За 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения.

Да, права сте. :smile1:
" При изплащането на заплатите нали, че аз се бъркам че декларация 6 се пуска с дата на плащане на осигуровките? "

Сигурно искате да кажете - заплатите. Декларация 6 с код 5 и ДДФЛ с датата на плащане на заплатите.
Трябва да имате протокол за въвеждането на ДМА в употреба и от датата на този протокол зависи и датата, от която започвате начисляване на амортизациите на сградата.
Декларация 6 вече няма различни кодове за начислени и изплатени заплати. При начислени / изплатени кодът е 5 без ДДФЛ, а при изплащането - пак код 5 и само ДДФЛ.
Не виждам проблем в това да се впише или не сумата - според мене е важно да се впишат дните, аз само тях отразявам . Иначе ползвам една бланка, в която има и дни и сума като атрибути за вписване.
 :wave:

Да, така е, ако апартаментът е придобит по време на брака и е семейна собственост. В този случай ще трябва да сключите договор и с двамата и да издавате 2 СИС. В случай, че е собственост само на ФЛ , собственик на ЕООД , то сключвате договор само с него.
" Може ли някой да ми подскаже тези формули, счетоводните записи и дали използвате тази практика? "

Написаното по-горе отговаря на въпроса за формулите и изчислението. По въпроса ползваме ли тази практика - не, аз не я ползвам. Представям си в един голям супермаркет с голяма номенклатура и обороти, а също така и с динамично променящи се цени какво става с надценката, която е заложена , а оттам и с осчетоводяванията и с цел привеждане в съответствие на същата по конкретни стоки.......

не, че не е възможно , но тогава и аз ще трябва да търся някой да ми помага........
Молбата - свободен текст, а за времето на неплатения отпуск за гледане на дете работодателят внася за своя сметка здравните осигуровки на работника .
Нека се раждат повече деца, а пък майките да ни тормозят........ :smile1:
Сигурно може и при теб да изчезне след време :)

Представи си обаче, ако твоята се появи при мене........ :laugh:
Интересно, при мене не е изчезнала - подадох си декларацията по чл.55 на ЕТ , но и от други колеги чувам, че им била изчезнала , странно .
Всъщност дейността на фирмата за целите на МОД зависи от дейностите, с които са заети наетите лица. Дейността, в която работят преобладаващото число наети е и определяща за НКИД и МОД . Например една фирма може да има производство / сладкарско примерно /  и търговия на дребно. Дейностите са две, но за целите на НКИД и МОД ще се вземе тази, в която наетите са повече.


нещо по въпроса

http://www.account-bg.info/e107/e107_plugins/vypross_menu/vypross.php?0.view.96.1
Прихващането като счетоводна операция няма отношение към дневниците. В тях си описвате приходните и разходните фактури, както си му е реда, а прихващането е осчетоводяване, което не касае СД по ДДС.
"  Питам, защото скоро имах проблем с осигурителна книжка в НОИ точно с доход за ЛПТ пред 2005, който е изплатен през декември, и искаха да правя корекции и да довнасям за предните месеци.  :hmmm: "

Всъщност независимо кога е платен личният труд важното е за кои месеци се отнася и съответно за тези месеци е необходимо да има подаден обр.1 с правилната сума за личен труд.
Отпуската , която не е ползвана , се заплаща само при напускане като обезщетение по чл.224 .
Аз не съм описвала целия, но са ми приемали ПХ . В крайна сметка това е важно - работникът да няма проблем, а като имаме трудовата му книжка не е проблем да се попълни за целия трудов стаж .  :smile1:
От фирмата / лицето , които събират и обработват тези лични данни.
Трудовият стаж е информативно в ПХ, а издаващата ПХ фирма не може да описва и предходни професионални маршрути , мисля......
Ако обработвате лични данни в собствената си фирма или като СОЛ подавате документи и се регистрирате в КЗЛД.
А в качеството си на каква работите след като не сте регистрирана като счетоводител и съответно СОЛ ?
Тези производствени характеристики са толкова остарели вече - даже и бланките им са от едно време - като реликви са.  :laugh:
Всъщност описвате професионалния маршрут само във фирмата, издаваща тази производствена характеристика.