20 супер кратки разказа

При първото им прочитане ви се струват безсмислени, но при повторен прочит и осмисляне казват толкова много. Опитайте. :smile1:
По принцип - да. Само дето с тези справки не е спазено изискването за изтриване на нулевите редове.
Аз обаче не виждам код за заличаване само 0-редовна  и К -корекция, или не е така?

 :good: - с нулева редовна заличавате подадените данни
Заличете я с нулеви данни и подайте повторно правилната като редовна.
Даваме на адвоката Декларацията за неактивност и Декларация по чл.13 ал.4 . Адвокатът сам си прави пълномощното , а собственикът го подписва. Гледам едно такова в момента - пише Пълномощно по смисъла на чл.15 ал.1 т.4 във връзка с ал.2 т.2 от ЗТР.
Не пожелавай счетоводните статии на ближния, нито салдата му...

 :lol:

Разменям кредитни салда за дебитни........
Днес е последен възможен ден. :good:
Подавала съм и двата варианта - и декларацията от НСИ и свободен текст - няма проблем. И двете форми вършат работа.
Дали лицето е с ДУК , дали е СОЛ с личен труд това няма да промени характера на разходите, свързани с автомобила и неговата експлоатация.
Как си представят нашите законотворци, че малките фирми, които са мнозинство , биха могли да отделят финансов ресурс за реализиране на тези идеи ?
Назначаване на човек на длъжност или  плащане на външна фирма - въобще не го виждам това. За такива неща следва да вземат отношение и представителите на бизнеса.
И не на последно място адекватно да определим и своето място в тази работа - до каква степен следва да се ангажира счетоводителят с въпроси относно защитата на лични данни. И въобще следва ли да приемем, че това е наша работа ?
...ама пък "няма изискване за ОБРАЗОВАНИЕ" как ви звучи...

Звучи също като "има още неясноти, които ще бъдат изяснявани СЛЕД влизането в сила..." .

Нашето законодателство е такова - приемаме нещо и после почваме да го обясняваме, изясняваме и така .
Аз мисля да изчакаме спокойно развитието на нещата, изясняването им . Правилно казваш , P.G.H.R. -че, че сега въпросите са повече от отговорите.

 
 Дали може с персонален код на фирма ЮЛ да се подаде декл.чл.92

Не, не може за голямо съжаление.
Пренесох ги, Хрили тия салда.......от едното дърво до другото.....ама още салда има.......
Излиза, че до сега бяхме регистрирани лица в КЗЛД, а сега вече не сме такива. Продължаваме обаче да сме задължени като такива по презумпция и сме оставени на субективната преценка на разни органи дали правим всичко, както трябва. Там, където е налице човешкият фактор за преценка са налице и условията за корупция, субективизъм и дори замитане под чергата според случая.
Единственият въпрос, който ме вълнува в момента след прочитането на така обстойно предоставената ни информация от Хрили е дали този ангажимент всъщност е счетоводен ???
Аз лично нямам против да има такива фирми / лица / юристи , които обезпечават тези нови "изисквания" . Къде останаха добрите намерения всеки специалист да си гледа своята работа, за която е компетентен ?
Докато обаче приемаме всяко ново изискване като свой ангажимент ще ни товарят все повече и повече докато се стигне до невъзможност да гледаме счетоводната си работа.
В процедурата по определяне на слабата капитализация съгласно чл.43 ал.3 т.3 ЗКПО не влизат лихвите, непризнати за данъчни цели. Те няма да участват във формулата. Не знам имате ли други лихви, поради които следва да прилагате този член.
По втория въпрос - да - 604+605 сметка , само поясних, че не става дума за нетната , а за брутната сума по отношение на възнаграждението.
Обърнете внимание от текста по-горе , че с осигуровките се преобразува само когато имате осигуровки, свързани с непризнати разходи по ал.1 - т.е. с неизплатено възнаграждение. Не преобразувате .
ЗКПО
чл.43
(5) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Разходите за задължителни осигурителни вноски, свързани с непризнатите разходи по ал. 1, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане, когато задължителните осигурителни вноски не са внесени към 31 декември на текущата година.

Ако правилно разбирам Вие нямате непризнати разходи по ал.1 защото сте изплатили възнаграждението за ДУК през 2017. Не преобразувате с осигуровките.
По второто питане - принципно - разход Ви е брутната сума на възнаграждението, а не нетната.
Кажете нещо, бре! Какво сте се умълчали - да не ви е погнало Жълтото кучИ?

Като ни затвори устите с тази сериозна и дълга тема, дето си я оставих за вечерен размисъл не остана време да пишем. Тука се мъча с едни салда...