "противодействали" по някакъв алтернативен начин. :smile1:
Здравейте и съболезнования !

Принципно не би било редно да го направите, но вероятно подписът е валиден все още и чисто технически бихте могли да опитате. Смятам, че ще успеете.
Иначе редът съгласно ЗДДС е :

чл.125
(13) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) При смърт на физическо лице или на физическо лице - едноличен търговец, декларациите по ал. 1 и 2 и отчетните регистри по ал. 3 за последния данъчен период по чл. 87, ал. 4 се подават от наследниците или заветниците в срок 2 месеца от приемане на наследството, но не по-късно от 14-о число включително на месеца, следващ 6-ия месец от датата на смъртта на наследодателя. Допълнително узнати обстоятелства се декларират, като в едномесечен срок от узнаването наследниците подадат нови декларации по ал. 1 и 2 и отчетни регистри по ал. 3. Подадена декларация от един наследник ползва и другите наследници.
 Лила,
Не сте права и аз не се замислих като отговорих на поста Ви. В случая кодът е 12, защото Д1 се подава чрез дружеството. Само осигуровките не се внасят чрез фирмената сметка.
Код 90 е за личен труд в дружество, в което лицето не се осигурява. Случаят не е такъв. Трябва да правим разлика между осигуряване чрез дружеството и плащане чрез фирмена сметка.
Но Nicolay посочва , че Д1 се подава с код 12.
И всъщност ако осигуровките не са през фирмата , то трябва кода  не е 12, а вид осигурен 90.

Да, кодът трябва да е 90. Той имаше и преди същото питане в друга тема и там правилно беше цитирал код 90, а сега наистина е посочил неправилния в случая код 12.
Lila ,

в питането изрично е подчертано, че осигуровките не се внасят чрез сметката на дружеството. Точно затова и не се приспадат при определяне на данъчната основа.
Да приемем, че възнаграждението е 100 лв. Данъкът ще е 10 лв., понеже не се плащат през сметката на ЮЛ. Та в този ред на мисли, редно ли е да се впишат във ведомостта едни 190 лв. и стотинки месечно, осигурен върху 610 лв. с ОЗМ, личните осигуровки на СОЛ в случая? Това ми бе питането. :)

За редно не знам / не, че е и забранено /, но със сигурност е излишно и безсмислено. :smile1:
А аз когато работих на държавна работа по трудов договор и колкото пъти отивах до един от северо-източните прозорци все виждах монитора на общински служител, който редеше пасианси в работното време.

Да беше филм поне да погледаш...
 Да уточня едната работа е общинска, другата държавна.

С това е казано всичко...


Здравейте ,
с основание си задавате въпроса законно ли е това - на практика работите 8 часа по договори за общо 12 часа. Отговорът е напълно излишен, защото е очевадно , че това не може да бъде законно. Доколкото това, че работата е в общинска и държавна институция коментарът ми е, че те са от единия бряг на реката с проверяващите...жалкото е, че докато ние гледаме точката и буквата на закона и изпадаме в детайлни спорове и подробности Законът за едни други е отворил широко аварийния изход.
Извинявам се за офтопика.

Усмихнат ден !