Може да става дума и за Големият Взрив - The Big Bang, което по същество е напълно вярно :)))

Може и това да е печелившият отговор !  :good:
Дойде ми на ум и за филма "Теория за Големия взрив " , но връзката с България е най-логична със самия взрив. А може и да има игра на думи.  :smile1:
http://irinakonstantinova.com/2015/05/uvolnihame_imah_bolnichen_list/

Иначе като друг ход по въпроса може да заличите прекратяването и отново да прекратите ТД , но вече в предвидения по ТД ден / средата на септември / .
Благодаря, ако още някой се включи по първия въпрос ще се радвам

orhideq21 ,
ясно е, че ще получиш от едно ново включване един от двата отговора - да, може ГД и не , не може ГД. Решението ще трябва да го вземеш ти на база собствена преценка. :smile1:
Мисля си, че става дума за южнокорейската група Биг Бенг , а не за лондонския Биг Бен. Явно притежателят на този ник е фен на BIGBANG / това са само предположения, разбира се / .

http://www.gli.government.bg/page.php?c=53&d=1953

" Времето, през което сключилите еднодневни трудови договори са работили при пълното законоустановено за тях работно време, се зачита за осигурителен стаж при пенсиониране."
Колеги, искам да върна темата за обсъждане по повод на тази публикация http://burgas-reporter.com/articles/28821.


Линкът не се отваря.  :smile1:
691 - сметка за непризнати разходи, 459 - др разчети с бюджета и ведомства

След като имате такава аналитичност си е ОК в тази сметка, но не е проблем и в 609.
http://www.gli.government.bg/page.php?c=53&d=1953

"Регистрацията в бюрата по труда като безработни лица не се прекратява при  полагане на труд по реда на чл. 114а от КТ, според изменението на чл. 20, ал. 3, т. 4 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ). До 5-о число на следващия месец работилите по такъв вид договор трябва да уведомят бюрото по труда, в което са регистрирани, че са работили по такъв договор и да декларират размера на полученото възнаграждение, според чл. 20, ал. 10 от ЗНЗ. Съответната декларация може да бъде получена на място в бюрото или да се изтегли от интернет страницата на Агенцията по заетостта, в рубриката „Търсещи работа”, „Информация за регистрация на търсещо работа лице”. Безработното лице може да я подаде на място или чрез  лицензиран пощенски оператор."
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,3011.0.html#msg14205

http://www.clubtrznormativi.bg/naznachavane-18/rabotnitsi-v-selskoto-stopanstvo-1273.html

Ще срещнете и мнения в подкрепа на гражданските договори, но Ваша остава отговорността при преценката.
И минутни да ги направят договорите вечен ще остане стремежът на данъкоплатеца да "икономиса" и още малко...
Нямате внос, нямате ВОП - заприхождавате си стоката/материала на база инвойс без отражение в дневници по ЗДДС / ако това е въпросът / . Всичко това при условие, че оставите там на съхранение закупеното.
чл.222
(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж.
А при Вас тези сметки как се наричат ? Иначе принципно е без значение - важното е да отразяват правилно съответната операция .
Ейййй, наистина тази седмица два пъти ще е петък ! Ама и чудеса !
Едва в понеделник видях петъчния брифинг и приветствам идеята на P.G.H.R. ! В днешния понеделник обаче е налице всичко друго, но не и добро настроение и ще дочакаме петък да се повдигне малко градусът му.  :smile1:
А за момента - спорна седмица на всички и не губете надежда - задал се е отново петък !
Н-8
........
Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) В случаите, когато задължено лице по тази наредба е упълномощило лице, което притежава електронен подпис, да изпраща декларации от негово име, подава заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Заявлението се подава в 3-дневен срок от упълномощаването в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
Изчакайте да реализира някаква продажба, но гледайте да не пропуснете срока по чл.72 ЗДДС. Ако не стане това подайте искане за възстановяване на сумата. Това са коректните начини. С разхода би станало, ако не беше намесена и 2016 - би следвало още тогава да дадете сумите по фактурите на разход без да отлагате ДДС-то. Сега ще се засегне и резултата за 2016. Не е невъзможно да се направи, но иска да се прецизират нещата.
През кой месец да отразя сделката в ддс дневниците- август или септември?

Август или един от следващите 12 данъчни периода - чл.72 ЗДДС.