Да - така е, администратор в случая е юридическото лице , а не наетото на длъжност ТРЗ.
Най-вероятно свободен текст, едва ли има още практика по въпроса.

може да е от помощ :

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,5777.msg31198.html#msg31198
ДМА - отговаря на определението за такъв актив съгласно СС16 т.2, ако и сумата, на която е закупено съгласно счетоводната ви политика е над приетия от вас праг за ДМА.
На каква стойност ?
Може би плащате за ползването на това парко място за определен период от време ? Услуга - 602 ?
на това ли му се казваше да го направи човек на луда калинка............ :laugh:

сори за спама, малко да излезем от канона..........
Като например да му залича всичко подавано......... :laugh: :laugh: :laugh:
Да, така си и мислех, че няма как - вечно свързани !  :laugh:
Разбира се, че няма как някой да те задължи да подаваш каквото и да било , но просто като факт - процедурата е едностранна, с отчитане желанието само на клиента.
Благодаря и хубав ден !
Не виждам да има предвидена процедура за отказ от упълномощаване от страна на собственика на ел.подпис - такъв като че ли е предвиден само за упълномощителя или греша ? Ако е така - много нелепо - и да искаш да не си вече упълномощен от някого - няма процедура, ако той не пожелае ....???
А, то и да не ги попълвам ръчно не е ли пак работа......... :laugh:
Както и да е, важното е работникът да си получи заплатата . Ако стане и по желания от него начин - още по-добре.
Ако всеки работник поиска работодателят да му превежда заплатата по лична сметка и в различни банки аз със сигурност ще поискам да ми увеличат възнаграждението........ . :laugh:
Основното право и задължение на работодателя е да изплати заплатата на работника - това е най-важното. Как - решава той и има право да го направи по начин, отговарящ на собствените му интереси . Ако има договор с банката за превод на заплати по карти и получава някакви банкови преференции има право да предпочете този начин. Друг е въпросът, ако има обстоятелства , задължаващи го да превежда парите на работника по точно определена сметка, но в случая това не е така.
Подавате Д1 и Д6 днес, като в Д6 не включвате ДДФЛ, който е дължим след изплащане на заплатите. Работодателят е длъжен да внесе до 25 число осигуровките, но като не ги е внесъл, това си е негово право по негов си закон , неизвестен за нас.  :laugh:
  :wave: Елена, личните удръжки на СОЛ служат само за изчисляване на данъчната основа - те са си за негова сметка.
Счетоводно не се отразява - осчетоводява се единствено начисленият корпоративен данък.
Нещо по въпроса......