http://noi.bg/newsbg/3392-ns30012015

от 01.07.2015 няма да попълваме и заверяваме ОК ще се вземат данните от ПР


Има ли нещо по-хубаво от такава новина за края на седмицата ! :good: :good: :good:

Благодаря на Графиня Тити , че я научихме днес ! Кога ли щях да погледна сайта на НОИ в тези работни времена......

Да ви попитам нещо по Приложение 2. Интересува ме част Част ІV –  Формиране на годишната данъчна основа и определяне на дължимия данък - ред 2 Окончателни осигурителни вноски по реда на КСО и ЗЗО, включително за минали години - според вас за какво се отнася - за изравнителните вноски ли ?
Защо Вие възстановявате данъка ?
СОЛ си подава декларация по чл.50 и надвнесеният данък подлежи на възстановяване от НАП .
за тези ситуации става въпрос -Примерно шефа си е купил дъска за рязане на зеленчуци.
НИЩО не осчетоводявам все едно не ми е представил фактурата

И след всичко това идва НАП на ревизия и използвайки софтуера, с който вече разполагат , "изкарва" наяве всички издадени Ви от различни доставчици фактури, включително и това НИЩО, което не сте осчетоводили. И Ви питат какви са тези фактури. Вие казвате, че са за лични нужди, но те Ви контрират, че откъде знаете, като ги нямате......и с лекота се опитват да ви обложат, защото не можете да докажете, как това НИЩО не е свързано с дейността , особено, ако имате дейност търговия и тези фактури, които са за уж лични нужди не се окажат за стоки. Върви и доказвай......
Нали не го избиваме на шеги?


точно обратното - не е никак смешно- иска малко четене

http://www.kik-info.com/useful_info/svurzani-lica.php
честнa дума   :good:
Няма никакъв проблем да е и с електронен подпис - редовни и коригиращи за 2014 може да се подават до 30.04.2015 .  :smile1:
Да, можете да подадете обр.5 не непременно за 12 месеца, а за определен период.
От Указанията за попълване на обр.5 :
"12. Година - попълва се годината, за която са внесени вноските.
13. От: (месец) - попълва се месецът, от който са внесени вноските.
14. До: (месец) - попълва се последният месец, за който са внесени вноски."
През януари носих един такъв болничен / декемврийски / та да споделя от опит. След като предходният болничен е бил до 07.01.2015 следва да се ограничи този и да бъде посочено, че дните са от 08.01.2015. Бях го записала, както е в болничния, но ме върнаха точно заради тази подробност.
Другото - за вид болничен, вероятно е някакво изискване на програма, която се ползва в случая ? Защото си е болничен с продължение или болничен за бременност и раждане според мене.
Да права сте указанието е знаменито, но сега в ГДД за 2014 год. т.6 в справката за взаимоотношения със свързани лица няма. Т.4  - задължения към свързани лица е последна

Допълнителните парични вноски единствено биха намерили приложение и отразяване в т.4 на справката.Според мене там следва да бъдат записани.
Да. В случая е по-голям и следва да се включат данните от к.7 на Т1. В к.3 на Т1 в случая няма да има данни. Ще има само в Т2.

 :good:
Благодаря Ви! Мислех, че данните по Т1 и Т2 трябва да са равни. СОЛ има доходи и от други извънтрудови правоотношения в к.5.5. В осигурителната книжка трябва да се нанесат данните от к.7  или греша?

Не . Нямам възможност сега да погледна точно, но в к.7 влиза и колона 3, а доходът от к.3 може да е от трудов договор примерно.Ако сборът от 5.1 до 5.5 е по-малък от избрания осиг. доход то се вписва избрания ОД на лицето, а ако е по-голям - по-голямата сума  /в к.7 / без влиянието на к.3.
Благодаря Ви! Същото трябва да е и в табл.2 нали? А ЗО от 4,8% в/у 126 лв. също са за сметка на СОЛ нали?

В таблица 2 е същото в колона 4, но осиг. доход /420-294 = 126/ се посочва в колона 3 . Вижте в указанието към Т2.ЗО върху болничните  - да, за сметка на СОЛ са.
Здравейте,
При мен ситуацията е следната. СОЛ, който получава възнаграждение за личен труд 420 лв има болничен през месец април - 294 лв. възнаграждение и 126 лв. обезщетение. Какви суми трябва да запиша в табл 1 и 2 в колона 4 и 5.2?  Според мен би трябвало да запиша на ред 13 - 5040 лв и за всеки месец по 420 лв. т.е. колкото е осигурителния доход. Сумата от р.13 няма да е равна на сумата от прил. 1 (11х420 +294=4914), т.е. на сумата за реалното възнаграждение. Правилно ли е това?
Благодаря предварително!

Колона 4 - осигурителен доход - за месеца с болнични не пишете 420, а 294 / ако това е осиг. доход, върху който сте внесли осиг. вноски /.
Моля за помощ!
Бихте ли ме посъветвали как бих могла да продам шивашки машини с ПОЛЗВАНО  ДДС 44Х.ЛВ.?
Как да ги продам без да внасям тази сума?
Благодаря

Извинете, счетоводителят ли пита ?
Здравейте, собственик на ЕООД, не е полагал личен труд и се е осигурявал като СОЛ през 2014 г.
Трябва ли да попълва декл по чл 50 от ЗДДФЛ??


http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,13342.msg79373.html#msg79373
Не е проблем, че сте внасяли осигуровки върху висок осигурителен доход, въпросът е, че не сте "защитили" този доход от 800 лв. , а сте реализирали 733.33 за месеците от 02 до 12.2014. За тях осиг. книжка ще бъде заверена на 733.33, а за 01.2014 също на 733.33 при 420 лв. избран осигурителен доход. Така разликите идват в размер на 420 лв. по-малък реален осигурителен доход за лицето и необходимост от връщане на недължимо внесени осигуровки.

/ да позавишите декемврийския личен труд ? /
изплащане на дивиденти -в брой до  14 900 лв?

Редактирах предходния си пост - моля , вижте го.
Декларирането на дивидентите става с декл. чл.55 ЗКПО до края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето Решение за разпределение на дивидента. Плащането на данъка е в същия срок.
Изплатени дивиденти дек 2014.  Кога се декларират и кога с евнася данъкът?

Кога е взето Решението за разпределение на дивидента ?
Примерно удържано е 50лв от персонала
501/421 -50лв

Тази контировка не ми прилича на удръжка, а на внасяне на пари в каса от персонал.Удръжката си е начисление ДТ 421/ КТ ...........в зависимост от  причината за удръжката .