до 15 април с каква декларация ще се декларират авансовите вноски.

Много хубав въпрос - не знам някъде из тези промени дали не са се сетили за този момент / не съм срещнала  / .
 Подалите вече ГДД нея ли ще трябват да коригират,ако искат да променят вече декларираната авансова вноска

Може и това, но все пак си има и чл.88 ЗКПО.  :smile1:
Здравейте,

Имам следното питане, дружество "Х" ООД, което няма дейност от няколко години, получава дивидент в размер на 47 000.00 лв. през 2019г. Получените дивиденти основание ли са за възобновяване на дейността на дружеството?

На дружеството - не.
да по ЕГН трябва да я подам възможно ли е  с пик на самоосигуряващия да подам дек6 с код13

Да.
извинявам се,ако е коментирано в някой тема но не разбирам какво става с тези авансови вноски. По старият начин ли ще се определят и тази година

Да.
КТ
чл.70
(5) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) За една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж.


Може.
Разсъждавам си на глас - дали е издържано юридически да изпиша личните данни на управителя и да ги раздам на 300 бр. служители ?!?

" подпис на лицето с представителна власт, длъжност, собствено, бащино и фамилно име
печат на юридическото лице, ако работодателят не е физическо лице"

Не обявяваме повече от това, което всеки може да види и в ТР.
В Справка "Труд", не валидира информацията, заради ограниченията за мин. 80 дни и 2000 лв.СРЗ.

Привет!
Не мисля, че има такова ограничение за мин работни дни. Имам фирма с по-малко и от 24 дни и нямам такъв проблем. По-вероятно е грешката да идва от фонд работна заплата на едно лице. Обикновено това съобщение за 2000 лв. се появява и с други и като се оправи едно от тях се оправят и другите проблеми.
Апропо, вчера попаднах на един образец на сл.бележка, който се върти из нета, в който след името на фирмата и служителя се декларира така: "...работи като осигурен/а за всички осигурени социални рискове...с безсрочен (срочен) договор". :blink:

Разсмя ме на фона на всичко... :lol:
Да добавим и " платени са всички дължими осигуровки и данъци на лицето за последните 6 месеца"
Благодаря, Хиксче, за информацията. Позволих си само да направя декларацията в удобен за работа файл , за да ни е по-лесно.  :smile1: :give_rose:
Много благодаря ! Вероятно ще ни я искат работниците и служителите още тези дни.
Хубав ден и здраве !
Като фактурите са САМО за 2019 г

Да, при условие, че са и платени през 2019 - да се допълня. :smile1:
Един популизъм в подходящо за това време, едни обещания, които нищо не значат...Там, където има реални пари и субективни условия за получаването им има и на 100 процента корупция.
Нека да подпомогнат бизнеса с реални и безусловни  данъчни облекчения за един период от време - поне ще са достъпни до всички .
 Докато чака 60 на сто от заплатите бизнесът изпрати хората на борсата...
 Как да постъпя, за да не извадим наистина очи?0
Чии обаче ?

Ако подам корегираща справка по чл.73/1 с 1500лв., по-малко изплатен доход и удържан  данък за това лице и да си да си плати самопо-висок данък печалба, като подам нова ГДД по чл.92, няма ли да стане?
Ще стане, защо да не стане, но...
След като като счетоводител знаеш в случая истината по въпроса и правилния начин за реакция то в случай, че решението трябва да вземеш ти трябва да е правилното . Ти в две теми преди дни се притесняваше дали печалба от 630 е 1 или нула за статистиката сега си далече по-смела.  :smile1:
Всяко друго решение освен правилното / та дори и него / трябва да се вземе от собственика - отговорността за това е негова.
Иначе всичко може.
Само се питам какво щеше да бъде, ако не беше гледала нищо с ПИК-а ?
Нито извършва дейност само подписва документи

Преди години един клиент казваше : "По цял ден пишеш и нищо не правиш - ей това е работа " .
Колеги, а как тълкувате предложените нови членове  за обезщетенията по време на извънредно положение на страница 9 - чл.218а и 267а?

Някакво подобие на опита за промяна в режима на авансовите вноски.
Мисля, че в тази си част апартамента в Унгария напълно отговаря на определението за място на стопанска дейност.

Здравейте,
не знам точния отговор на поставените от Вас въпроси , но фиксирането на обекта само по себе си дали е достатъчно ? Все пак дейността трябва да се извършва "чрез обекта " . В смисъл, че той трябва да е център на дейност, а не една недвижимост просто. Ако лицето живее постоянно в България и си извършва дейността от тука бих подкрепила първоначалния отговор на Маграт.
Хората са започнали да се държат, все едно извънредното положение е Дивия запад.

 :good:

Набира скорост мисленето, че всичко е позволено и всичко е простено.