ДЗЗД-то също си има управител, чието име се изписва на фактурата. Вероятно в случая това име на ЧСИ е на лицето в това му качество, а не като ФЛ-получател на доход.
намерих няколко мнения, че когатоЧСИ участва в ДЗЗД не попълваме тази сума в справката.Логиката е, че тогава сумата е изплатена на ДЗЗД-то, а не на физическо лице

А не е ли така ?
Такаа, да копна текста докрай, защото частта в горния пост не Ви касае изобщо :

"Този ред се попълва и от лица, които за предходната година не са били задължени и не са подали годишна данъчна декларация, когато за годината, за която се отнася настоящата декларация, е избран редът по ЗКПО за облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура"

Ако вземем предвид Вашите обстоятелства излиза :
1.За предходната година /2016/ не сте били задължени и не сте подали декларация
2.За годината, за която се отнася настоящата декларация/2017/ е избран редът по ЗКПО /ако е така/

Отговаряте и на двете условия от тази част на указанието и следва да чекнете и ред 2. Нещо ми убягва смисълът, но така излиза.
От текста под табличката :
2. Ред 2 се попълва от лица, които са новоучредени през годината, за която се отнася годишната данъчна декларация,


Съвсем е ясно - ако сте фирма, учредена 2017 - да. За другите - не.
При подаването на Д1 за авансовите вноски нямате попълнени клетки 31 и 31А за облагаем доход и данък. След изплащането на възнаграждението ще следва да ги попълните по аналогия на изплащане на личния труд на СОЛ.

https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,5347.0.html

В тази тема има едно Указание на НАП за попълване на Д1 в подобни случаи. Мисля беше отговор 61 - потърсете.
2. По вторият въпрос излиза че Д1 за този доход е трябвало да се подаде миналата година? Така ли е?
Иначе лицето всеки месец си подава Д1 за авансовото осигуряване през дружеството.

Правилно сте постъпили . Подавате Д1 за авансовите осигурителни вноски. При изплащането на възнаграждението подавате корекция на Д1 за месеца на полагане на труда и съответно Д6 . Ако това стане 2018 г. при деклариране дохода на лицето за 2018 ще подадете и коригиращи Т1 и Т2 за минали години.


Честит празник , мили момичета ! Много щастие и усмивки ви желая от сърце !
Имам регистрирана фирма ЕООД , която не е по ДДС.
Понеже стоката в онлайн магазините е с начислено KDV , ....

За турската фирма това е износ и той е с нулева ставка за ДДС няма как да получите стоката с ДДС. Може в онлайн магазина стоката да е с включено ДДС, но при изпращане като износ няма да Ви го начислят.

Мааааалко като се покаже Слънцето и ми "замирисва" на Гърция,

Искаш внимание значи като на плувката........ :lol:

Хубаво ни раздвижи, ама се движа на един въртящ се стол на бюрото хехх .
И последно не разбрах-ЕТ без дейност подава ли декларация /Приложение 11/ за неактивност в НСИ, и докога е срока?


От сайта на НСИ :
Лицата, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводство, подават декларация (Приложение № 11), с която да декларират икономическа неактивност за 2017 г., единствено в информационната система на НСИ (ИС „Бизнес статистика“) или в съответната териториална структура на НСИ на хартиен носител.

http://www.nsi.bg/bg/node/15784

За сроковете - от Заповедта на НСИ :
http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pages/GOD2017/Zapoved_20171221_NSI-NAP.pdf
30.04.2018

В НСИ се подава, а в ТР - не декларация за неактивност на ЕТ без дейност.
https://www.odit.info/?s=6&i=314813&f=2

В този линк има приложен и един отговор на Министерството на финансите. Съгласно него - не , не подаваме.
При мене 498 е вероятно твоето 493.  :smile1:
Използвай 493 за приключване на разчета, да.
Аз имах до преди година такъв ЕТ.

Вземах следните контировки :

411/709     -   1000 / примерно /
411/4532   -     200   
411/709    -   - 1000   / минус /
411/498   -      1000
498/501   -      1000
  Незнам правилно ли разсъждавам-в случая няма свързани лица ...
Май има...
https://www.kik-info.com/spravochnik/svurzani-lica.php

"Свързани лица" са:
.............
е) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството;
Здравей, ditzve !

по т.1  - да, така е, но би следвало фактурата да бъде само за частта от наема на ФЛ-ЕТ. Не за цялата.

по т.2 -да, така е, не се издава и касов бон

по т.3 - да


Хайде, ставайте ! Време е за работа!
Хуууууубав ден с много усмивки !
Деклариране на разходи на дружество в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, изплатени на нотариуси

Лорета Цветкова – главен експерт в НАП
Скрит текст :
Тази част от Родопите е приказна и ми харесва, че има доста екопътеки около Буйновското ждрело. Има къде да се ходи . Като разглеждах разни снимки се сетих и за разказа на Алеко Константинов "Какво? Швейцария ли?"
Какво? Швейцария ли?...


Скрит текст :
За нотариуса доходът е сумата без ДДС.