Ако удържате окончателен данък лицето не подава ГДД чл.50, обаче добре проверете дали ФЛ отговаря на определението за чуждестранно лице. Това, че живее в чужбина не го прави автоматично такова и е много вероятно да е местно ФЛ по смисъла на ЗДДФЛ и да трябва да удържате данък и лицето да подава ГДД.
pmihaleva ,
Ти си напълно права, че наемът трябва да се отнесе за месеците, за които е начислен . Същият може да се плати и наведнъж, но това няма да означава, че само за един месец ще направим ограничаването до максималния осигурителен доход в таблица 2.
Всъщност питащата не е уточнила за какъв период става дума и аз по презумпция приех, че се отнася, а не само, че е платен за тези три месеца.
Ако платеният наем през всеки от трите месеца се отнася и за тях, то отговорите са такива и правилно е изчислила довнасянето.
Ако наемът е за повече месеци то същият трябва да се разпредели между тях , независимо кога е платен.


И дано dyndla ни прочете.
Трудов договор по КТ се регистрира в НАП .
Това е правилният член от КТ за стажант и според мене не би могъл този стаж да е неплатен.
Само копирам част от указанията за попълване на приложението за наемите към ГДД 2012 ........

" На съответните редове в Част ІІ се посочват вноските, които сте задължени да правите за данъчната година за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), включително определените за довнасяне съгласно данните от Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2012 г. ".

Ако СОЛ получава доходи от личен труд в собственото си ЕООД то те се декларират със служебна бележка за доходи от трудови правоотношения и се попълва приложение 1 от ГДД.
Според мене - не , освен ако не е в неплатен отпуск за времето на стажа, което обаче обезсмисля самата идея за назначаване по такъв договор.
Изчисленията са правилни - за месеците на получаване на наема ограничавате дохода до максималния - 2000 лв. на месец и разликата от 3480 лв. е облагаема с 8 % здр. осиг. за довнасяне в размер на 278.40 лв..
Щом не виждате значи няма подадени - това е признак , че не сте успели да подадете.
В този случай - не.
".........не е получило друг доход........."

Не трябва.
Не - в случай, че лицето не е самоосигуряващо се .
" Отскоро съм пенсионер за прослужено време и възраст ... "

Колко отскоро ? Ако за времето на получаване на доходите от наем 2012 г. сте имали период, през който сте бил безработен , то за това време дължите здравни осигуровки в размер на 16.80 лв. на месец . След придобиване на правото на пенсия това задължение отпада.
Авансовата вноска е на база прогнозна печалба и не би трябвало да зависи от подаването на ГДД чл.50 ЗДДФЛ. Самото деклариране , което е до 30.04.2013 г. все пак ще обвърже платената авансова вноска до 15.04.2013 , ако има такава. Иначе си е малко ....разминаване във времето , но само за тези ЕТ-та, които до 15.04.2013 не са си подали ГДД .
Ако СОЛ няма получени доходи , които е задължено да декларира в ГДД чл.50 ЗДДФЛ не подава и Т1 и 2 за изравняване на осигурителни вноски.
" Според мен, няма нищо по-естествено от това да закриете 123 и 501 със статията:
Д-т 122; 123 / К-т 501
и не са необходими никакви ордери от себе си към себе си "

Не мога да се въздържа да не изразя пълното си съгласие именно и най-вече с тази част от разсъжденията на irenabrili по темата  :ok:
Ако сте СОЛ-свободна професия при попълване на ГДД ползвате НПР 25 % и правите изравняване в Т1 и 2. В случай, че имате да довнасяте осигуровки попълвате обр.6 13.2012 със сумите по фондове като отразявате направените вече върху избрания от Вас осигурителен доход плюс тези за довнасяне.
Ако сте получавали тези доходи от личен труд в Е / ООД или сте ЕТ и сте имали като СОЛ граждански договор ситуацията е различна, дайте повече информация за последните два случая.
Не, независимо , че не са внесени осигуровките са дължими и си попълвате съответния осигурителен доход за 09-12.2012 .