На мен пък ми хареса "Не съм пенсионер. След 1959 г. съм) :wink1:

Ето - аз забелязах едно, друг - друго - верно повече трябва да сме. :good:

Дано питащата не се обиди - това е само в кръга на добронамерената шега.
ЗДДС
чл.113
............
(4) Фактурата се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане - не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането.

Ако касовите бележки са в този 5 дневен срок няма ограничение колко да е броят им. Иначе в практиката виждам много фактури " окичени" с бележки като мартеници в широк времеви диапазон - явно практиката лееееко заобикаля закона.  :smile1:

като видях тази удивителна в заглавието реших, че отговорът е повече от спешен..... :smile1:
" Относно счетоводителите е трудно да намериш който да знае всичко трябва да са много един да каже едно друг друго а аз не познават такива."

Това силно ме впечатли, признавам ! Нали наистина не мислите, че фирмите обслужваме по много счетоводители едновременно ?

Иначе по същество - осигурява се този съдружник, който ще упражнява някаква дейност - управленска и друга, свързана с дейността на фирмата. Ако упражняващият дейност съдружник е пенсионер по болест ще се осигурява само здравно. Ако има възнаграждение за личен труд във фирмата ще ползва и данъчно облекчение до 7920 лв. годишно за целите на облагане с ДДФЛ.

Пожелавам Ви да си намерите наистина едно счети, което да знае повечко работи, защото ще Ви е трудно да се ориентирате само с помощ във форума.  :smile1:
Напълно споделям написаното от Ирена , въпреки че каква ли полза от това. Некоректно измислен формуляр, където дори не знаем каква е мерната единица на цифрите, двусмисленост при тълкуването и никакво съдействие от създателите на формуляра. Ясно е, че попълването ще е като шарена черга - един мисли по един начин, друг по различен и всеки е прав. Както съм мислила така съм попълнила Приложение 4. Нямам и намерение да подавам никакви корекции . Май неподалите ще са най-прави в поведението си .
Гледайте пореден номер 82 -Хуманно здравеопазване и социална работа (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант) , а не пореден номер 74 -Хуманно здравеопазване и социална работа (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите);

Добре си ги написала правилните, че по-горе по памет карах и не съм "улучила" .  :good:
Искрени благодарности на всички!
Малко ми е трудно да се оритирам как се определя МОД.
Дейността на лаборатория всъщност попада в хуманото здравеопазване и тогава МОД за управител на лаборатория ще бъде 600 лв.

Нали пиловината раб.време за лаборант е 3 и половина часа, ако го назначи на 4 часа, тогава осигуровките върху коя сума ще се изчисляват ?
Моля ви много ми е объркано

Има отделен ред в таблицата за МОД за лаборанти и медицински сестри - гледате от там, а не хуманно здравеопазване, в което е посочено без мед.сестри и лаборанти.
Аз лично не вярвам да излязат никакви указания.Всичко е оставено по собствено усмотрение като тълкуване на нещата . :smile1:
7777,

МОД за лаборанти е 380 лв. за 8 часа - ще го видите в Таблицата с МОД ред 82 мисля, че беше. За другите длъжности в лабораторията гледате ред 77, защото са отделени лаборанти и мед. сестри от лекари и др. длъжности. Лаборантите съгласно Наредбата са на 7 часов работен ден, а не на 6. Мисля, че няма проблем да назначите лицето на 4 часа.
 от Наредбата за мед. експертиза

(5) Когато прегледът е бил извършен и временната неработоспособност е била своевременно констатирана, но болничен лист не е бил издаден, той може да се издаде за минало време, ако въз основа на обосноваваща документация на лечебното заведение и ЛАК се прецени, че лицето през това време е било временно неработоспособно. В тези случаи болничен лист за отпуск до 14 дни непрекъснато за едно или повече заболявания се издава от лекуващия лекар/лекаря по дентална медицина, до 6 месеца - от ЛКК, а за повече от 6 месеца - след решение на ТЕЛК. Целият отпуск за минало време се включва в един болничен лист.
Болничният няма да Ви бъде върнат - има си законоустановено време, през което той може да бъде издаван и лекарят си го съблюдава. Подайте си го нормално, всичко ще е ОК.
 " Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2013 г (образец 2001). за доходите на физическите лица от източници в България "


Това е точното наименование на декларацията и от него е видно за какво се отнася тя - за деклариране на доходи . Ако нямате такива нямате и основание да подавате ГДД .
Да, за окончателните данъци се удържа и четвърто тримесечие. Само за авансовите  не се удържа.
Преведени - едва ли - тя вече не съществува. Вероятно просто плащанията не са минали и парите си стоят в сметката.
Книгата на собственика не е критерий за наличието на документи по извършените плащания - за Вас официалното е даденото от предходната счетоводителка. Ако равнявахме салдата по книгата на собственика не ми се мисли какво би настанало. :smile1: Дали са Ви правилни насоки за действие - бихте могли поне писмо да пратите за уточняване на салдото за даден доставчик.
на 420 само
Какво им се е променило - знаете ли ?  :(
може ли ФЛ, което е регистрирано като ЗП, да работи фризьорство- без да открива фирма?

Ще трябва да се регистрира като свободна професия.
И аз не виждам проблем да се ползва от две фирми - какво значение има, че помещението е едно и също. Наемат го две фирми, за да си поделят разходите за наем и консумативи . Как да става това  ще уредят в договорите за наем с наемодателя.
Да, за данъка по ведомостта за 01.2014 , удържан при плащане на заплатите през 02.2014 се избира 02.2014 .  :good: