или да продължим да го осигуряваме на ДУК, докато не излезе решението за пенсиониране? :blush:

Това има смисъл само, ако не сте убедени, че лицето е изпълнило изискванията за пенсиониране и изчаквате да се потвърди и от документа на НОИ. Разпореждането обаче влиза в сила от датата, на която лицето е придобило това право независимо кога ще излезе като официален документ. Тогава ще имате едни внесени осигурителни вноски, които не може да претендирате да се върнат, а само да послужат за преизчисление на пенсията по определения за това ред.
Здравейте отново в тази тема !  :smile1:
Беше поставен и дискутиран въпроса дали лице, придобило право на пенсия при назначаване / след това събитие / и последващо прекратяване на ТД има право на обезщетение при пенсиониране. Понеже ми възникна такъв случай на практика направих запитване в МТСП. Може би ще е полезно да го постна точно в тази тема с идеята да е полезно на интересуващите се .

Въпрос : Лице придобива право на пенсия и се пенсионира в момент, когато не работи. Впоследствие започва работа и след години напуска. Има ли в този случай право на обезщетение по чл.222 ал.3 от КТ ? Благодаря.

Отговор : Уважаема г-жо ........ , Обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) се дължи от работодателя само при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването. Към момента на прекратяване на трудовото правоотношение работодателят извършва преценка, дали правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст е придобито от работника или служителя по време на действие на правоотношението. Следва да се има предвид, че ако правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст е придобито преди сключване на трудовия договор, няма правно основание за изплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ. ЛТ/
за глобата / ако въобще се стигне до нея /
КСО
Чл. 355. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
 
Скрит текст :
Защо не опитате по електронен път за заличите едното ЕГН и да подадете редовна с другото ? В случая нямате корекция и срокове за това - ще подавате редовна неподадена Д1. Мисля, че системата ще приеме двете декларации.
След като лицето си е вписано като управител в Агенцията по вписванията няма какво друго да правите или отбелязвате. Преминаването от ДУК към СОЛ не променя това обстоятелство.
В Д1 подавате последен ден в осигуряване с датата на начало на самоосигуряването, ако не искате да има прекъсване.
В Декларация обр.1

В Д1 подавате последен ден в осигуряване.
След това искаме да продължи като СОЛ само със здравна осигуровка. Интересува ме, от коя дата ... да подадем декларацията за СОЛ?Датата на излязлото решение за пенсиониране ли?

Принципно това е датата, от която лицето упражнява дейност като СОЛ. Доколкото явно идеята е да има само здравни осигуровки то това следва да е най-рано датата, на която е придобило правото да се пенсионира .

Интересува ме, от коя дата трябва да подам в регистъра прекъсване на ДУК-а
В кой регистър ?
Интересно е другият съдружник с какъв капитал ще влезе. :smile1:

Може да го изчакат - първо да влезе, а пък после да си увеличат капитала и да го зарадват / или не / с увеличен дял.  :smile1:
Да ,прави сте! Това означава, че ще издадем фактура с ДДС - 20 %. Нали така?

Да.  :smile1:
Явява се износ, но не напуска страната ?!

Чл. 17. (1) Място на изпълнение при доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността или при фактическото предоставяне на стоката по чл. 6, ал. 2.
........................ ...
Чл. 28. Облагаема доставка с нулева ставка е:
1. доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на доставчика;
2. доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на получателя, ако получателят е лице, което не е установено на територията на страната; тази разпоредба не се прилага, когато стоките са предназначени за зареждане, оборудване и снабдяване на плавателни съдове и въздухоплавателни средства, които се използват за спортни и развлекателни цели или за лични нужди.
Моля да ми кажете как да реагирам ....

...както са Ви съобщили в предписанията - това е правилния начин .
Срокът за корекция по електронен път е изтекъл.

 Може ли да вписвам, или трябва в нова синя книжка?

Може - вписва се до изчерпване на мястото.
Фактурата с каква дата я въвеждам, дата септември или октомври?

С правилната дата, която фигурира в самата фактура.
Тяхното КИ не е данъчен документ съгласно българското законодателство. Не мисля, че следва въобще да го включвате. А относно Вашата фактура - отсрещната страна също не би я включила буквално, а би осчетоводила Протокол за самоначисляване на ДДС , което вероятно и правят. В Протокола се описва по коя фактура е съставен, но те как го съставят без фактура от Вас няма да ни занимава... :smile1:
https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=9870.0

Не мисля, че има някакъв нов Регламент по този точно въпрос. По-скоро с това КИ / или кредитна нота / Ви уведомяват за очаквани Ваши действия и Вие следва да си издадете фактура . Не може просто да платите и да си признаете прихода . Къде остава Протокола на отсрещната страна без Ваша фактура примерно ? Може да си самоначисляват ДДС-то на база тяхната кредитна нота, за да не са в нарушение, но не виждам причина да не издавате фактура.  :smile1:
Здравейте !
Принципно - правилно издавате фактура за дължимата сума към немската фирма. Издаваното от тяхна страна КИ явно е техният начин да не превеждат цялата сума, която сте договорили, а да я намалят с размера на КИ , представляващо тяхното възнаграждение.
Може би по електронен път ще приеме с дата 01.11.2019. Пробвайте. Ако пък се отиде на място ще Ви изпратят за разрешение от ИТ.

Другият вариант е да си направите ТД по чл.114 КТ както си е правилно и да оставите нещата в този вид - не сте видели и е допусната техническа грешка, а договорът си е ОК.
Може ли да се коригира вече подадено уведомление по чл.62 ал.5 от КТ - основание на договора -11 .Подадено е на 31.10.2019

Заличавате старото - подавате новото - това е в случая . Мисля, че в указанията за попълване на уведомлението беше написано, че не се коригира основание на договора / в буквалния смисъл с код корекция / .