Едва ли по собствено желание ще мога да направя корекция ...

Как да не можете - ами какво правим, ако сами си открием грешка ? И реално погледнато е трябвало да си изясните кои са собствениците, чийто имот наемате още при подписване на договора.
трябва да подам коригираща справка по чл 73 в НАП ,което не води до санкции за нас ,ако правилно съм се ориентирал

Не, няма да Ви глобят.
  Какви последици това може да има за нашата фирма според вас ?

Според мене - никакви последици не може да има за Вас освен да си подадете коректни данни в справката по чл.73 и да приведете и данните си по СИС в правилен вид.
Здравейте , опитах се да прекъсна осигуряване на СОЛ в ЕТ , но върна , че изобщо не е започвало осигуряване през този булстат. От 2002 са внасяни всички осигуровки - ЗО ,  защото е пенсионер, както и Д1 ежемесечно и Д6 годишна . Как да постъпя в този случай :blush:

Здравейте,
миналата седмица имах идентичен на Вашия случай / началото на дейност беше от 2004 / . Преди 2006 г. ОКД5 се подаваше в НОИ и при прехвърлянето на информация от НОИ към НАП не всичко е отишло коректно . Приеха ми на място ОКД5 за прекратяване и казаха, че ще позвънят в НОИ за справка. На следващия ден отидох да видя как са се развили нещата - всичко си беше ОК. От НОИ потвърдили, че има подадена ОКД5 за лицето и в НАП са отразили това обстоятелство, както и прекратяването.
Това само доказва колко "жизнено необходимо" е публикуването на ГФО.
Попаднах на един доста добър като информация материал по въпроса . В общи линии той заедно с табличката на bobo  предоставена ни в тази тема, разясненията на Tea S / специално благодаря на двамата / лично на мене ми помогнаха да си поизбистря малко въпроса с тези новости. Винаги ще има въпроси / все нови и нови / и мисля, че причината е в това, че КЗЛД ни остави йезуитски сами да се справим с изискванията на Регламента, а те само приятелски да ни съветват, проверяват и глобяват.

това е линк към въпросния материал :
https://pravatami.bg/26036

това е самият материал в случай, че линкът не може да се отвори по някаква причина :
Скрит текст :

И накрая май ще повикаме неволята ...
колона 24 / дневник продажби
А да цитирам ли и чл 21,ал 2 от ЗДДС?

Да. Добавете и във връзка с чл.21 ал.2 ЗДДС. Обратно начисляване.
Чл.46 ал.1 т.3 се отнася за освободени доставки - вижте графата в дневника за продажби / има точно такава / .
Не начислявате ДДС на основание чл.86 ал.3 ЗДДС .
Може ли обаче само на основание  "сметка" да ги включа в Дневник покупки?

Сметката не е данъчен документ / чл.112 ал.1 ЗДДС / и не може да се включи в Дневник покупки по ЗДДС / чл.124 ал.4 ЗДДС / . :smile1:
Аз мисля че ще има право само на минималното обещетение за 4 месеца.

Така ще е - от 01.01.2018 - чл.54б ал.3 КСО .
Благодаря за мнението,по принцип и аз съм съгласна,че трябва да бъде така.Объркващо е,че веднъж вече отложения отпуск от 2017г. за 2018г. следва да се отложи още веднъж,но вече поради причина майчинство.

Да кажем по-скоро , че не е отложен, а има причина за неползването му.
Чл. 176а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) (1) Когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) Когато платеният годишен отпуск е отложен при условията и по реда на чл. 176, ал. 1, правото на работника или служителя на ползването му се погасява по давност след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването му.Според мене си имате право на този неползван отпуск преди майчинството.  :smile1:
Хех, чудничка ти е идеята, P.G.H.R. - че . Да ти кажа и три дни ще почакаме и 5 - пак става. Да минава там.
И наистина с чувство за хумор е най-добре да подхождаме във всяка ситуация, защото нищо не е толкова сериозно , колкото изглежда, нали ?
Аз тъкмо се канех да постна тука нещо, но като те прочетох то стана още по-подходящо.

Мислех да предложа да си изберем пейка за почивните дни от една галерия, но сега да го трансформирам малко :
Хайде, изберете си пейчица, седнете и изчакайте там да се поизясни ситуацията за тези лични данни. До тогава се попечете на слънчице и се радвайте на живота .

 https://impressio.dir.bg/design/vizhdali-li-ste-takiva-peyki#i4Докато си седите, ако ви хрумне нещо по въпроса си го запишете с тези моливчета...
Ако сте пропуснали да подадете Декларация за липса на дейност без такса до 31.03.2018 , за да се счита, че сте изпълнили задължението си по отношение на публикуване в ТР следва да подадете ГФО до 30.06.2018 - с такса вече.
Аз така го тълкувам. :smile1:
Успокоявам се, че след някой и друг месец нещата ще затихнат, както много други...

 :good: