Наредбата за отпускане на парични обещетения при безработица
чл.10 ал . (2) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) При отпускане на парично обезщетение за безработица по реда на чл. 54б, ал. 4 КСО 3-годишният период се определя от датата на отпускане на предходно парично обезщетение за безработица.

Ако приемем , че датата на отпускане е 13.08.2015 г. вече за Вас е минал срокът от 3 години . За получаване на по-висок размер на обезщетението не следва да сте Вие инициатор на прекратяването на ТД.
Мястото на изпълнение е извън територията на страната и съгласно чл.86 ал.3 ЗДДС не начислявате ДДС. Вписвате обаче като текст освен основанието и "Обратно начисляване" , което ще е грижа вече за Вашия контрагент. :smile1:
Е, не така...Става въпрос eвентуално за определяне на по-широк времеви диапазон за първоначално явяване на работа, а не за изпълнение "тука има - тука нема" .
http://www.balans.bg/1742-ugovarjane-na-srok-za-postypvane-na-rabota/

"От тези разпоредби следва, че когато страните сключват трудов договор за сезонна работа, те трябва да уговорят и срока, в който работникът или служителят ще започне работа. Ако те не уговорят изрично това, тогава влиза в действие законният срок от 7 дни."

Е, Хрили, не е невъзможно това с уговарянето на срока... :smile1:
Имам ли право на обезщетение и дали може да е максималното?

Да, имате право на борса. След като не напускате по собствено желание и не Ви уволняват дисциплинарно ще имате максимално високо / съобразно осиг. Ви доход / обезщетение на борсата.
Само да се оправдая, че горе под "законово твърдо установен срок" съм имал предвид такъв, без обтекаемото "...освен ако страните са уговорили друг срок" :)

А, много добре си го казал даже. Този уговорен срок може да е уговорен по много начини. Примерно "да постъпи до...някаква крайна дата" или в интервала от...до..., което не е невъзможно. :smile1:
НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 17 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.02.2011 Г.)

Скрит текст :
Малко "документална" подкрепа на отговора на Хрили - много ясно и образно поднесен, бих казала.  :good:
Иначе чисто технически няма проблем да се подаде заличаване и извън този срок. Системата няма как да хване едно такова прегрешение. А и за него не съм срещнала да има глоба.

Имах случай на сключен и регистриран договор с работник, който не се яви. Все казваше на работодателя, че ще дойде след седмица , след две седмици и понеже нямаше кадри с неговата специалност го чакаха. Накрая го заличихме все пак след едно доста дълго чакане......още сме живи и ненаказани. :smile1:

Добре е обаче да се знае как стоят законово нещата.
Отговорът на тези въпроси направо не си е лесна работа особено по "моделната" напоследък акция по отношение на Еконт. По-добре попитайте Гугъл и прочетете разни мнения, разни варианти и тогава вземете решение. В тази ситуация с Еконт един с един не си приличат "подходите" .
Програмист отваря хладилника, вади пакетче масло и чете - "Масло 72%". Връща го веднага и казва:- Скоро ще е готово!
Как трябва да се коригира ? Мисля ,че едва ли НАП ще върнат парите...

Защо да коригирате ? Платени ли са задълженията на ФЛ ? Дайте сумата на разчет със собственика и да си я "възстанови" на каса. Нали същото правим и с личните осигуровки на СОЛ - плащаме лични задължения от фирмена сметка. Няма какво да коригирате и поправяте.
 Като стандартен ли се попълва

Да, но следва да чекнете, че лицето има 12 месеца осиг. стаж , а не 6 като при обикновения болничен.
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,22083.msg131567.html#msg131567

Няма да стане дублиране - ако така сте решили няма пречка да го направите.
Трябва ли да подавам нови заявления за упълномощаване и в НОИ?

Не, не е необходимо - продължавате си работата с преиздадения подпис. :good:
......чл.21 се използва за услуги в ЕС.

Да, използва се за услуги в ЕС със сигурност, но не само...
Не е точно по темата и питането, но се замислих ...И без това е толкова много бумащината / изобщо / - по какви причини сте преценили, че този регистър / Деловодство / е толкова важен за целите на ЗЗЛД , че да се главоболите и с него ? :(
Обясниха ми, че през периода на заместване на моята длъжност ... ще се пази за мен, но не ми цитираха на кое основание ще се пази.


Разгледайте тези два линка - в тях ще видите законова възможност да съвместявате длъжности без да има необходимост да Ви се " пази " старата, каквото и да означава това. :smile1:


https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,22037.0.html

http://www.clubtrznormativi.bg/trudovi-pravootnosheniya-11/savmestyavane-na-dlajnosti-1195.html

Назначен съм на безсрочен трудов договор, но поради отсъствието на колега, ми предлагат да го замествам до завръщането му като ме назначат на неговата длъжност. 

А в това време какво става с Вашата длъжност ?
Подадохте ли за напусналия съдружник ОКД5 за прекратяване на дейността? А на новия за започване на дейност ? Вписан ли е новият управител в АВ ? Сменихте ли името на управителя в СД по ЗДДС ?