А при това подаване на банковата сметка имате ли в Приложение 9 описан и болничен ?
Преди подаването на ГДД следва да сте подали онлайн и отчета в статистика. Входящият номер излиза автоматично / от системата на НСИ се предава в системата сна НАП /  - няма опция да го нанесете на ръка, както и да го подадете на гише.
Веднъж заприходени не е необходимо да ги инвентаризирате по курс на валутата, по която са закупени. Те вече следва да имат формирана цена в склада.
осигуровките - по ЕГН
ДДФЛ               - по ЕИК на фирмата
Е, за това просто не е необходимо да чеква в заглавната част на ГДД чл.50 , че е самоосигуряващо се по чл.40 ЗЗО .
Ако се ръководим буквално от обстоятелството, че декларацията е за получени доходи ... май няма да има нужда от бележка.
ЗКПО

Скрит текст :
Ако "несъбираемостта" като причина е сред изброените в чл.37 не чакате давността. В противен случай отписвате вземането след изтичането на давностния срок.
Аз пък твърдя /макар , че не съм сигурна ,че Основната РЗ= на МОД на професията+ допълнителните надбавки като клас и примерно работна в почивни дни и т,н

Е, не - това не е вярно. Вижте темата, която съм постнала по горе в отговора от 20.06. - втората. Там точно това се коментира. :smile1:
Основната заплата не включва допълнителните възнаграждения. Те се начисляват вече над договорената основна РЗ. Това за класа няма да го коментирам - не знам как ще го "премахне" работодателят Ви - не, че и други не искат... Иначе  се договаря основната РЗ, но в ТД се посочват и задължително допълнителните плащания с постоянен характер, какъвто е класът. За справка вижте чл.66 ал.1 т.7 от КТ . :smile1:
за класа :
https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=5087.0

за заплатата:
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,19470.msg117199.html#msg117199

Основната РЗ не може да бъде по-малка от МРЗ и няма  връзка с МОД.
Съдружник в ООД, единствен управител без възнаграждение за личен труд, осигуряване на високия процент.

Януари 2017, пълен месец:
- вид осигурен т. 12 -> 12
- т. 14 -> нужно ли е попълване при пълен месец?
- т. 15 -> 0
- т. 16 -> 2100
- т. 16.1 ->21
- т.21 -> 460
- т. 22 -> 17.3
- т. 22.1 -> 8
- т. 31 и съответно 31а, 32, 33 -> тук навсякъде сума 0
- т. 34 клетка не е активна вече, както беше в 2016 г.

Попълних една примерна и аз за СОЛ . Така ми се струва верно, както го описвате. Може би при осигуряване на високия процент информацията , която преди се вземаше от т.34 ще се ползва от т.21. Не виждам друго обяснение. В позиция 14 при пълен месец няма да попълвате нищо освен, ако осигуряването не започва от 1 число на конкретния месец.
"Може ли в НАП програмата за 2017г. да въведа тези Д1 записи за 2006г. за да не ги пиша на хартия? ...мислех че не може, т.е. че трябва да се търси програмния продукт за 2006г."

Да, може .

"Става ли на една дискета с един протокол за всичките 4 месеца "

Да, става .

"Казаха ми, че трябва да ги изпратя с писмо-искане, като прилагам и предписанието от НОИ в оригинал."

Всъщност се изпращат с Протокол , а Предписанието , когато ми се е налагало съм го представяла като ксерокопие. Не пречи и оригинал да е, ако Ви притеснява това.
"там е регламентирано използването на имуществата на ЕТ за фирмени дейности"

Как пък съм се изразила...правилното е било имуществото на ФЛ за фирмена дейност. Така или иначе ясно, че при Вас е обратното.
Собственикът е ЕТ. Прави опити да продаде автомобила от ЕТ на себе си като ФЛ за да си го кара спокойно  ,но адвоката е казал ,че ЕТ и ФЛ е едно също и сам на себе си не може да продаде! Голяма гадост!

Вижте чл.27 / дано не бъркам точния член / ЗДДФЛ - там е регламентирано използването на имуществата на ЕТ за фирмени дейности. Описана е процедурата как точно следва да се постъпи.
Здравейте ,
мисля, че при заличаване на Д1 не се попълва изобщо код за вид осигурен - опитайте. Смятам, че една заличаваща ще заличи всичко за това ЕГН и следва да подадете правилната.
При всяко положение на приход, но въпроси поражда начинът на използване на автомобила. Използва се безвъзмездно от собственика ли ? Кой член беше вижте от ЗКПО за отклонение от данъчното облагане.
не за ползването няма никакъв проблем а защото сега се плаща много голям данък печалба

А като са ползвали на разход голям размер на амортизациите и са реализирали по-малка печалба преди не са се притеснявали. Сега обаче не им харесва. Как да кажа - малко несериозно ми изглежда това - взели са си, каквото им трябва . Ако сега "пипнете" ще има данък за довнасяне за предишни години, че и с лихви - направо ми се вижда безсмислено.
значи соларни панели/фотоволтаични/  до сега са били 30% на год. а според мен би трябвало да бъдат 4 % на год.

Какъв е проблемът да си се ползват тези ДМА независимо от факта, че за счетоводни / данъчни цели са напълно амортизирани ? Какво общо има ползването им с начислената вече амортизация ?
ЗКПО, чл. 55
2) Годишните данъчни амортизационни норми се определят еднократно за годината и не могат да превишават следните размери:....

Никой не пречи и в ДАП да изберат по-нисък размер на ГАН :) И тогава ще има да променят финансови резултати, данъчни декларации.... Абе не ми се мисли....

За данъчните е ясно, но аз писах за счетоводните.  :smile1:

Е, защо да е станала грешка - счетоводните амортизации може и да са в какъвто реши фирмата размер. Те така или иначе не влияят на финансовия резултат.
Ако се подаде в НАП че е станало грешка при предишен счетоводител и е начислил аморт. за 5 год вместо за 20 години срок на годност какво трябва да се направи

Е, защо да е станала грешка - счетоводните амортизации може и да са в какъвто реши фирмата размер. Те така или иначе не влияят на финансовия резултат.