Не, не се подава ВИЕС декларация. Вижте чл.125 ал.2 ЗДДС.
Да се допълня:
Може чл.71 да е използван от работодателя и при виновно поведение на работника по време на изпитателния срок , но така или иначе освобождаването по чл.71 не води непременно и единствено до минимално обезщетение според мене.
При освобождаване по чл.71 е важно според мене как е сключен договора и кой го прекратява. Ако е сключен в полза на работодателя и той го прекратява мисля, че тъй като всъщност не е по желание на работника  не би следвало да има минимално обезщетение, а такова по общия ред.
/ без претенции, че съм права, но мисля, че този случай не е в обхвата на чл.54 б  ал.3 КСО /
Не забелязах, че питането е за изречение второ от същия член и алинея...
Ако не се включи обаче май със сделката, благодарение на която се достига оборот от 50 000 как ще бъде подкрепен факта, че имаме такъв оборот ? От друга страна в справката ясно е казано "12 месеца преди текущия" .
Здравейте,

Предстои ми регистрация по ДДС по чл. 96, а.1, изречение второ, т.е. достигам облагаеми оборот за 2 месеца, на 08/05/2018 имам сделка за 50 000 лв.. Въпросът ми е при подаване на заявление, как да подам облагаеми оборот за 12 месеца назад или да включа и текущия м. 05, защото тогава достигам оборота и съответно надвишавам 50 000 лв.Не видях в НАП да има ново Заявление за регистрация на база новите промени от 2018 г.

Чл. 96. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон.

Всъщност какво се очаква да бъде променено ? Освен срока от 14 на 7 дневен всичко си е старото. Достигате оборота 05.2018 и подавате до 07.06.2018 документи за регистрация като включвате и 05.2018 .
Значи да ги направя на два протокола?

Единствено от предпазливост. Не е излишна.
Иначе доста юристи застъпват мнението, че е важно задължението към всеки един от съдружниците поотделно. Дето обаче да мислим така ли е или не...
Принципно - касов бон се издава еднократно при плащане в брой - или от Вас или от фирма - посредник, на която сте делегирали съответните права за това.
Благодаря ,но какво излиза , че не трябва да я осчетоводявам ли?

Осчетоводете си я, но без да влиза в дневниците по ЗДДС. :smile1:
https://zakonnik.bg/document/view/qanda/142073/235944

Вътреобщностна доставка на стока

Отговаря Милена КИРИЛОВА - юрист

Скрит текст :
Всичко е съвсем правилно така, както го описвате. Това напълно изключва необходимостта за издавате касов бон, защото Ивентим по силата на договора между двете фирми вече са го направили. Точно така работят и Еконт с различни фирми по места.
Забележката на bobo  е съвсем резонна . Ивентим работят от Ваше име и за Ваша сметка - това е, което те правят с издаването на касов бон за вашите клиенти .
Като я чета наредбата май по-добре да нямам електронно досие.

На този етап май така и ще стане.

Всички тези намерения са сами по себе си прекрасни, но преди да станат факт в българина / и работодател и работник / трябва да се създаде някакво ниво на култура в това отношение, което ще бъде един дълъг / да не кажа много дълъг / процес.....
Скоро ми се наложи на един СОЛ да подадем с ПИК ОКД5 за начало на дейността / нямал бил такава / , но получих отказ със съобщение, че за дати преди 2015 следва да посетя НАП. Явно за дати след 2015 става . :smile1:
Тоест, ако не е минат Прага и нямам желание да регистрирам седалище в чужбина  ( респективно регистрация по ддс в 2ра държава членка) трябва да е налице дистанционна продажба и да не се използват локални под изпълнители?

Ако сте регистриран по ЗДДС всъщност си е налице точно дистанционна продажба.
Това с локалните подизпълнители не го разбрах. :smile1:
Вижте чл.54б ал.3 КСО - освобождаването Ви не трябва да бъде по изброените в тази алинея членове.
Едва ли по собствено желание ще мога да направя корекция ...

Как да не можете - ами какво правим, ако сами си открием грешка ? И реално погледнато е трябвало да си изясните кои са собствениците, чийто имот наемате още при подписване на договора.
трябва да подам коригираща справка по чл 73 в НАП ,което не води до санкции за нас ,ако правилно съм се ориентирал

Не, няма да Ви глобят.
  Какви последици това може да има за нашата фирма според вас ?

Според мене - никакви последици не може да има за Вас освен да си подадете коректни данни в справката по чл.73 и да приведете и данните си по СИС в правилен вид.
Здравейте , опитах се да прекъсна осигуряване на СОЛ в ЕТ , но върна , че изобщо не е започвало осигуряване през този булстат. От 2002 са внасяни всички осигуровки - ЗО ,  защото е пенсионер, както и Д1 ежемесечно и Д6 годишна . Как да постъпя в този случай :blush:

Здравейте,
миналата седмица имах идентичен на Вашия случай / началото на дейност беше от 2004 / . Преди 2006 г. ОКД5 се подаваше в НОИ и при прехвърлянето на информация от НОИ към НАП не всичко е отишло коректно . Приеха ми на място ОКД5 за прекратяване и казаха, че ще позвънят в НОИ за справка. На следващия ден отидох да видя как са се развили нещата - всичко си беше ОК. От НОИ потвърдили, че има подадена ОКД5 за лицето и в НАП са отразили това обстоятелство, както и прекратяването.