Правилно е код 8 за ДДФЛ и дата 28.02.2014 обаче защо е с код К ? Иначе за редовна е късничко, както и Марпан е писала - подаването ще е след срока.
А ако не се подаде / изпрати това заявление какво се случва с тези пари ?
Може и да е правилно - зависи. Осигурени ли са на друго основание лицата по ГД, какъв е размера на дохода след НПР за месеца на полагане на труда ?
Като получава тази сума от ООН няма ли по нея направени и удръжки за данъци ? Някакъв документ за това ?
Ако сбора на всички доходи като СОЛ в Т1 и 2 не са ти повече от авансово избрания осиг. доход няма да имаш довнасяне. Изравняването е върху общата сума, а не за всеки доход поотделно.В такъв смисъл ми беше питането.
" Разликата, ако включа сумата, е 400 лв. отгоре, след като вече един път са удържани тези пари през СИС "

Искаш да кажеш, че има доходи като СОЛ повече от авансово избрания осиг. доход и като впишеш тези в 5.5 излиза на довнасяне точно от тях ли ?
........ на човека,ще искам вече всеки месец-справка от трудовите договори,да видя-накъде духа вятъра и ако не му достига-ще внасям разликата до 2200 и Д1.Така-редно ли е?Дано не прекалявам...

Редно е , даже си е и задължително . :smile1:

гарантира избягване на главоболия с корекции и прочие процедури ...
Воистина воскресе !

" .....каква декларация да подам ,така че,да не внасям Д1 през годината,а да изравнявам накрая в ГДД?Има ли такава ? "

Според мене не е необходимо да се подава някаква декларация за това, че няма да се подава Д 1 . В обр.1 в този конкретно случай няма никаква информация за оповестяване - нито за осигурителен доход, нито за дни в осигуряване без осиг. вноски, защото СОЛ е пенсионер.  :smile1:
23 - за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация и са осигурени върху максималния размер на осигурителния доход по трудово правоотношение, и осигурителният им стаж се зачита на основание чл. 9, ал. 8 КСО;

SBR , ако лицето цялата година е било осигурено на максимума по ТД то съгласно характеристиката на 23 следва да има наистина подадена такава декларация - сега се позачетох в указанията . Правя уговорката обаче, че това е, ако са избрали да подадат еднократно декларация за цялата година и са осигурени на ниския процент. Твоят случай обаче не  е такъв.


" Трябва ли да подам ОКД ,че спира да се осигурява здравно? "

Не, защото СОЛ-ът упражнява дейност. Не се осигурява само, защото е осигурен на максимума по трудов договор.

" Или каква декларация,с какъв код да подам?Нападжийката ми каза-с код 23,но не знам защо? "

Според мене за месеците, когато е осигурен на максимума не следва да подава обр.1.

"И ако залича внесените осигуровки,трябва ли да коригирам приложението за ЕТ в ГДД чл.50,в което съм вписала сумата на внесените здравни?"

Да, трябва , защото са недължимо внесени.Редно е да се коригира и Т 2, ако е отразен осиг. доход от 420 лв. за месеците с осигуровки на максимума по ТД.
Лицето не следва да подава мисля обр.1 за месеците, през които е осигурено на максимален осигурителен доход по трудово правоотношение . За другите месеци , през които не е осиг. на максималния осиг. доход следва да подаде , но отчетете и размера на пенсията като допълваща сума до 2200 лв.. В такъв смисъл следва да се заличат подадените обр.1 и да се подадат такива само за месеците на дължими ЗОВ . Защо да се подава с код 23 еднократно ? СОЛ-ът няма да дължи в това си качество ЗОВ за  всеки месец от годината.........
Има една приказка - покриеш главата, оголят се краката. Покриеш краката - оголи се главата. Та и в тази ситуация е така. Все нещо ще куца.
ХХХХХ, това също е вариант , но от друга страна си е доход на СОЛ и като си го знаем , че е СОЛ / за разлика от другите, дето са се направили, че не знаят /....си е за в Т1 и 2 . Иначе всяко попълване си е еднакво неправилно.  :smile1:
Няма начин при тази ситуация да има коректно попълнена декларация - все нещо някъде няма да е наред. А и реално погледнато тези удържани осигуровки , а и ДДФЛ са недължимо внесени от платеца на дохода.
Привет в работния ден на тези, които работят :)
Кажете ми как процедирате, когато имате СОЛ с доходи от извънтрудови правоотношение, върху които са удържани данъци и осигуровки.
Данъка го вписах в таблицата на приложение 3 на удържан данък от платеца на дохода, осигуровките ги прибавах към тези на СОЛ с внесени през годината, обаче с таблица 1 и 2 не знам какво да правя. Някакви идеи?

В тези случаи вписвам дохода в колона 5.5 за доходи от извънтрудови правоотношения. Иначе ХХХХХ е напълно права, но рядко възложителят си коригира нещата вече постфактум.
Нещо не ми става ясно защо след като е осигурен на максимума по трудов договор внася осигурителни вноски за ЗО ?

" По трудовите договори се осигурява на максимума..."

В Приложение 6 става дума за здравни осигуровки по чл.40 ал.5 от ЗЗО. С една дума това са безработните лица.Вашият случай не е такъв след като през 2013 лицето е било по ДУК . Ако има интервал, когато лицето е било безработно следва за този период да е внесло ЗОВ и да си намали с тях обл. доход.
ДМА от гледна точка на ДАП , а от счетоводна гледна точка зависи от прага на същественост, приет в счетоводната Ви политика.
По принцип касовият апарат е за обект и независимо какво се продава в обекта чрез този КА се отчитат продажбите. А тази земеделска продукция в магазина ли я продава ?
Не, не означава - начисляването на такса не е основание за осигуряване, ако фирмата няма дейност. По принцип осигуряването на управителя / собственик е свързано с упражняване на дейност.