Здравейте!!!
Разработчиците на софтуер за медицински лица са си въвели едно понятие "ОЛЕКОТЕНО СУПТО" /може да го има и в наредбата някъде, не съм търсил/. Това е софтуер, който си оперира с медицинската информация, но може да издава фактури само и единствено към НЗОК за месечните плащания, за всички останали пациенти /клиенти/:фактури "от кочан" и ЕКАФП в "ръчен режим". Това обаче трябва да бъде потвърдено от разработчика.

Много благодаря за информацията !
https://www.nsoplb.com/poziciya/stanovishte-na-nsoplb-za-supto

Не знам каква сила има това становище, но те са , както винаги изключение от правилото.
Иначе според мене техните програми и налични касови апарати са си едно готово СУПТО, но...
Начислението е през януари и изплащане през януари . Мое мнение , е че следва дохода да се декларира като получен и изплатен в първо тримесечие на годината 2020 .

Вероятно става дума за декларацията по чл.55 ? Да, така е .

Колеги, от 03.01.2020г.,отпада Наредба Н-8 от 29.12.2005г

Благодаря, че ни обърна внимание !
За много години ! :smile1:
 :good: ..Да, но на семинара на НАП от 13.12.19г., данъчните твърдят, че ако имаш СУПТО в друг обект, то трябва същият да е вързан дистанционно с ЕКАФП.

Наредба Н-18 обаче не казва същото май...
Вижте т.19 от Допълнителните разпоредби - става дума за "обект", както вече писа и  bobo .
Най-малко го "спрете" чрез сервизната фирма. Ако потрябва ще го пуснат отново.

Даже доста от сервизните фирми предлагат вече и месечни, тримесечни и различни времеви абонаменти. Явно всеки се "синхронизира" с обстановката .
Замислих се за КА и версиите СУПТО. Някак не намирам обаче логика , ако версията е СУПТО да изисква КА . Все пак на този въпрос най-точно могат да отговорят разработчиците на софтуера.
Липсата следва да е установена при инвентаризация, а това вероятно / макар и на книга / е събитие от 2019. Като приключвате 609 / без значение дали ще използвате 611 / не следва да осчетоводявате по 122, а по 123 сметка, защото в противен случай няма да Ви се равни ОПР за 2019. Още повече това е в сила, ако липсата е "установена" през 2019. Ако липсата е събитие от преди 2019 и не е осчетоводено тогава може да ползвате 122 евентуално .
Здравейте и за много години !
Според мене е трябвало да посочите сумата за възстановяване още в месеца на отчитане на фактурите по този проект - в случая 11.2019 . Сега сте в процедура по отношение на 11.2019 .
571
Честита Нова година ! Бъдете здрави и щастливи !  :give_rose:
Самият трудов договор е сгрешен по отношение на НКПД, а подаденото уведомление е правилно - отразява сгрешения ТД ?
заплатите ги начислявам на 31.12.

Какво значение има кога ги начислявате? Начислени са на 31, но се отнасят за целия месец, а приключване правите вероятно не преди изтичане на месеца. Иначе bobo е дал идея за прогнозна себестойност, но пак ще трябва да я изчислите с точност впоследствие.
Прав си, bobo, всичко е точно така . Нещата излизат обаче извън контрол най-вече защото липсва принципност. Вместо да се прилага закона с цялата му строгост същият се променя с все нови и нови двусмислени и необмислени текстове, целящи ситото да стане ситно .

А и се чудя кое е толкова страшното на плащането по банка на реални операции?

Със същия успех можем да се запитаме и кое е толкова страшното на плащането в брой? Каква част от сивата икономика се осветли чрез банковите плащания? Какъв е ефекта от тези мерки? И банковата такса не е никак маловажно перо . Да сметнем една фирма с 200 разходни фактури на месец колко ще плати за такси в годишен размер? И да плати добре, но защо? Къде е мотивацията за това?
Сега вносител ще си е самото физическо лице. В основанието ще впишете за какво са парите. И ще платите една по-висока такса.
ОКД5 се подава за деклариране на факта, че лицето упражнява дейност. Осигуряването като СОЛ е само от едно място, но ОКД5 подавате от всички места, къдета лицето упражнява дейност без значение получава ли възнаграждение за това. Просто в последващи подавания няма да отбелязвате, че ще се осигурява .
По принцип при изплащане на дивиденти основанието ни е Решение на ОС от дата.... Май ще стане като новата регистрация по ЗДДС, основание за която намериха и в едновременното упражняване на дейност при фиксирано в закона последователно упражняване.
Благодаря, но тук наемът го разглеждат като приход, който не е, по скоро разчет.

Не, има го тава допускане , но се стига до крайния извод, че е разчет.  :smile1: