Въпросът беше дали следва да се осигурява и в трите ООД-та. А в качеството си на СОЛ се самоосигурява по ЕГН върху избран от него осигурителен доход. Разбира се, че ако осигурителният доход от самоосигуряването и ТД надхвърли максимума то следва да бъде ограничен до него - 2200 лв. месечно.
Кодът ще бъде 12 в обр.1 и дни в осигуряване без осиг. вноски в т.16.4 при осигуряване на максимума при ТД.
Не, осигурявате се по ЕГН като физическо лице върху 420 лв..
Помощник-възпитателят замества директора в какво му качество ?
Следващият път ще им се ядосам , irenabrili  :hunter:  :laugh:
Да, така си е, create - не е задължително, но не е и забранено. Да не би да е по-добре пак да броим като в каменната ера.......Представям си колко изненадващ ход би бил този, при който не ни искат КА, но ние си го искаме........ :laugh:
" Държа да подчертая, че социалните се интересуват от брутни доходи, а не от осигурителни такива."

Така си е, искат брутни доходи - само не ми е ясно защо на СОЛ не "признават" нулев доход, а си търсят 420 ........Явно не приемат, че някой може да живее без доходи...... :laugh:
И най-важното - запазете си КА, може пак да ги въведат .  :laugh:
Подкрепям мнението на Елена - могат да се заличат и назначаването и прекратяването - още повече, че и двете действия са неправомерни - без подпис и съгласие на лицето .
"Т.е. как да разбирам ..."

Според институцията, за която Ви трябва тази бележка по-скоро ще " трябва " . Опитайте първо с една бележка с нулев доход, както е редно и ако не Ви я върнат - всичко е ОК.
 Ако не Ви я приемат обаче ще трябва да направите друга с вписан доход 420 .
Не трябва за едната бележка да си загубите детските.  :smile1:
Да, докато не видят в бележката да пише БТВ няма мира. Вмъквам някак , че това е осиг. доход все пак  :laugh:.
 :wave:

Декларация обр.1 трябва да се подаде помесечно за месеците, през които е полаган трудът и сумата от 1600 лв. да се раздели съответно според частта и във всеки един от тези месеци.
Относно касовия апарат ? Попитайте сервизната фирма, която Ви поддържа КА - това е в тяхната компетентност и задължения.
Уведомление се подава за промяна на длъжност и срок на договора.
 :wave:
Ще се вземат двете суми заедно до максималния размер от 2200 лв. на месец.
 :wave:
На практика неприети от НАП означава и неподадени декларации обр.1 и не е нужно да правите нищо. :smile1:
 :wave:

Не, не се пишат, осиг. на собственика намират отражение в годишната декларация обр.6.
 :wave:
Ако лицата нямат работни дни в септември, както пишете , няма причина да се подава за тях обр.1. Не знам защо софтуерът Ви им е формирал такава декларация - да не би да сте начислили някакво обезщетение през септември , което да налага това ?
" Дано до понеделник да се оправят "

Дано и те да се оправят и нас да оправят , ама без кавички.  :laugh:
По договор за заем......., а той не е в изключенията.