Значи да ги направя на два протокола?

Единствено от предпазливост. Не е излишна.
Иначе доста юристи застъпват мнението, че е важно задължението към всеки един от съдружниците поотделно. Дето обаче да мислим така ли е или не...
Принципно - касов бон се издава еднократно при плащане в брой - или от Вас или от фирма - посредник, на която сте делегирали съответните права за това.
Благодаря ,но какво излиза , че не трябва да я осчетоводявам ли?

Осчетоводете си я, но без да влиза в дневниците по ЗДДС. :smile1:
https://zakonnik.bg/document/view/qanda/142073/235944

Вътреобщностна доставка на стока

Отговаря Милена КИРИЛОВА - юрист

Скрит текст :
Всичко е съвсем правилно така, както го описвате. Това напълно изключва необходимостта за издавате касов бон, защото Ивентим по силата на договора между двете фирми вече са го направили. Точно така работят и Еконт с различни фирми по места.
Забележката на bobo  е съвсем резонна . Ивентим работят от Ваше име и за Ваша сметка - това е, което те правят с издаването на касов бон за вашите клиенти .
Като я чета наредбата май по-добре да нямам електронно досие.

На този етап май така и ще стане.

Всички тези намерения са сами по себе си прекрасни, но преди да станат факт в българина / и работодател и работник / трябва да се създаде някакво ниво на култура в това отношение, което ще бъде един дълъг / да не кажа много дълъг / процес.....
Скоро ми се наложи на един СОЛ да подадем с ПИК ОКД5 за начало на дейността / нямал бил такава / , но получих отказ със съобщение, че за дати преди 2015 следва да посетя НАП. Явно за дати след 2015 става . :smile1:
Тоест, ако не е минат Прага и нямам желание да регистрирам седалище в чужбина  ( респективно регистрация по ддс в 2ра държава членка) трябва да е налице дистанционна продажба и да не се използват локални под изпълнители?

Ако сте регистриран по ЗДДС всъщност си е налице точно дистанционна продажба.
Това с локалните подизпълнители не го разбрах. :smile1:
Вижте чл.54б ал.3 КСО - освобождаването Ви не трябва да бъде по изброените в тази алинея членове.
Едва ли по собствено желание ще мога да направя корекция ...

Как да не можете - ами какво правим, ако сами си открием грешка ? И реално погледнато е трябвало да си изясните кои са собствениците, чийто имот наемате още при подписване на договора.
трябва да подам коригираща справка по чл 73 в НАП ,което не води до санкции за нас ,ако правилно съм се ориентирал

Не, няма да Ви глобят.
  Какви последици това може да има за нашата фирма според вас ?

Според мене - никакви последици не може да има за Вас освен да си подадете коректни данни в справката по чл.73 и да приведете и данните си по СИС в правилен вид.
Здравейте , опитах се да прекъсна осигуряване на СОЛ в ЕТ , но върна , че изобщо не е започвало осигуряване през този булстат. От 2002 са внасяни всички осигуровки - ЗО ,  защото е пенсионер, както и Д1 ежемесечно и Д6 годишна . Как да постъпя в този случай :blush:

Здравейте,
миналата седмица имах идентичен на Вашия случай / началото на дейност беше от 2004 / . Преди 2006 г. ОКД5 се подаваше в НОИ и при прехвърлянето на информация от НОИ към НАП не всичко е отишло коректно . Приеха ми на място ОКД5 за прекратяване и казаха, че ще позвънят в НОИ за справка. На следващия ден отидох да видя как са се развили нещата - всичко си беше ОК. От НОИ потвърдили, че има подадена ОКД5 за лицето и в НАП са отразили това обстоятелство, както и прекратяването.
Това само доказва колко "жизнено необходимо" е публикуването на ГФО.
Попаднах на един доста добър като информация материал по въпроса . В общи линии той заедно с табличката на bobo  предоставена ни в тази тема, разясненията на Tea S / специално благодаря на двамата / лично на мене ми помогнаха да си поизбистря малко въпроса с тези новости. Винаги ще има въпроси / все нови и нови / и мисля, че причината е в това, че КЗЛД ни остави йезуитски сами да се справим с изискванията на Регламента, а те само приятелски да ни съветват, проверяват и глобяват.

това е линк към въпросния материал :
https://pravatami.bg/26036

това е самият материал в случай, че линкът не може да се отвори по някаква причина :
Скрит текст :

И накрая май ще повикаме неволята ...
колона 24 / дневник продажби
А да цитирам ли и чл 21,ал 2 от ЗДДС?

Да. Добавете и във връзка с чл.21 ал.2 ЗДДС. Обратно начисляване.
Чл.46 ал.1 т.3 се отнася за освободени доставки - вижте графата в дневника за продажби / има точно такава / .