Декларацията се подава чрез ПИК в страницата на НАП, но при подаване изсписва грешка, че физически лица не могат да подават декларация по чл. 55 като платци на доход. В т.2 на част II излиза автоматино 2 и не мога да избера 1. Къде греша

Грешите в това, че в случая като платец на доход наистина не можете да подавате декларация чл.55 , ако не сте и СОЛ. По-горният ми пост беше по отношение на това как следва да подавате , ако сте получател / не бях прочела, че искате в друго качество да подавате въпросната декларация / . Подайте чрез ЕИК като платец. Вероятно сте избрали ЕГН и платец, което не е възможно.
Подавам декларации чл.55 на лица-свободна професия с ПИК и само за информация :
Може да се подава, но подаването става през ЕГН , а не през ЕИК. В профила се визуализират като задължени лица "юридическо лице " / за ЕИК-а / и "физическо лице" / за ЕГН-то / . Подавате чл.55 през физическо лице по ЕГН.
Благодаря, но не разбрах какво значи не могат да бъдат за времето на болничния. Например целия Март съм в болничен начислени са ми Великденски .

Именно - като сте в болнични не полагате труд за март и тези суми не са РЗ за март, а някакви вероятно бонуси за предстоящия Великден.
Когато си цял месец в болнични дължат ли се осигуровки за други суми като великденски например.

Дължат се. Болничните само Ви дават право на обезщетение за временна нетрудоспособност , а в случай, че получавате някакви доходи за времето на болничните / не могат да бъдат обаче от възнаграждение за времето на болничния / те са си облагаеми.
Да, но на загуба или печалба при дейност следва да се попълне. Въпросът малко така зададен, че сякаш при загуба не следва .
ЕТ счетоводен фин резултат на загуба. Преобразуван данъчен резултат на печалба и ще се обложи с данък.  В този случай попълва ли се справка за окончателния размер на осиг доход - обр 2004
 В този случай попълва ли се справка за окончателния размер на осиг доход - обр 2004

Да. Резултатът е без значение - има дейност има осигуряване. В случая няма довнасяне.
В това няма объркващо - за месеците, в които е СОЛ има само доход като СОЛ и осигуряване като СОЛ в/у 460лв. Обърква ме, че от НАП за подобен случай са казали да се попълнят месеците, в които лицето е работило по трудов договор, без да е било СОЛ в този период.

НАП са се объркали си мисля... :smile1:
Не, че е просто приход минус разход / особено, ако имате преобразуване / . Да приемем, че нямате - след като получавате отрицателно число пишеше нула.
Обърква ме нещо, което четох - за подобен случай от НАП са казали да се попълни и доходът от труд в колона 3..

Попълвате таблици 1 и 2 само да месеците 11 и 12, когато е бил СОЛ. За тези месеци попълвате всичко - и осиг.доход по ТД, и реалния доход като СОЛ, и дохода, върху който са направени авансови осигуровки. Следвайте указанията. Какво объркващо има ?
Ако не бяхте на патент щяхте да попълните Приложението за ЕТ и да преобразувате резултата до получаване на сума в т.9.3 на Приложение 2. Направете го и сега / за себе си, а не да го подадете / . Получената сума впишете като облагаем доход и впишете в Т1/Т2 .
Защо не проверите дали в Java контрол панел има разрешен/вписан адреса на ТР ?
 За м. 09 само прехвърля осигуряването през ЕООД, което има и полага там личен труд за този м.09. При попълване на табл. 1 и табл.2 в ГДД за физическото лице излиза, че трябва да довнася осигуровките върху този личен труд положен м.09 и облагаемия доход от патентната дейност. Правилно ли разсъждавам?

Не съвсем. Съгласно указанията за попълване на Т1 / Т2 дохода на лицето в качеството му на СОЛ делите на месеците на упражняване на дейност именно като СОЛ / във Вашия кслучай 12 месеца / . Довнасянето е върху разликата между ред 13 от съответните колони , а не помесечно.
Мн благодаря.Всичко ми стана ясно.Само нз има ли смисъл от тази сложнотия.Може би затова колеги предпочитат да си представят информацията от 01 до 12.Иначе за да няма проблеми в бъдеще през м 12/2018  не е ли по-добре Сол да си плати за 2 месеца и след това текущо?

Просто си платете през 12.2018 за 12.2018 и така за всеки месец .  Важното е да не оставите СОЛ през 12 месец да бъде с неизплатено възнаграждение за личен труд , ако приемем че за предходните месеци всичко е изплатено . :smile1:

Може ли да помогнете с тази коригираща справка.

Да опитам. :smile1:
Приемаме, че СОЛ за 2017 няма болнични, изплаща си личен труд 460 лв. и се осигурява също на 460 лв..Личният труд за декември се изплаща през януари 2018. През  2018 СОЛ се осигурява на 510 лв. и има личен труд в размер на 510 лв. месечно като продължава същата схема - за 12.2018 плащате през януари 2019.
 Приемаме, че 2016 е нямал личен труд.


2017
Подава Т1 за 2017 г. - първия прикачен файл.


2018
Подава Т1 за 2017 г. - коригираща - втория прикачен файл
Подава Т1 за 2018 г.                           - третия прикачен файл


Точно така ще Ви излиза - за всеки месец след изтичането му до изчерпването на периода. :smile1:
Нали в това е смисълът на изравнителните вноски - да се довнесе върху разликата, която сте реализирали като доход и осигурителния авансов доход ? Получили сте по - голям размер на дохода в к.5 от сумата, върху която сте се самоосигурявали и за разликата трябва да внесете осигуровки .
Това при Вас се получава през 10.2017 , когато имате 418.18 лв. доход, а сте се осигурявали на 41.82.
418,18-41,82  = 376.36
Довнасяте осиг. вноски върху тази сума и всичко си идва по местата. :smile1:
Оплетох конците. При мен човека цяла 2017 и от края ба 2016 си е с личен труд помесечно...

Този сценарий с коригиращите Т1 и Т2 са единствено в случай, че 12 месец го изплащате през януари на следващата година. Когато веднъж го "преживях"  това започнах да си плащам месец за месец. Питайте конкретно ще се опитам да ви отговоря.
В колона 4 посочвате авансовия осигурителен доход на СОЛ за 12 месеца - от 01 до 12. Ако сте изплатили личен труд за 11 месеца разделяте сумата на 12 / колкото са месеците на упражняване на дейност на лицето в качеството му на СОЛ / . На следващата година подавате коригиращи  Т1 и Т2 , в които вече посочвате на ред 13 сумата за цялата предходна година вкл. и 12 месец . При платена сума до 11 месец вкл издавате бележката до 11 месец вкл..

Да дам пример :
2017 сте изплатили 12*460 лв. като януари 2017 сте платили за 12.2016. Т1 и Т2 попълвате с осигурителните авансови вноски 460 за 01-12 месеци. В колона 4 / доход на СОЛ / попълвате 460*11/12 , а отделно подавате Т1 и Т2 коригиращи за 2016 където 460 за декември добавяте към вече декларираната сума за 2016.
От указанията към таблица 2:
- лицата, които не са осигурени на друго основание и са внасяли здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО ....., попълват облагаемия доход, деклариран в Приложение 3, част І, ред 6, Приложение 4, част І, ред 7, Приложение 5, част ІІ, ред 1 и Приложение 6, част І, ред 3;

 :good:

С редакция на моя отговор - бруто минус НПР.