Срокът на годност е съобразен със съхранение на стоките при определени условия , които поради липса на ел.енергия явно не са съобразени, мисля.


ЗА непреодолима сила със сигурност не може да се претендира, но защо да ен може да се използва Чл.80 ал.2 т.5 - брак поради изтичане на срока на годност/трайност, определен съгласно изискванията на нормативен акт?
Да, трябва да подадете искане за погасяване по давност до 31.12.2013 , защото след тази дата ще бъдат изискуеми .
Смятам, че не би могло да се говори в случая за непреодолима сила и би трябвало да се начисли ДДС върху бракуваната стока .

http://www.lex.bg/forum/viewtopic.php?f=16&t=33971
Ако това ФЛ продава коли като основна своя дейност то трябва да узакони дейността си като регистрира фирма и при упражняване на дейност да се самоосигурява върху минимум 420 лв. осигурителен доход.
чл.210

3) Алинея 1 се прилага и когато транспортът на работниците и служителите се осъществява с лек автомобил до трудно достъпни и отдалечени райони и без извършването на разхода данъчно задълженото лице не може да осигури осъществяването на дейността си.

За да приложим ал.3 трябва и двете условия да са налице, но вероятно не става дума за трудно достъпни места . :(
По-скоро като превоза става с такси то вероятно и транспортната фирма издава фактура, в която пише транспортна услуга, а не се упоменава такси. А и таксито може да не е лек автомобил.......Би могло да се направи " защита " на тезата с малко повече усилия........ако си струва.
 :shablon_03: :good:


Само остава да кажеш кога ще черпиш по тортичка ....... :laugh: :wave:
Счетоводен стандарт 4
........................ ........
Начисляване и отчитане на амортизацията

6.1. Начисляването на амортизацията започва от месеца, следващ месеца, в който амортизируемият актив е придобит или въведен в употреба.

6.2. Начисляването на амортизацията се преустановява от месеца, следващ месеца, в който амортизируемият актив е изведен от употреба, независимо от причините за това.

СС4 определя регламентира начисляването и отчитането на амортизациите. След като фирмата никога не е работила от създаването си до сега - както упоменавате в питането си - въпросната сграда няма как да е въведена в експлоатация и няма как да и бъдат начислявани счетоводни амортизации.А какво Ви кара да търсите намаляване на стойността на сградата ?

Интересен момент е, че издадена веднъж фактурата и включена в дневника за продажби предполага плащане на цялото ДДС, независимо от това издължена или не е сумата по фактурата. Иначе на данъчните по би им харесало цялата частично получена сума да бъде обложена с авансов данък доколкото ДДС-то са си го взели платено или не от доставчика на СОЛ-а. :laugh:
Не, след като наемът не е платен то и доход от наемодателя не е получен и съответно ДДФЛ не е начислен и дължим.
Да побутна темата, че въпросът е интересен.
По принцип определянето на авансовата вноска за свободна професия е на база реално получени доходи.
Да, точно така - начислявате ДДС, включвате в дневника за продажби.  :smile1:
Моля да ни съобщите, че сте платили 1500 лв. от фирмената разплащателна сметка , а не 500 от джоба си и всичко е ОК.  :thumbup:
Благодаря delphine,

Не мога да намеря еднозначен отговор и много, много се притеснявам
 :no: Мисля да платя сумата за ДДС-то за месец май от моя джоб. Как само искам да мога да приспадна ддс-то от месец април...
дано СУП-ата ми приеме приспадането....
Моля ако някои има практически опит да се включи, много ще съм благодарна!
 :wave:
Процедурата е възникнала 04.2013 и приключва сега - с подаването на СД ДДС за 06.2013 . Имате за възстановяване 2000 лв. за април и 500 за плащане за май, тъй като не сте приспаднали данъчния кредит от април в размер на 500 лв.. Следва да платите 500 лв. за 05.2013 , а да приспаднете 2000 от юни 2013 и на практика да приключите процедурата с плащане на 1500 лв..
Ако приемем, че лицето не е СОЛ то вече коментирахме обр.1 в случай на ГД.
Не знам обаче защо едно вещо лице може да не е СОЛ...........може би има някакви разпоредби в особени случаи.....


Скрит текст :
" здравейте,
искам да попитам подава ли се декларация образец 1 за несамоосиг. се лице, което е осигурено на друго основание и което и декларирало, че за месеца, за който е положил труда по извънтрудовото си правоотношение, е осигурен върху максималния осигурителен доход(не дължи осигуровки), а само му е удържан авансов данък? "


Доколкото знам вещите лица са самоосигуряващи и не би трябвало да им се удържат нито осигуровки, нито ДДФЛ, а от там не се подава и обр.1 за тях.
Да, ако изпитателният срок е и за двете страни, а не само в полза на работодателя.
Кодът си е за лице по ГД, както бихте го подали, ако си имаше начислени осигуровки.

А, ето и Кактус15 дава едно рамо. :wave:


не, незнае програмата, :)))
добре тогава - как да се процедира в този случай?
какъв код осигурен се избира(за вещо лице)?
П.С. Програмата дава възможност за ръчно въвеждане на данни за декл. 1...
Дали " знае "  програмата Ви , че лицето е осигурено някъде другаде на максимума  ? Има ли в нея въобще някаква опция да задавате това обстоятелство ? И не винаги програмата е " меродавна " - имаме на местно ниво един инспектор, който преди да почне работа " проверява " програмите и тогава започва......... :laugh:

Аз смятам, че при задължение да се начисляват осигурителни вноски, но при наличие на осигуряване на максималния осигурителен доход на лицето на друго основание следва да се подаде обр.1 без дни в осигуряване.
Ако лицето не беше осигурено на максимума на друго основание , както разбирам по ГД при Вас е трябвало да има осигуровки върху сумата, която му плащате. Наличието на осигуровки върху максималния осигурителен доход обаче Ви освобождават от начисляването и удържането на осигуровки по ГД на лицето. Смятам, че трябва да се подаде обр.1 без дни в осигуряване и само с ДДФЛ.
Ако по ГД се изплаща сума под МРЗ след приспадане на НПР то не следва да се подава обр.1, защото нямаме основание за начисляване на осигуровки върху сумата.
Мисля, че разликата в двата варианта е именно в това, че при единия трябва да начисляваме осигуровки, но не го правим, защото имаме осигуряване на максимума на друго основание, а при втория вариант осигуровки въобще не се дължат.
здравейте,
искам да попитам подава ли се декларация образец 1 за несамоосиг. се лице, което е осигурено на друго основание и което и декларирало, че за месеца, за който е положил труда по извънтрудовото си правоотношение, е осигурен върху максималния осигурителен доход(не дължи осигуровки), а само му е удържан авансов данък?Аз мисля че в този случай не трябва да се подава декларация 1, но се допитах до служител в НАП, който ми каза че трябва, тъй като имало връзка с трудовия стаж!Само че програмния продукт не ми генерира данни за декларация 1, от което си и правя извода, че щом няма осигурителни вноски, а само данък , няма и да се подава образец 1!

благодаря в аванс!
Мисля, че ведомостта е основният документ в случая . Начислен работен ден, внесени осигуровки, отразен ден и в ТК........