От текста към Приложение 4 :

" Това приложение е част от Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО.  Приложението се попълва и подава от данъчно задължените лица, които през съответната година: а) са извършили сделки със свързани лица или с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим или са страна по търговски и финансови взаимоотношения с такива лица; б) са извършили  скрито разпределение на печалбата."

Смятам, че следва да посочите само тези суми, които се отнасят за 2015 / без корекции съответно за стари години / .
Имам същия проблем и Д-я 6 с корекция намаление на ЗО не ми се приема. Не знам защо

Правилно ли я попълвате ? При намаление - код К , намалената сума плюс всички други, както са подадени преди и датата - същата като на вече подадената Д6 ?
По предписание на НОИ трябва да направя корекции на 2 лица за месец юли и август.
Само на тези лица ли подавам Д1 с код К или...и едновременно Д 6 - има и в намаление и увеличение.Моля за съдействие,защото не ми се е налагало до сега.

Ща подадете обр.1 на тези лица с код К и обр.6 с код К за намалението и редовна за сумите в увеличение. Системата ще отчете равнението по този ЕИК за подадените Д1 и Д6 като цяло.
Къде точно да отида, те са хиляда кабинета? Или на входа/информацията да питам къде мога да направя справка за болнични, трудов стаж и тн. съжалявам, че толкова разпитвам, но много се притесних, а никой около мен не разбира нищо....трябвало е по-рано да проверя дали не ме лъжат :(

Във всяко ТП на НОИ имат и офис, където приемат болничните и дават информация за всичко свързано с тях. Просто попитайте на информация къде е този офис.  :smile1:
http://www.kik-info.com/spravochnik/svurzani-lica.php

Не, все пак майката е на съдружника, а не на ООД-то. :smile1:
Ползвате си данъчен кредит при закупуването на инвестиционния имот. При използването му И за освободени сделки ще коригирате ДК в годишен аспект като формирате коефициент в СД ЗДДС за последния месец от календарната година.
Фирма ползува под наем недвижим имот,срещу което се издава фактура всеки месец.Наемателят е платил на фирма 2 000,00 лв. без ДДС за почистване на двор,част от този недвижим имот,за което получава фактура с начислен ДДС.Тази сума разход ли е или формира ДНМА.
Разход.
Нали този двор няма да го почиствате еднократно, пак ще се налага във времето...  :smile1:  Не може при всяко почистване да формирате ДНМА.
Има програми за ЗП, например "Млад фермер", при които изрично се изисква субсидирания земеделски производител да не работи на ТД или ако работи на ТД да е до 4 часа дневно. Това обаче няма общо с осигуряването на ЗП.

Да, няма. Вероятно обаче нещо в обясненията е объркано и оттам и питането на dyndla. :smile1:
.., но той ми заяви, че ще се осигурява на четири часа като земеделски производител. За да можел като почне на друго място да работи на осем часа. 

Да не би да се е объркало момчето ? В определени ситуации има изисквания вече регистрирано лице - земеделски производител , ако е назначено на ТД да работи на 4 часов работен ден . Не съм много навътре със ЗП, но да не би да е имал това пред вид, а не, че ще се самоосигурява на 4, а ще работи на 8 ?
Фактурата е точно с такъв текст, но колебанието ми беше какво да посоча, като основание за неначисляване на ДДС. Посъветваха ме, да си пиша стандартния чл. 113, ал. 9 от ЗДДС. Чл. 44 се използвал когато дружеството е регистрирано по ДДС и прави доставка с нестопански характер. В моя случай дружеството не е регистрирано по ДДС и затова си пиша чл. 113, ал. 9?

 :good:
Мисля, че можете да си издадете фактура с текст " членски внос " .
Аз лично  с О / питам се интересува ли се форма 76 дали е НО или ПО / . Не съм обаче срещала някакво Указание по въпроса хихих иначе щяхме да използваме едни и същи букви , а сега има творчество . :ok:
Пропорционално на зачетения трудов стаж не е ли 5 дни по 8 ч., т.е. 40 ч. А реално не работи  20 дни х 2 ч.?
КТ
.............
чл.155
(4) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., предишен текст на ал. 2 - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни

Зачетеният стаж е 1/4 от този на 8 часа и следователно отпуската е 1/4 от 20 дни / но работни /. Има право / както вече е отговорено и по-горе / на 5 работни дни платен отпуск.
Всъщност Приложение 6 не е следвало да се подава изобщо, както не е следвало да се  попълва и клетка 80 . :smile1:
С ДДС-то за м.август изчерпвате процедурата от м.юни и 200.00 лв. от м.юли. От м.юли започва нова процедура, която обхваща август и септември. Какъв е резултата на ДДС-то за м.септември?
:good:
Точно това е и причината да отговорят така на подаденото искане за възстановяване на ДДС. На практика Приложение 6 е неправилно попълнено.
Направи ми най-силно впечатление този пасаж :
" При обсъждането на текстовете в ресорната бюджетна комисия от НАП обясниха, че писмените становища се готвели от счетоводители и било хубаво данъчните да могат да искат лични обяснения директно от собствениците на фирми. "

По-горе виждам, че и Катя е споменала този текст в коментара си. Вероятно идеята е , че счетоводителят пише тези обяснения аргументирано , а собственикът би могъл да каже и нещо повече от написаното. Ако обаче собственикът от непознаване на материята направи една свободна интерпретация, която би била в негова вреда питам кой печели ? Бих направила една аналогия да привикват подсъдимите без адвокат на разпит. В крайна сметка тези собственици затова имат под някаква форма правни взаимоотношения със счетоводителя / евентуално и юриста / , за да представляват законосъобразно неговите интереси . Собственикът не би могъл да интерпретира дадена ситуация през призмата на счетоводното законодателство и рискът за злоупотреба с казаното е налице .

Явно има интереси тези текстове да минат по една или друга причина, но да се надяваме, че има и здравомислещи хора, за които това си е чисто нарушение на правата на човека.
 Лошото е, че нямам никаква гаранция, че и лелята от НАП ще е на това мнение.

За голямо съжаление от "предпазливост" често правим нещата така, че да нямаме проблеми точно с това кой как ще тълкува дадена ситуация. Според мене , ако си документирате всичко, както трябва съгласно този чл.294 - Решение, протоколи и прочие бумаги, които да доказват Вашата теза - бихте могли да си защитите социалните разходи като вариант.  :smile1: