ЗДДС
Чл. 116. (1) Поправки и добавки във фактурите и известията към тях не се разрешават. Погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови.

(2) За погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и известия към тях, в които не е начислен данък, въпреки че е следвало да бъде начислен.

" За анулиране и дума не можело да става "
Както се казва - " клиентът винаги е прав "... :smile1:
Вие им обяснете / вероятно вече сте го направили /  , а отговорността да си поемат те.
Това нещо "включително за минали години" ме за интерисува, дали това означава, че ако за 2017 ако съм попълвал таблица 2 и съм доплатил 600лв здравни осигуровки за 2018 ще попълвам пак таблица 2 и ще имам около 500лв мога да пиша 1100лв в ред 3 от част 2 за 2018 или съм твърде наивен да си мисля такова нещо  :blink: .

Аз бих заложила на последното .  :smile1:
И се надявам да приемете по-горното изречение с чувство за хумор :)))))
Какво се има предвид с това "включително за минали години" ? Физическите лица декларират доходите си за годината на получаване без значение за коя година се отнасят тези доходи. Ако през 2018 Ви изплатят доход за 2016 примерно и се налага да довнасяте здравни осигуровки върху този доход то следва да включите тези суми в приспадането при определяне на данъчната основа.
Ако в отчета за статистиката има промени , които са резултат от корекцията на ГДД логично би било да  коригирате и него.  :smile1:
Здравейте ,
не се случва само на Вас.  :smile1:
На принципите на счетоводството не отговаря и да ги оставите неплатени, нали ?
http://www.noi.bg/images/bg/regulations/euregulations/Regl_EO_883_2004.pdf
В този Регламент е и отговорът на питането Ви. Вижте по-подробно Дял II чл.13 - т.3 . Според мене приложимото за Вас законодателство ще е това на Дания и не следва да се осигурявате и в Бг. Разгледайте и Вие съответните текстове. :smile1:
Много ми харесаха тези зодии - като си представях зад всяка от тях конкретен човек направо са си попадение !  :good:
Аз току-що подадох болничен по електронен път. Нямаше никакви проблеми.
Колеги, направен е ремонт на алтернатор, помпа, тампони на служебен автомобил за 1250 лева без ДДС.Смущава ме сумата, но трябва да го отнеса в разход. Вие как мислите?

По същия начин.  :smile1:
С тези разходи привеждате актива в "работно " състояние , а не правите подобрения , с които увеличавате стойността му или удължавате срока на ползване .
Ако задълбая въпроса: Възможно ли и допустимо ли е, докато работник е в неплатен отпуск без стаж да сключи ГД с работодателя си по ТД за сума под МРЗ и така да се избегнат осигуровките?

Всъщност си мисля, не само, че е възможно и допустимо, но и законосъобразно.  :smile1:
https://www.megabalans.com/blog/item/49-danachna-zaguba-i-neinoto-prenasyane-v-godinite

Прочетете този материал.  :smile1:


от линка : " Така например нямаме вариант да започнем приспадане от втората година от посочения пет годишен период, както и например да ползваме правото на приспадане не през целия пет годишен период, а през различни години "
Въпреки, че приспадането е пропуснато аз мисля, че не губите правото си да продължите . Точно обратно - задължени сте да приспадате до изтичане на 5 г. срок съгласно чл.70 ал.1 ЗКПО. По-скоро следва да подадете коригираща декларация за годината на пропуска.
Разбира се , може и да имате различно мнение, но какво ще правите тогава с вече ползваното намаление на резултата до годината на пропуска ? Чл.70 ал.1 вменява задължение по отношение на приспадането и никъде не срещам текст, че ако веднъж започнато приспадането на данъчна загуба пропуснете по невнимание или по желание следва да спрете процедурата .
Започнали сме да пренасяме данъчна загуба, но през една от годините има прекъсване (не е пренесена). Това означава, че губим правото си в следващата година след прекъсването, въпреки че сме в срока от 5 години, нали така?

Чл. 70. (1) Данъчно задължените лица имат право да пренасят данъчната загуба, формирана по реда на тази част. Когато данъчно задължено лице е избрало да пренася данъчната загуба, тя задължително се пренася последователно до изчерпването и през следващите 5 години.

По-скоро мисля, че имате неправилно определено данъчно задължение за годината на пропуска.
Прочетете внимателно първа страница на декларацията- данни за декларатора. Има една отметка, която трябва да се направи, че е коригираща и тогава се подава без проблем.

Благодаря ти , ohhi -  много полезна информация - не бях го забелязала този текст. Потърсих аналогичния и за декларацията по чл.92 . Там е пак в заглавната страница при "Данни за юридическото лице"  - чеква се т.5 :
 " 5. На основание чл. 75, ал. 3 от ЗКПО (еднократно след срока за подаване) "

Пък дано не се налага да ги ползваме.  :smile1:

Хубав ден !Цаца, бира....а сега къде сте по график ?
Здравейте ,
направи ми впечатление , че в указанията при електронното подаване на ГДД чл.92 като срок е упоменат 31.03.2018. Явно корекцията като възможност да бъде направена до 30.09.2018 не е сред опциите на подаването онлайн. Миналата година подавах коригираща и трябваше да отида на място . Мислех, че това вече е отстранено , но след описаната от Вас ситуация си мисля , че може би не е .
чл.204,т.3 е отменен тоест вече не се дължи или?

Не, не се дължи .  :smile1:


Как да си снимате краката на плажа докато всъщност сте в офиса ? :smile1: