Малко вероятно е някой да седне да рови банките специално да разчита транзакциите - нещо е провокирало това. Най-вероятно е голямата каса и последвалото обяснение за осчетоводяването на "заема" , от което касата само набъбва.
Та въпросът ми към deana72 остава . Ситуацията не е безобидна.
Проблемът, е, че виждат преводите от фирмената сметка, в сметката на физическото лице

Интересно как стигнаха до това да видят получателя на този превод ? Може би осчетоводяването 501/503 е завишило изкуствено касата и това е привлякло вниманието ?
Какво мога да напиша в счетоводната политика,  че заради краткосрочния характер не отразявам заема.

Това ми се струва несериозно просто. Да не говорим, че като свързани лица е следвало заемът да има и лихви. То сега по-скоро следва да помислите за човека, предоставял заема, а не толкова за фирмата. Аз бих направила договори за заем, бих предвидила и лихви - всичко, както си е редът. А неосчетоводяването на заема и лихвите да поеме като пропуск счетоводството. Както се казва от едно нищо е на път да стане голямо нещо.
Аз не разбрах въобще ситуацията. Искате да кажете, че всичко това става извън фирмата, без да има отражение по счетоводните сметки ? И къде е точно проблемът ?
По същество с лиценз или не превозът е извършен и евентуално би последвала административна санкция за липса на лиценз, но не и промяна на  ставката на ДДС защото практически транспортът е извършен реално . :good:
http://www.admcourt-varna.com/site/files/Postanoveni-zakonni-aktove/2014/12-2014/0261d814/868c0814.htm

от обосновката по делото :
" Липсата на лиценз би могло да ангажира евентуално административно-наказателна отговорност на дружеството, но в никакъв случай, не може да се приеме като основание за определяне на допълнителни публични вземания, защото тогава следва да се счита, че целият транспорт е бил извършен на територията на страната, което не е така. От тази гледна точка оспореният акт противоречи на прогласения в чл. 7 от АПК извод на истинност, а именно, че административните актове се основават на действителните факти от значение за случая."Да,ама моя превоз не е за собствена сметка.Хората ми плащат .

Да, точно пишех да се коригирам, защото сте отбелязали, че колите са на името на друга фирма.
Мерси много !Продължавам борбата с изясняване на нулевата ставка ....или 20%...

От текстовете по-горе става ясно, че при превоз за собствена сметка не се изисква лиценз, а се издава Удостоверение за регистрация и за него се представят съответните документи.
Освен да вървя да питам данъчните....


Просто потърсете из закони и наредби - от това по-достоверно няма.
Ето примерно тук


от линка - може би е подходящо за случая :
 Превоз на товари за лична сметка

Скрит текст :

Потърсете и други нормативни документи , проверете примерно дали все още е актуално това по-горе.
Милена Теодосиева, версията е вече 3,00

А дано те видят след година...........
Мислите ли,че са прави?Лошото е,че ми предстои още един такъв транспорт.Хептен се ошашках!

Всъщност е важен коментарът по тази част от отговора :
"В случай, че извършите услугата  в нарушение на ЗАП, считам, че не можете да приложите нулева ставка за тази услуга."
С една дума има ли пряка връзка между ставката и лиценза ? Това със сигурност едва ли някой може да го твърди, но при всяко положение е правилен изводът, че сте постъпили неправомерно извършвайки международен транспорт без лиценз за съответната кола.
Друго предизвика отговора ми - "Лошото е,че ми предстои още един такъв транспорт." . Един път е допустимо да се направи пропуск , но след първия път и поуките от него не следва да има втори път. :smile1:
тя казала на собственичката,какви са тези покупки с ЕГН за толкова пари - е как покупки като дневника е за продажби

Продажби са за фирмата, а са покупки за собственика с това ЕГН - на практика изглежда, че собственикът изкупува собствените си стоки и неясно какво прави след това с тях...
Не съм на 100 процента сигурна, но мисля, че става дума за това :

http://www.nap.bg/page?id=425
Колеги, нещо ново и според мен важно от КЗЛД, публикувано е преди няколко дни!

В кои случаи не се изисква съгласие за обработване на лични данни

Направи ми впечатлението допускането на устна декларация за съгласие. Интересно как бихме доказали, че има такава и от друга страна не е ли това начин всеки да каже, че съм дала такова съгласие устно дори и когато не съм направила това...


Огласиха окончателния проект за промени в закона заради GDPR

Много "удобно" не са фиксирани глоби, а препратки към Регламента , където глобите са едни "скромни" проценти . Не виждам да е изяснен и въпросът с назначаване на длъжностно лице - премахнат е прагът от 10 000 и свързаното с него задължение, но точните критерии отново ми убягват. Всъщност отново сме "препратени" към Регламента, който не ни помогна недвусмислено да си отговорим на въпроса кога сме задължени да имаме такова лице.

Как стои въпроса с пропорционален данък при закупуването и експлоатацията?

Просто прочетете статията по-горе.  :smile1:
Относно необходимостта от пътни листа/пътна книжка или друг подобен документ при смесено ползване на автомобил

" ако лицето е избрало да определя данъчната основа за данъка върху разходите в натура по реда на чл. 215а, ал. 2, т. 2 от ЗКПО , т.е. основата за облагане е 50 на сто от всички разходи, свързани с превозното средство – единствено и само в този случай лицето ще има право да не оформя пътен лист, пътна книжка или друг подобен документ за доказване на извършения разход "
 :lol:


Една блондинка пита друга блондинка :
- Кое е по-близо - Луната или Лондон ?
- Много си глупава - като погледнеш нагоре какво виждаш - Луната или Лондон ?