Мисля, че ако е подавано уведомление, и сега трябва да ги подам-правилно ли разсъждавам?

Да, правилно - затова и попитах. Ако управителят е с трудов договор и е подавано уведомление то и сега подавате такова за код ЕКАТТЕ.
А подавали ли сте за тях уведомление за назначаване ?
След като получих един смислен и според мен верен отговор на горещия телефон на НАП, мнението ми е че не са всичките им служители еднакви :))))

Хехех, Пъпешче, да не си ги изпитвала :))))))))

/ иначе си е така - няма как всички да са еднакви /
http://accountingnews.bg/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-53.html

И още доста подобни материали има , които са по темата. На практика обаче много трудно преодолим синдром е този на "казаха ми от НАП". Даже е по-зле и от ЕЖК.
следва ли да се осигурява ЗО ?

След постнатото Разяснение от n_alex76 в отговор 46 остава само да го прочетете , за да разберете отговора.  :smile1:
Не няма осигуровки, лицето се осигурява на максимум в друга фирма.

Ако все пак подавате Д1 с дни в осигуряване без осигурителни вноски ще чекнете , че не следва да се подава Д6.
И още нещо - това деклариране на ЕКАТТЕ си е един вид служебна пререгистрация на ТД.При сключването им си има положен подпис на справката / както и bobo е описал по-горе / .
Това пак е едно от нещата, които са без ориентир в нормативната уредба. Понякога нещо в повече си е за собствено спокойствие. Хайде като ти отговорят да кажеш... :smile1:
3669
На фокус » нн
10.05.2017, 09:24
Аз - не. Не виждам, както на справката за назначаване да има реквизит "подпис" . Пък и нали с тези уведомления уведомявам НАП за ЕКАТТЕ, а не работника. В неговия ТД си е изписано къде му е работното място.
... ако има прекъсване м/у назначаването и освобождаването , това проблем ли е?

Никакъв.
Да, свободен текст е.
Само се посочва в клетка 80 на СД по ДДС.

Точно така . :smile1:
Подава ли се и Приложение 6 за 3700 лв. - при положение, че отпадна от 01.04.2017 г.?

Не подавате.Вече и не може. :smile1:
Няма определен срок - важното е към датата на прехвърляне на майчинството да е осигурена за всички осиг. случаи и да има поне един работен ден.
ЗДДС чл.114 ал.4
Вземете сторнировъчни на вече взетите от Вас операции, касаещи тези стоки .
ЗДДС
Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

(2) Мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност.

За целите на ЗДДС / ако издавате ф-ра на ДЗЛ с регистрация по ЗДДС в Германия / имате място на изпълнение в съответната страна на ЕС, не начислявате ДДС и изписвате текст обратно начисляване за получателя на услугата.
Месец 01. задавам.

Е, не. Процедурата ти почва 02.2017.