Много важен момент при отписване на вземания/задължения поради изтекла давност е правилното определяне на давността като срок и момент, в който може да се твърди, че имаме изтекла давност и да се позовем на нея.

http://www.megabalans.com/blog/item/34-pogasitelnata-davnost-po-zakona-za-zadalzheniyata-i-dogovorite

от линка : " Погасителната давност започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо, съгласно чл. 114, ал. 1 от ЗЗД. Изискуемостта настъпва на датата на падежа, т.е. на датата, на която е уговорено да се изпълни задължението. Преди датата на падежа задължението не е изискуемо и следователно не тече погасителна давност. "

Писмо на НАП относно отписване на вземане , погасено по давност

Скрит текст :
от писмото :
"Във връзка с това е необходимо да се подчертае, че ако дадено вземане бъде отписано без да са налице обективни причини и доказателства за това, че същото е несъбираемо, отчетеният разход би бил непризнат за данъчни цели "

Във фактурата / или в договор, на базата на който се осъществява сделката по нея / следва да бъде упоменат срокът за плащане, ако не е платена веднага. И не на последно място едно вземане може да бъде отписано и съответно формираният разход признат за данъчни цели при условията на чл.37 ЗКПО.

и още по въпроса :
https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=17074.0
Моля, ако някой има тази статия , да я постне  при възможност - предварително благодаря. :smile1:

http://www.tita.bg/danatsi_tita/edition/51/article/878
Може ли да коментираме сумите за аванс на подотчетни лица - не виждам да са в изключенията . Имам предвид два момента :

1.даване от каса на аванс от 6000 лв примерно

2.отчитане на аванс и връщане на сума от 6000 да речем
Фирмата има няколко ДМА,които са напълно амортизирани през 2009 и 2010г.
До сега са ползвани.но вече са напълно изхабени и искам да ги отпиша.
Каква документация е необходима и дава ли отражение на фин.резултат в ГДД?

Независимо, че ДМА са напълно изхабени , ако ги използвате в дейността на фирмата не следва да ги отписвате от САП.
Имате в Справката за задълженията и плащанията посочено задължение по първата декларация ли ? И в същото време протокол за приети данни по втората декларация ? Нещо не се връзва - не следва да плащате недължими суми за ДДФЛ, а да видите какво се е получило.
Всичко е правилно - следва да имате в задължение резултата по втората декларация. Погледнете в меню " справки за задължения и плащания" дали е отразено по-малкото задължение там.
Може да е управленската дейност, която е по ДУ без възнаграждение :)

И управленска да е си става дума за дейност. А избягването на само / осигуряване вече е друга работа.  :smile1:

Здравейте! Имам ООД което е регистрирано в ТР през 2016, но все още не е подадена декларация за започване на дейност в НАП. По всяка вероятност дейността ще започне през 2017. В момента се прави ремонт на помещението, което ще е офис.

Има голяма вероятност от НАП да сметнат, че дейността си е започнала вече......
Не се притеснявай, не си само ти - и аз имам такива, които се обработват все още. :smile1:
пред мен една статия на Цветана Янкова- данъчен експерт, тя твърди, че " за разлика от начина на определяна на данъчната основа за останалите данъци върху разходите (например социалните, представени в натура) при личното ползване, свързано с данъчни амортизируеми активи, се вземат предвид данъчните амортизации, а не счетоводните такива

Намерих въпросната статия, ще я прочета .  :good:
/ Защо трябва след приемането на нови моменти в законите да следва да бъдат разяснени вместо да бъдат еднозначно определени нещата. /
И аз имам предвид този въпрос, а не телефонните разговори. :smile1:
Доколкото начисляваме данък върху разходи какъв разход се явява 1/60 ?
Коя програма използват Метро?

Написах " от типа на ползваната в Метро " , а коя ползва Метро питайте Метро след като представлява интерес . :smile1:
Иначе исках да кажа, че е подходяща складова програма с баркодове за отчитане движението на стоките - питащата ме разбра смятам.
Т.е. въпросът е дали при определяне на данъчната основа на разходите за лично ползване следва да вземем счетоводните или данъчни амортизации , когато имаме разлика в счетоводните и данъчните амортизационни норми ?

Аз смятам, че следва да имаме предвид счетоводните разходи за амортизация.
Здравейте! Имам следния въпрос: Налага се фирмата ни да купува стоки от физически лица, за която ФЛ не  може да представи фактура. Какъв вид документ да съставя , за да оправдая изплатените пари.  Благодаря Ви!

"Документ, оправдаващ покупка на стока от ФЛ, на която той е автор "
Защо авторът да не може да представи документ за собственото си произведение ?
http://www.noi.bg/benefits/benefits/101-unemployment/625-pokso

"за времето, зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който Република България е страна - среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период;"

Това е от сайта на НОИ - не знам нещо друго да има по въпроса. :smile1:
http://newsbg.eu/%D0%BD%D0%BE%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0/


от линка :
Скрит текст :

и

Скрит текст :
Посъветвайте управителя да си закупи складова програма и то от типа на ползваната в Метро и другите вериги - така ще се спести и безсмислен счетоводен труд за водене на склад . Решението е в ръцете на работодателя и изисква просто пари.
Освен този болничен да го подадете "някак" и после да го коригирате.
Не знам дали задължително при проверка биха изискали количествено водене на стоките, но съм сигурна , че ако го изискат имат пълното законово основание за това и следва да го имате.
Да вземем езин елементарен пример : от оперативен контрол правят инвентаризация на стоки по избор и искат да съпоставят намереното с това по счетоводни данни - ако го нямате какво ще дадете ? Точно такава проверка имам в момента .