https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,14272.0.html

Проследете темата от поста на Антеа  11.01.2017, 17:37 .
Ще се повторя, но следва да разделите 19311 на 12 месеца. Не бихте имали за довнасяне единствено при хипотезата на ХХХХХ при осигуряване всеки месец върху 2600 , което не е Вашият случай.

Върху каква сума са внасяни осигуровки през останалите месеци? Какъв е доходът през останалите месеци?
Ако през годината се е осигурявал върху 12*2600 и годишият осиг.доход по ГДД е над 12*2600, НЕ трябва да довнася осигуровки.

ХХХХХ , погледни това от там тръгва въпросът на питащата.Тука не е твърде ясно зададен.
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,19294.msg116337.html#msg116337
...
2. В Д50 при изравняването:
- сумирам всички получени приходи, приспадам 25%,

При личния труд на СОЛ няма 25 % НПР.
Указания Т1 :
" Облагаемият доход в редове от 1 до 12 на колона 5 се определя като сумата в ред 13 се разделя на броя на месеците, през които лицето е упражнявало трудова дейност като самоосигуряващо се лице, независимо от броя на отработените през месеца дни."

Указания Т2 :
" Облагаемият доход в редове от 1 до 12 в колона 5 се определя като сумата в ред 13 се разделя на броя на месеците, през които лицето е получило доходи в качеството си на самоосигуряващо се лице, независимо от броя на отработените през месеца дни."


Да разгледаме един пример с личен труд, платен еднократно през 12.2016 . Да приемем, че размерът му е равен на максималния осигурителен доход 31200 за цялата година . Ако попълним според Указанието Т2 / а трябва да е така, нали / следва да нанесем декември 2600 , колкото е максималния осигурителен доход за месеца и да ограничим довнасянето до 2600 за един месец , което при деление на 12 месеца би било за всеки от 12-те месеца. Нещо не ми се вижда нормално да направят такъв "подарък" и да спестят толкова пари на данъкоплатеца, но дали и аз като Антеа да кажа не бъркам нещо тотално....
Можете , а и няма какво друго да направите . :smile1:
Ако бяха оставили в Т2 да се дели на месеците на полагане на труд нямаше как да обхванат месеците на СОЛ по ЗЗО. А в Т1 е обяснимо да е според месеците на полагане на труд доколкото той е предпоставка за осигуряване. Обаче ме озадачава в Т2 това " месеципе, ПРЕЗ които е получен доход"...
Добро утро, antea !
Снощи четох само новото Указание на Т2 , защото това беше и питането, но сега прочетох и това за Т1. Значи като за начало съм озадачена и аз от точно това, за което пишеш. В Т1 делим на месеците на упражняване на дейност без значение дали  има или не получени доходи. В Т2 делим / според указанието / на месеците през които са получавани доходи. Ако буквално спазим тези указания би трябвало да делим семата в ред 13 на различни месеци. Нещо не ми се вижда смислено това, а и дали правилно го тълкувам ? Какво са искали да кажат с различните формулировки по въпроса ? Ще го мисля още , но има нещо не както трябва...
А за половиния месец - излиза, че трябва да го имаме за цял като делим.
Привет, antea !
Ще имам аналогичен случай, но не бях стигнала още до ГДД. Твоят пост ме провокира да се позачета. Направи  ми впечатление следното от указанията за попълване на Т2 :

"Облагаемият доход в редове от 1 до 12 в колона 5 се определя като сумата в ред 13 се разделя на броя на месеците, през които лицето е получило доходи в качеството си на самоосигуряващо се лице, независимо от броя на отработените през месеца дни "

Не знам дали съм права, но така на прима виста бих казала, че следва да разделиш в твоя случай / да го вземем за пример / сумата на 11 , а декември да не включваш като месец без получаване на доходи на основание на по-горе подчертаното. И да, лицето е СОЛ и през декември макар и на основание на чл.40 ЗЗО , но няма доходи през този месец . В същото време излиза, че имаме право да ползваме тези 16.80 за декември за намаляване на данъчната основа при изчисляване на данъка .
В същото време са премахнали влиянието на работните дни през месеците и вече делим на брой месеци без значение на отработените дни през всеки от тях.Подавате с общата сума - остава последната подадена Д55.
Защо да е късно за д.55? Чак пък и глоба?
Все пак става дума за четвърто тримесечие - може и без д.55.

Да, сега видях, че става дума за 11.2016 - правилно, Марпанче - има време да е без глоба . Обаче, ако са удържали ДДФЛ няма как без Д55. Те си знаят , ама сигурно е удържан данък, за да са подали код 8 в Д6. :good:
За ГД ДДФЛ не се подава с Д6 , а с Д55 . Ако следваме правилото следва да направите корекция на Д6 или да я заличите, ако е съдържала само данъка по ГД , а Д55 да се подаде - вече със закъснение и може би глоба. Вие преценете да оставите нещата така или да ги приведете в ред. :smile1:
Такъв контрол въобще не би бил целесъобразен, ако притеглим евентуалните открити нарушения и разходите, направени за откриването им.

 :good:
Въобще не знам как ги измислят едни такива популистки действия с направо смешен ефект.
" Върху сумата от 599,76 няма да се начислява счетоводна амортизации и трябва да се плати данък върху разходите."

Защо няма да се начислява счетоводна амортизация  ?
С годишната декларация ще се декларира, като няма да се доказва документално - ако решат ще правят ревизия.

Да, все пак това ще подлежи на контрол - и какво събиране на документи ще трябва да пада от страна на лицето, за да се аргументира при ревизия. Ще има и такива хора - като гледам сега за детските пак са 20 лв. , но никой не се отказва от тях / не , че трябва/ . Всеки си търси правата , но в този случай дано си разбират и задълженията. :smile1:
Чл. 22д. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)
Скрит текст :

Всъщност то ще се ползва в годишен размер - така го разбирам. Изпълнението на т.1 е от работодателя / счетоводителя / . Интересен момент е как ще се удостоверяват обстоятелствата по т.3 и всичко това за един лев / условно казано / . Голямо облекчение .
Мисля днес да подавам Декл.1 и 6 - работи ли вече системата на НАП нормално, чета до 06.01.2017 не са били обработвани уведомления, декларация? Колеги, връщат ли ви се вече обработени документите?

Работи, още вчера си получих протоколите от 01.01.2017.  :good:
Да попитам - има ли вече активни опциите за подаване на чл.92 и 50 ?
/ не съм на раб. си място, че да проверя /
" Дт501/Кт499-180 хил.лв "

Още в начало , ако е взета такава операция и за такава сума сте направили фалстарт. Дано поне сте разделили сумите по договори и дано те са под 15000 или 10 000 / каквато е била позволената сума към дадения момент / .
Надявам се да се разбирате взаимно какво точно е ВФП. Иначе аз не се сещам, ама това е без значение.