Здравейте!Представен по- късно болничен в м.01/2016, а започващ от 30,11,2015, което означава корекция на декл.1 и декл.6.Въпросът ми е относно декл.6 със суми в намаление и код корекция обща ли трябва да подам?

Д6 с код корекция и правилните/намалени/ суми, същата дата като на подадената вече обща за ЕИК-а и Д1 с код К за лицето.
Ако управителя избере да се самоосигурява, вместо да се осигурява по Договор за управление........

В случая, който описвате, а именно, че управителят не е собственик/съдружник кой закон или правна норма му дават право да прави такъв избор ?
Да,но ръководството на фирмата настоява да се включат във ведомостта за м.01,тъй като в закона пише че това може да стане до 31.01.2016г.Ще имам ли някакъв проблем да ги включа в януари?

Годишен данък за доходи от трудови правоотношения
Чл. 49. (1) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Работодателят до 31 януари на следващата данъчна година изчислява годишната данъчна основа по чл. 25, ал. 1 и 3, намалена по реда на ал. 3, и определя годишния размер на данъка, когато към 31 декември на данъчната година той е работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя.
...........
(6) Когато определеният годишен размер на данъка е по-нисък от размера на авансово удържания данък, работодателят до 31 януари на следващата година възстановява разликата на лицето.

Може и в януарската, но стига да отговорите на изискванията на ЗДДФЛ за възстановяване на ДДФЛ до 31.01.2015. Това би станало, ако изплатите РЗ за януари на 31.01.2016 .

Служебната бележка е за детски надбавки. Лицето е управител , но не е собственик на фирмата.

Пишете в първия си пост, че е СОЛ ?
Няма какво да подавате с код 9 - не доплащате данък при годишно изравняване. Включвате добавките за деца към ведомост 12.2015.
Служебната бележка за какви цели е ? И някак не разбирам това да има ДУК без възнаграждение и да е СОЛ - спокойно би могъл да си е само СОЛ и да си управлява.
Да , все бързам да питам. Получих на е-мейла потвърждение и там го има и кода за достъп. Подадох уведомления на 4 фирми-тези нямат никакво изменение. За другите още не съм решила какво да подавам. Ще се обадя да питам от СТМ. Предполагам, че ще са по компетентни по този въпрос.

Да споделите после , ако може. Помислих за тези с прекратена дейност и затова попитах... :smile1:
И аз нямам. Явно още не са я качили. Има време ,ще я качат. Докато се оправим с декларациите и нейният ред ще дойде.

Благодаря ! Да съм спокойна, че не трябва нещо да оправям с упълномощаване и подобни неща..... :smile1:
Имате ли активна опция за позаване на справката по чл.73 ? Нещо не я виждам - има само "подадени данни" - за минали години.
Подадох едно уведомление и получих вх.№ и изх. № за потвърждение. Обаче забравих да си запиша кода за достъп. Как мога да го видя?

Нали ще пратят и съобщение по пощата - от там. В уведомлението какво декларирахте ?
Според мене не следва да подавате нищо.

Скрит текст :

Вие обаче имате промяна в обстоятелствата и не следва да подавате уведомление, което е в случай непроменени обстоятелства.Така мисля с едно наум.

Знам,че е така,но как да применя булстата в протокола.

Променете в записа Булстата и го заменете с ЕГН.
Да вчера! Много бърза обработка и връщане на потвърждение след 30 мин. по майл!

А, супер! Благодаря за инфото! :good:
Някой проверявал ли е как стоят нещата към момента с ел.подаването на декларации и уведомления към ИТ за 2015 ?
Дори и номера и датата на фактурата не сме задължени да пишем. Това, мисля го правим за собствено улеснение и инфо. А Булстат не виждам причина да имаме задължение да вписваме в платежното.
В статистиката си подаваме ГОД по техните справки.Едва ли само Баланс и ОПР ще приеме НСИ - ще си "поиска" и други справки, свързани с тези две.
Значи ако правилно съм разбрала в кл.31А и кл.34 на декл.1,сумите трябва да са в кл.31А целия данък,а в кл.34 чистата сумата за получаване.Никъде не отразявам данъчното облекчение?А в декл.6,която ще подам между 01.02-25.02.16г,данъка намален с ДО?

В клетка 34 следва да е нетното без влиянието на данъка.И да - в обр.6 намалявате ДДФЛ със сумата на изплатените суми за деца.
 В НОИ какво ще гледат: датата на подаване на декларацията или това, че важи от 01.01.2016  г?

второто
А някакъв приход отчита ли се!?

Това ще зависи от оценката на вещите лица на стоките , представляващи апорт и тяхната отчетна стойност при Вас.