Няма ли някой запознат по темата?

Не съм запозната , но вижте това:smile1:
Тоест, това приложение 8 майката ли трябва да го подаде , а не работодателя?

Майката подава до работодателя Приложение 8.
Влизаш в новия портал и горе в дясно има вход. Кликваш. Отваря се лента вход с КЕП, ПИК, Е-автентикация. Повторно кликваш на вход вече с КЕП и ти зарежда фирмите в списък на екрана.
Подадох някои декларации чрез новия портал. Не ми е много прегледен, но да кажем, че с времето ще му свикнем. Доста бавно обаче зарежда - дано е само моментно състояние, защото ако принципно е тежък е доста изнервящо.
Здравейте, visotor !
Всъщност в АВ не се извършва регистрация на СОЛ, а вписване на управители и съдружници. Дали ще са СОЛ го обявяват те чрез ОКД5. Изборът на осигуряване в това им качество е акт, който те обявяват, декларират, регистрират чрез подаване на въпросната Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице.
Всъщност съм сигурна, че говорим за едно и също нещо и се разбираме прекрасно. :smile1:
Собственик на ООД се осигурява по два начина - като СОЛ (без нужда от регистрация)
ОКД5 - Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице

А този бисер - „- 2ят е само съдружник и се осигурява на пълен работен ден на трудов договор в напълно отделна фирма“?
Това, че някой е само съсобственик - без управителни функции - няма нищо общо, с работата по ТД. Със същата или друга фирма.
Всъщност никой от по-горе писалите колеги не твърди такова нещо.


Това - „регистриран, като СОЛ и управител в ООД-то с полагане на личен труд срещу минимална работна заплата (не се осигурява и не извършва друга дейност“ - е уникат!

Вероятно това се отнася до осигуряване и извършване на друга дейност извън въпросната фирма. :smile1:

Хубав ден на всички и стойте на сянка !
1. с код К в първата колона на осигуровките с вярната сума на здравното и останалите, както преди суми, за ДОО и ДЗПО, като колона за ДДФЛ няма, щом той не се променя

 :good:
Управител по ДУК иска да изтегли натрупана към момента печалба за лични разходи. Разпределяне на дивиденти според мен не е удачно, защото не е приключена финансовата година.

Удачно или не е единствено възможно . Наречете го и скрито разпределение на печалбата и всичко си едва на място. Това при условие, че този управител е и съдружник или ЕСК. :smile1:
Представяте си редовните ведомости, които са изготвени. Просто в искането изчислявате исканите суми върху 650 лв.. По въпроса за платежните - представяте си общите платежни. Вероятно имате и още въпроси, но Ви съветвам да се обърнете към АЗ - отговарят подробно и ще Ви дадат точни указания по всеки въпрос - важно е да изпълните техните искания като форма и съдържание, за да приемат документите Ви за дадено плащане.
Следва ... този болничен да се върне за корекция

 :good:
 В същата ситуация като тази си въведох пропуснатата фактура с правилната дата - нали и клиентът ще я въведе с нея . Очаквах реакция от НАП,  но такава изобщо не последва. Не е "законосъобразен"отговор, но такъв си има в чл.126. :smile1: :smile1
Т.е ,въпреки ,че през м.07 нямам документи от получателя,че е получил стоката, подавайки СД по ЗДДС за м.07 ,трябва да подам и ВИЕС?

А защо въпреки, че нямате документи не начислявате ДДС ?
ВИЕС има при ВОД. Ако нямате доказателство за ВОД си начислявате 20 % и няма ВИЕС . Ако имате доказателство за ВОД - няма Протокол и има ВИЕС.
Вижте чл.46 ППЗДДС - там е описана процедурата при липса на документи за доказване на ВОД. Това с КИ не е правилен подход.


Чл. 46.
Скрит текст :
Само за него ... трябва  корекция на обр.1 и за обр. 6 сумите които са в увеличение

Да, ако имате само суми в увеличение. :good:
 Е ли възможно с една заповед  на месец на всеки човек да се оформи плащането на тези суми.

Само ще направя едно уточнение, че със Заповедта не оформяте плащане, а условия по командироване. Аз не виждам никакъв проблем да се издава една заповед за месеца и там да опишете точната ситуация. Неслучайно в командировъчното има няколко реда пристигнал/отпътувал.
Но самото отсъствие  от работникът реално би следвало да се е случило през месец май /15 дни календарни/   а  вече са  направени работни заплати и съответно подадени 1 и 6 декларации.
Следва да се подадът корекции а вече е извън срокът?

Основният проблем в случая е, че самото отсъствие изобщо не се е случило. Работодателят съдейства на работника за едно неправомерно получаване на пари от НОИ. Това е друга тема, касаещи други норми - несчетоводни. Иначе правите корекции вече на място в НАП.
Технологичният отпадък се включва в разходната норма и е част от себестойността на продукцията. Това е основно правило при изработване на разходната норма при производство.
Колегата като "завежда" технологичния отпадък ми е чудно какво прави със себестойността ?


Затова смятам, че прихода от отпадъка ми е печалба ,защото отпадъка е в себестойността на продукцията.
:good: