ЗКПО
..........
Чл. 55
.............
(2) Годишните данъчни амортизационни норми се определят еднократно за годината и не могат да превишават следните размери:
.............

Можете да използвате възможността, която Ви дава чл.55 ал.2 ЗКПО .
Здравейте,

Имам следния въпрос: Когато задам  във вашия калкулатор да изчисли колко е брутото, на нетно възнаграждение в размер на 1031 при МОД 1150 и клас 1,20%  получавам сума за клас в размер на 30,83. А когато го пусна в счетоводната програма ми излиза 15.40, когато го сметна ръчно също. Бихте ли ми обяснили според вас на какво се дължи разминаването?


И калкулаторът дава 15.60 - не виждам разминаване / освен с тези 20 ст. / . Да не би да въвеждате погрешно класа - 1.2 % са 2 години .
Аз нямам опит с точно такъв случай - не ми се е случвало да пропусна приспадане, обаче ми се струва, че въпреки писмото на НАП самите те биха подходили и в посока признаване правото на приспадане на данъчен кредит в срока на процедурата. Със сигурност има вероятно такива, опитали и тази възможност.  :smile1:
Вижте писмото, копнато от RUMI_KOST на 22.10.2013 г.. / по-горе в темата /

"Съгласно указанията за попълване на декларация образец 1, код 23 се попълва за самоосигуряващите се лица, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, избрали да подават еднократно декларация и са осигурени върху максималния размер на осигурителния доход по трудово правоотношение "

Ако лицето е СОЛ и се осигурява само здравно то не отговаря според мене на изискванията за подаване на обр.1 код 23 .

Иначе по-долу в писмото е указано, че :

" С оглед цитираната разпоредба няма пречка да заличите подадената от Вас декларация с код 23 и да подадете декларации образец 1 за всеки един от месеците на 2010г., през който сте осигурен върху максималния  месечен размер на осигурителния доход по трудово правоотношение."

Допусках и такова становище да има / не бях срещала горното писмо на НАП / . В крайна сметка е важно да си вземете парите по най-безпроблемния начин. :smile1:
Мерси мнооого !
А трябва ли да публикуваме решенията в търговския регистър или само, когато обявяваме отчета?

Не, тези Решения не се публикуват в ТР.
Здравейте, моля за съвет. Фирма има наличност по счетов.данни в касата над 275 000 лв, които не са реални. Искаме да изплатим дивиденти на съдружниците, за да намалим касата. Ограничението е до 15 000 лв, но това на ден ли е? Можем ли в период от 5 последователни дни да изписваме по 15 000 лв. ?

"Вземете" няколко Решения на ОС за разпределение на дивидент всяко на стойност под 15 000 и можете да платите в брой сумата по всяко от Решенията.
В цитирания член не е указано, че приспадането е "последователно" в двата поредни данъчни периода. Разбира се, допускам, че има и друго тълкуване, но аз така мисля .
Според мене процедурата Ви не е приключила и можете да си приспаднете ДДС-то от първия месец.

ЗДДС

Скрит текст :

 Ще направя протокол и ще взема следната статия 20/501  с  някаква сума да речем 400 лв без да му се начисляват амортиз. Прагът ни е 700 лв Правилно ли е ?

taneva66 ,

нямате ли документ , както и да бъде наречен той с реквизитите по чл.7 от ЗСчетоводство ?
В случая вероятно става дума за промяна на работното място на наети лица ?
Тази промяна би могла да се уреди с допълнително споразумение и при спазване изискванията на КТ за организацията на самата работа съгласно КТ.

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=57510
здравейте имам следното питане
относно граждански договори
при каква сума на договора се внася  само здравна осигуровка


http://balans.bg/5015-zdravni-osigurovki-pri-grajdanski-dogovor/
http://www.nssi.bg/benefits/insurance/1913-singlel


от линка:

" . Срок, в който самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си:

Срокът, в който самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си, е до края на януари на съответната календарна година. В течение на годината видът на осигуряването не може да се променя, дори и в случаите, в които самоосигуряващите се прекъсват и възобновяват дейността си или започват нова трудова дейност като самоосигуряващи се (чл. 1, ал. 3 и ал. 4 от НООСЛБГРЧМЛ)."
Подкрепям мнението на create и alfa !  :good:
 Видът на осигуряването не може да бъде сменен в този конкретен случай след като има вече избран такъв и непроменен до 31.01.2015 г..
Здравейте!
Искам да попитам колко е минималния осигурителен доход на управител на ООД счетоводна къща?


Ако е на трудов договор или ДУК - МОД 902 / вижте ред 69 от линка по-долу / , а ако е СОЛ - минимум  420 / може като СОЛ да има по-висок минимум, но не давате достатъчно информация / .

http://www.kik-info.com/spravochnik/mod-2015.php
Само бих добавила и едно ОКД5 за прекратяване на дейността на стария собственик в качеството му на СОЛ. Бих казала, че обр.1 е следствие на подадената декларация, че лицето прекратява дейност и вече не е СОЛ от определена дата .
"На основание чл.63 ал.4 от КТ страните по този договор удостоверяват,че работникът постъпи на работа на ............2015 г. в.......часа
Работодател:.......................                          Работник:.................. "