Проблем би имал ЕТ, който ще приключи до 30.06.2020 и ще има до изравнява.
 чл. 3, ал. 3, т. 1 от ЗДДС.

Това основание зависи от условията на самия договор - стига да имате достатъчна аргументация - не става дума автоматично да се изключва ГД.
Та в този ред на мисли, дали би могло дейността, за която е получило приходи, да бъде като граждански договор, т.к. по този начин няма да попада в обхвата на ДЗЛ, съотвно и необходимост от регистрация?

На какво основание точно гражданският договор ще извади от лицето на определението за ДЗЛ ?
Здравейте,
използвам темата да споделя една своя приятна изненада по повод надвнесения данък. В почивните дни подадох две декларации на физически лица с надвнесен данък и посочих банкова сметка за възстановяване. Снощи ми се обадиха и двамата , че НАП превел веднага още в понеделник данъка. Направо не повярвах - сега обаче гледам сметките им - да, парите са възстановени просто мълниеносно. Да кажа , че направо гледам и не вярвам , но е факт. :good:
Да споделим и добрите практики !
Много благодаря за полезната информация !  :give_rose:
Да е спорна и спокойна работата на всички !
Сигурно, защото имаш пари и нямаш други задължения по този вид плащане
до 15 април с каква декларация ще се декларират авансовите вноски.

Много хубав въпрос - не знам някъде из тези промени дали не са се сетили за този момент / не съм срещнала  / .
 Подалите вече ГДД нея ли ще трябват да коригират,ако искат да променят вече декларираната авансова вноска

Може и това, но все пак си има и чл.88 ЗКПО.  :smile1:
Здравейте,

Имам следното питане, дружество "Х" ООД, което няма дейност от няколко години, получава дивидент в размер на 47 000.00 лв. през 2019г. Получените дивиденти основание ли са за възобновяване на дейността на дружеството?

На дружеството - не.
да по ЕГН трябва да я подам възможно ли е  с пик на самоосигуряващия да подам дек6 с код13

Да.
извинявам се,ако е коментирано в някой тема но не разбирам какво става с тези авансови вноски. По старият начин ли ще се определят и тази година

Да.
КТ
чл.70
(5) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) За една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж.


Може.
Разсъждавам си на глас - дали е издържано юридически да изпиша личните данни на управителя и да ги раздам на 300 бр. служители ?!?

" подпис на лицето с представителна власт, длъжност, собствено, бащино и фамилно име
печат на юридическото лице, ако работодателят не е физическо лице"

Не обявяваме повече от това, което всеки може да види и в ТР.
В Справка "Труд", не валидира информацията, заради ограниченията за мин. 80 дни и 2000 лв.СРЗ.

Привет!
Не мисля, че има такова ограничение за мин работни дни. Имам фирма с по-малко и от 24 дни и нямам такъв проблем. По-вероятно е грешката да идва от фонд работна заплата на едно лице. Обикновено това съобщение за 2000 лв. се появява и с други и като се оправи едно от тях се оправят и другите проблеми.
Апропо, вчера попаднах на един образец на сл.бележка, който се върти из нета, в който след името на фирмата и служителя се декларира така: "...работи като осигурен/а за всички осигурени социални рискове...с безсрочен (срочен) договор". :blink:

Разсмя ме на фона на всичко... :lol:
Да добавим и " платени са всички дължими осигуровки и данъци на лицето за последните 6 месеца"
Благодаря, Хиксче, за информацията. Позволих си само да направя декларацията в удобен за работа файл , за да ни е по-лесно.  :smile1: :give_rose:
Много благодаря ! Вероятно ще ни я искат работниците и служителите още тези дни.
Хубав ден и здраве !
Като фактурите са САМО за 2019 г

Да, при условие, че са и платени през 2019 - да се допълня. :smile1: