И двете бланки не са най - актуални / заради ЕКАТТЕ едната и заради разположението на клетките в най-новата версия / , но ми свърши все пак работа последната. Даже ме учудва, че няма на страницата на НАП бланка за ползване , която да е актуална според последните изисквания .  :no2:
А, стана вече . Мнооооого, много ти благодаря.  :air_kiss: :air_kiss: :air_kiss:
Да се заемам с попълването, че чакат и вече се сбърках - щях да пращам по пощенски гълъб...
Много ти благодаря, P.G.H.R - че !
Прикачи ми другата - тази не позволява да се пише на нея.

/ налага ми се да ползвам този начин, защото изпращам регистрирано вече уведомление по интернет и фирмата, където отварят файла е едва ли не с Правец - не могат да отворят сканирано копие /
Много моля, ако някой има бланка за уведомление по чл.62 / трудови договори / , която позволява да се пише върху нея и е актуална да я прикачи в темата. Търся в Гугъл и не намирам .
Благодаря предварително.
 Здравейте, в днешния брой на Държавен вестник е публикуван изменения закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. В неговите преходни и заключителни разпоредби, § 71 са и промените в ЗМИП относно вътрешните правила.

Благодаря, че ни обърнахте внимание.
Законодателите ни са и с чувство за хумор освен всичко друго - къде намерили да отбележат новостите в ЗМИП - при взривните вещества и пиротехнически средства...
Ще се възползвам от темата за моя въпрос.

Можете да се възползвате и от отговора на Марпан по-горе в същата тема. :smile1:
Миналата 2018 г имах такъв момент - подадох редовна Д6 / 13 с разликите вече след срока . Декларацията беше приета  без проблеми.
[quote author=реално по този договор имам 9м, с месеците от миналата година ще станат но те вече веднъж са влезли в предното обезщетение
Затова не съм сигурна може ли едни и същи месеци да се зачетът за две обезщетения

Не.
Пишете, че лицето има регистрация като СОЛ, но вижте в ПИК профила му / или с ел.подпис, ако имате такива права / дали е отразена.
Имах такъв проблем преди година. Оказа се, че трябваше да направят нещо в самата система на НАП. Поискаха да снимам екрана със съобщението за грешката. В крайна сметка проблемът бе отстранен. Дано не съм права, но мисля, че няма да успеете сега да подадете.
Където плащате авансовите вноски там и изравнителните.
Два пъти да.  :smile1:
Чисто математически осигуровките са внесени, но от законова гледна точка не е така. Внесени са и удържани от платеца на дохода, който е нямал това право.
Един такъв пример :
Да допуснем, че СОЛ се осигурява на 510 лв. месечно, а има единствен доход от граждански договор за 450. В този случай не би внасял върху 450 никакви осигуровки , защото вече се осигурява авансово върху 510. Чрез тези удръжки обаче се случва точно това - внасят се недължими суми и то от платеца, който няма такова право и задължение.

В момента обаче точно така се подава масово - този доход не се посочва в Т1/2 .
Все си мисля за следващата година, когато подаването на справки по чл.73 ще "попълва" уж направо ГДД дали това няма да се случва автоматично и лицето ще трябва да си плати втори път едни недължимо внесени от фирмата осигуровки.То без материална "санкция" няма иначе да се оправи тази практика.
И последен въпрос, тъй като мисля, че е проблем на програмата ми.
При извеждане на служебна бележка по чл.45,ал.1 и 2, т.4 от ЗДДФЛ, програмата включва и направените осигурителни вноски за месец 02  в т.2 като СОЛ.
В конкретика лицето има 39.62лв. осигурителни вноски за 02м по ТД и 127,70лв. за СОЛ.
Трябва ли да се сумират вноските за този месец и тези от СОЛ да присъстват в служебната бележка или е проблем на софтуера?

Осигурителните вноски на лицето в качеството му на СОЛ не би трябвало да фигурират в служебната бележка за доходи от трудови правоотношения по КТ.
Ще впишете и дохода от трудово правоотношение, но само за месеците, когато лицето е едновременно и СОЛ. И да, нормално е да излиза отрицателна сума при липса на довнасяне и реализиран по-малък от минималния авансов осигурителен доход.
В случая единствено в Т1 и Т2 за януари и февруари.
В указанията към Т2 не виждам подобни новости. В к.3 и к.4 следва да се попълни ОД така, както сте го направила преди корекцията на служителката на НАП.
КрисПетк ,
но в твоето питане не става дума за лице, което е СОЛ в две дружества  и полага личен труд и в двете или бъркам ??? Не е ли питането за лице по ДУК в едно дружество и СОЛ в друго ?