Да, така би трябвало да постъпите. :smile1:
" Въпроса е мога ли за декември месец възнаграждението да го включа в СБ като изплатен, но данък не съм внесла декември. "

Ако възнаграждението е изплатено декември, то го включвате в служебната бележка. Срокът за ДДФЛ така или иначе е 25.01.2014 г. - не сте в някакво нарушение . Фирмата е длъжна да удържи ДДФЛ и да го внесе в този срок.
При издаване на служебната бележка е важно да се впише доходът, който е получен от лицето, без значение кога са платени или не осигуровките и данъкът. Това трябва да Ви е отправната точка, а не плащането на осигуровки и данък. Така ще се ориентирате какви суми да включите в тази бележка, както и какви удръжки за ДДФЛ сте направили върху тях.
Една с две колони - с код 5 осигуровките за 01.2013, една с код 8 - за ДДФЛ за 12.2013, но за него ще пишем период 01.2014, защото тогава е удържан.

по принцип може и две да са, но така е по-рационално........
В месец 12 имам двама служители.На двамата осиг. са начислени през м.12.На първия заплатата му е изплатена през м.12, а на другия през м.01.
Въпроса ми Д6  доколкото разбрах трябва да я подам сега до 25.01 с осигуровките без данъка с код 5.А до 25.02. да подам данъка с код 8?А ако си ги пиша с код 5 и осигуровките и данъка до 25,01,?

Да, можете да подадете осигуровките и данъка с код 5 за 12.2013 до 25.01.2014 , ако сте изплатили заплатите с декемврийска дата. Вижте пример 1 от Становището на НАП от 02.01.2014.
Скрит текст :

Тука не виждам посочено задължение основен работодател след преизчисляване на ДДФЛ да дава задължително служебната бележка на работника . За да му е направено преизчисление на ДДФЛ работодателят му е такъв по основно ТП.
Смятам, че бележката се издава при поискване. Работодателят извършва годишно преизчисляване на ДДФЛ, но лицето може да има и други доходи за деклариране или да има за ползване данъчни облекчения поради което ще подава ГДД и му е нужна служебната бележка .
Реших да не публикувам нова тема, а в тази да разискваме по стар въпрос - доходите на нотариуси и адвокати. При надлежно издадена фактура с ДДС, защо трябва да ги включваме и в тази справка. Аз лично не намирам точен отговор, но не ми е работа да мисля, а да действам. Да попитам тези от Вас, които посочват такива доходи в справката, коя сума записвате - нетната или общата с ДДС?


Марпан, посочвам сумата без ДДС. И аз мисля това за напълно излишно, обаче мир да има......
Ами дават ми зор от 10 дена да съм им издал, аз все отлагах.. :)
Ще се опитам да отложа за началото на другата седмица.. мислех си дали има възможност по стар образец за 2013 да издам обобщена за цялата година.. :)

Защо не ? С дата 30.12.2013.........
СС 21

...............
3.5. Периодичността на текущата оценка на позициите в чуждестранна валута се определя от предприятието. Тя задължително се извършва към датата на всяко съставяне на финансов отчет.


Нямате задължение да определяте валутните разлики при всяка операция. Съгласно счетоводната Ви политика можете да правите това на месец или друг период, приет от фирмата Ви и да преоценяте валутата към определена дата по фиксинг.Задължително е само това да става към датата на съставяне на финансовия отчет.
Вижте отговора на create по-горе за този случай .
Не би трябвало....... :smile1:
За дата в обр.6 пишете тази на изплащане на заплатите обаче и ако е декемврийска подайте и ДДФЛ с код 5.
".....аз ще изплащам и внасям осигуровки на 22.01.2014 г."

Всъщност се пише датата на изплащане на заплатите, а не на осигуровките.  :smile1:
Как да отбележа сол в новата програма декл.1 и декл.6, нали трябва сумите да са равни иначе системата не ги приема?

Това е в сила от 01.01.2014 вече за януарските заплати. Сега подаваме за 12.2013.....може да си ползвате и старата версия .
Не,всичко е точно -  подаването и плащането Ви в случая са в срок до 25.01.2014 г.. :smile1:
Това само доказва, че има и то голяма полза от форуми и други интернет форми на изразяване на мнение, защото това се явява най-достъпният начин да се получи гласност по даден въпрос !  :thumbup:
Доказва също, че сме в незавидната ситуация да сме винаги с изострено внимание за всичко , защото после плащаме за чуждите пропуски.
Много правилно, Катя - има чуваемост, за щастие ! За форума и тези , които го поддържат технически и професионално !   :give_rose:
Смисълът на полученото при вас е, че нямате изравнителни осигурителни вноски. Нямате да довнасяте и не пишете отрицателното число получено като разлика в колоните. :smile1:

ХХХХХ, защо ?
В колона 7 не трябва ли да е 12*420
Не може да бъде ! Какво попълвате за осиг. доход ?