Аз просто се опитах да кажа, че плащането за Вас от клиента не е по банка. Плащане в брой си е. Мисля, че не бива да обвързвате наложен платеж с плащане по банка - това ми беше мисълта и за това постнах другата тема.
Искате да кажете, че при Вас наложен платеж означава плащане по банка ли ?

https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,12563.0.html
Фактурата , която издавате на клиента е платена от него в брой. Това, че си получавате парите чрез Еконт по банка не Ви освобождава от издаването на касов бон.Не виждам причина да издавате друг такъв.
... или само да ги включа в дневника за покупки и да си начисля ДДС 4531/709?

Не знам дали така ще Ви ги приеме софтуера - мисля, че по-скоро не . Трябва да въведете и данъчна основа. Въведете ги в дневниците:
Дт 613
Дт4531
            Кт 709

След това вземете Дт 613 / Кт 709 със знак минус и така ще Ви остане само 4531/709 за счетоводни цели.
Да, не са дадени телефони, но са дадени номера, нали ? И закупуването на тези номера не е безплатно ?
Здравейте!
Фирма е предоставила на служителите служебни сим карти, които те използват на личните си телефони. В този случай приложим ли е данък натура за мобилните услуги? Сим картата актив ли е...?

Ако мобилните услуги се фактурират на фирмата / както вероятно е на практика / и са за лични разговори на служителите ще се прилага и данък върху тези разходи освен, ако не ги префактурирате на служителите си. Дали сим картата е актив зависи от цената и други условия, за които не пишете. Може би имате пред вид дали се начислява и данък върху евентуалната стойност на същата / в зависимост дали е актив или разход / ?
Всъщност на практика може да се каже, че има два вида договори - срочни и безсрочни - другите видове са нюанси. Дали е основен или не ТД ще стане ясно примерно от Д1. От там ще са видни и други особености - важното е да са договорени в самия договор. Всъщност нали това беше питането - има ли правни последици този договор и смятам, че отговорът е положителен.
 В един момент човек се превръща в бавачка, която накрая излиза виновна и досадна заради това, че става прекалено отдадена на чуждите  ангажименти, за които заинтересованите са безхаберни.

Много точно казано !!!  :good:
По този въпрос съм мислила и аз - всъщност не сме задължени да ги уведомяваме, да им даваме декларации за попълване и прочие. Нашата роля се свежда до това , ако те подадат декларации да ги приемем и обработим . Така мисля, че би било редно. А това, че им напомняме, даваме формуляри и прочие си е чиста проява на човещина , а не на задължение.
 :lol:

Мдаа, нещо такова неразбираемо ще да е.
И аз мисля, че дори и без да са посочени членове текстовете са недвусмислени и договорът има правна сила. В цитата не ми стана ясна ролята на това 011, но по принцип не е неправилно договорът да бъде написан и така .
По принцип тази майка, която има и други доходи би могла да си ползва облекчението при подаване на ГДД чл.50 , а на другата облекчението да ползва съпругът и. В случай обаче, че си подадат при Вас документите няма как да откажете да приложите процедурата. Иначе - да, просто им изплащате парите, а намалявате Вашето задължение за ДДФЛ за съответния месец.
Засечката се прави за съответния ЕИК като цяло за месеца. :smile1:
Няма да стане така. Ще подадете едновременно - Д1 за лицето с код К и Д6 с код К за правилните суми. Вероятно ще имате суми в намаление.
да отбележим и че с последните изменения в ЗДДФЛ, за ползването на данъчните облекчения чрез работодателя, е необходимо и подаването от страна на служителя на още една декларация - чл.49, ал.4, т.8 (нова)

https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,19095.msg115185/topicseen.html#new

Още веднъж много Ви благодаря delphine.

Декларациите са за 2015 г., за това толкова се притеснявам НАП-аджиите да не се запънат нещо.

Пак благодаря :)!

Ако приемем, че лицето ще има личен труд за 2015 то е следвало да има и подадена декларация за този си доход и съответно попълнени Т1 и Т2 в ГДД. Обмислете още веднъж преди да предприемете някакви действия.
Предписанията са дадени за лице - СОЛ вероятно без да е известно , че същото има личен труд / примерно / . Ако ще му начислявате личен труд не следва да изпълните буквално тези предписания.
Извън темата - без предписания можете да подадете Д1 на СОЛ за 2016 г. до 30.04.2017.Системата с ел.подпис ги приема без проблем.
Бихте могли да му начислявате и изплащате личен труд като СОЛ за този период като вече кодът за вид осигурен ще е 12. Всъщност ще имате заличаване на Д1 с код 10 и подаване на редовна Д1 с код 12.
В посочения линк към лекс-а има изказано и друго мнение, че упълномощаването на прокурист само по себе си не изисква договор, както и прекратяването не изисква анекс или предизвестие. Един вид, че в упълномощаването са упоменати правата на прокуриста . Аналогично оттеглянето на пълномощното само по себе си е прекратяване на прокурата. Доколкото сте направили договор логично е да има някакво прекратяване - било с анекс или предизвестие. Явно може обаче както без договор така и без прекратяване като процедура.
По принцип и гражданския договор и ДУ са договори по ЗЗД .Не следва да уведомявате НОИ за прекратяване на договора за прокура. Относно документа - какво е предвидено в ДУ по повод прекратяването ? Бихте могли да направите един анекс към договора и в него да уредите този въпрос т.е. да го прекратите чрез анекс. Вижте и този линк от лекс-а - препоръчва се анексът да е нотариално заверен.

http://www.lex.bg/forum/viewtopic.php?t=45948