Моето мнение е че попадат в 3. "Свързани лица" са:
а) съпрузите, роднините по права линия, по съребрена - до трета степен включително; и роднините по сватовство - до втора степен включително, а за целите на чл. 123, ал. 1, т. 2 - когато са включени в общо домакинство;

Нали става дума за две ООД-та, които извършват сделка помежду си ? Не я извършват съпрузите и роднините........ :hmmm: мисля се
Ако бяха ЕТ-та нямаше да умувам.
Алфа, нали си има определение за свързани лица - да се търсим там правилно и това е .А мнението ти по твоя въпрос по-горе ?
личният труд попада в буква Е
между ЮЛ е да , но нали свързани лица участват в управлението на фирмите

според мене не попадат в определението за свързани лица съгласно ДР ДОПК
Виж добре от предната страница определението за свързани лица дали има там такива .
нямам време да го направя сега
Я ги виж дали изобщо са свързани лица, защото сделката е не между баща и дъщеря, а между две ЮЛ.
Прочетете Становището на НАП от 02.01.2014 г. , за да видите примерите и да се убедите в правилността на нещата. А за съпоставимостта не Ви разбирам - какво пречи да я има като обр.6 има две колони ? Да не говорим, че осигуровките може да са за януари примерно, а ДДФЛ за декември, но удържан през януари и поради това подаван с период 01.2014 примерно. А иначе между обр.1 и обр.6 равнениетое по отношение на осигуровките само, но не и на данъка.
Здравейте, при брак на ДМА-в ГДД-какво отражение намира това? в увел и намаления-по коя точка?Не преобразувате финансовия резултат !
 " 2. През месец 01.2014 г.  съм осигурен върху максималния осигурителен доход:  да         не    "

eekoleva ,

имате пред вид, че този период, попълван от ФЛ  не излиза в СИС ? Вероятно визирате СИС от калкулатора ? Не знам защо не излиза, може би Катя ще прочете питането Ви ?
" чл.28 (2) Не се признават за данъчни цели счетоводните разходи от липси и брак на материални запаси."

Този текст визира непризнаването за данъчни цели на брака на материални запаси. Бракът на ДМА е данъчно-признат разход , мисля.  :smile1:
Новата СИС вече не съдържа като реквизит период.
И аз така мисля , че не е сделка , по пък знаеш ли ги тези  какво мислят .....

Ние ще си го "измислим " правилното, Алфичка.
Напълно грешно съм ти отговорила за ДДФЛ - дааа, посочва се в т.31А. Извинявам се .  Тя бързата работа е така..........:blush:

нали затова копнах писмото - там си има всичко по въпроса....
Друго се замислих , за личните вноски по чл.134 ТЗ от собственика - дали и те не са в точка Е

Това все пак не е сделка, нали ? По чл.134..............не, не / самоуверявам се / .
кажи, стига да не си свързано лице с тях............ :smile1:
Може и така - има и такива изказани мнения във форума, но аз ги "внасям на каса " . " По-доброволно " ми се струва... :smile1:
Според мен и личния труд и ДУК трябва да се посочат в Приложението

така ще е, Алфичка, да... :yes3:
Да, така е. Посочва ли се в Д1 удържания данък?

Не, само в обр.6.
Писмо № 94-00-114 от 03.05.2010 г.
Скрит текст :