Месец 01. задавам.

Е, не. Процедурата ти почва 02.2017.
Да, така изписва - въведох възникване 02.2017. Може би под приключила процедура в калкулатора се има пред вид такава, при която ще се възстановява ДДС по първоначалния месец на възникване .
/ само предполагам /

Така е - ако въведеш 02.2017 100 възстановяване, 03.2017 - 150 възстановяване и 04.2017 - 50 внасяне остава да се възстанови 50 по февруарската СД и изписва, че процедурата е приключила. С ДДС за теглене - при плащането не отчита такова събитие.
 давам в м. 04 ДДС за внасяне, по- голяма цифра от това за приспадане през м.01 и м.02 и резултата е ,че не  приключва процедурата  по приспадане през м.04., което не мога да си обясня защо е така.

Кой месец задаваш като възникване на процедура ?
А 12.2016 как е било ?
Иначе , ако нямате нещо започнато преди 01.2017 процедурата Ви започва 02.2017 и приключва 04.2017 .
Ще се съобразите със СС 16 .

" 4. Първоначално всеки дълготраен материален актив се оценява по цена на придобиване, която включва покупната цена (включително митата и невъзстановимите данъци) и всички преки разходи.

Вижте в същата точка кои са преките разходи и това ще Ви ориентира.
Как следва да  обяви тези 5 дни  това от гледна точка здравното осигуряване, след като не следва да подава декларация Окд-5 ?

Защо да не следва ?
 Включването на клауза с т.нар. гратисен период не освобождава длъжника от плащане, а само го отсрочва. В този смисъл наемодателят трябва да издава фактури през гратисния период, които съгласно договорености трябва да бъдат платени по-късно.

 :good:

В питането е казано обаче не "гратисен период ", а направо безвъзмездно ползване. Последното обаче си е категорично отклонение от данъчното облагане.
Защо изобщо е взета фактура на ЕТ-то  ? То нито ДМА , че няма как да съществува самостоятелно без сградата нито нематериален актив , защото това с договора не е много наред. Може да служи за други цели / както казва Калина за категоризацията на обекта / , но за счетоводни май не става.
Защо не дадеш тази дограма на разчет със собственика и той да си внесе парите за нея ?
Излязло е това, което е въведено.  :smile1:
Ако нямате други данни - всичко си е ОК и за ТР.
В крайна сметка имате своя практика по въпроса - следвайте си я. След като питате може би нещо в нея ви смущава ли ? Иначе не намирам логика във въпроса. Тази аналитичност "нефактурирани аванси 4 ми се вижда напълно излишна - имате задължението в законоустановен срок да си издадете фактура за аванса , а не да го оставите нефактуриран. Иначе има доста теми по въпроса , който поставяте и нюанси в осчетоводяването, но не и принципни различия.

https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=13073.0

http://balans.bg/765-5-5-16-poluchen-avans-za-prodajba-na-materiali/

https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=8379.0

Всъщност и Вие бихте могли да ги намерите с помощта на Гугъл. :smile1:
bogpan,

Темата Ви е озаглавена "практика". А Вашата практика или предложението Ви по въпроса каква е ?

и друго мнение за повече примери от практиката :
http://balans.bg/763-5-5-14-poluchen-avans-za-prodajba-na-produkcija/
503/411                - при получаване на сумата

411/412, 4532     - при издаване на фактурата за аванс

412/70...              - при приключване на сделката и издаване на окончателната / нулева / фактура

За целите на отразяването на окончателната фактура / с приспаднат аванс / в дневник продажби стандартно 411/70...,4532 - с нулеви стойности


http://novacon.bg/blog/?p=319
А кога е издадена окончателната фактура с приспаднат аванс / макар и на 100 % / ?
В крайна сметка ще следва да изискаме от фирмите, поддържащи счетоводните ни програми да направят възможно формирането на ГФО , съобразен с изискванията на СС 1 . Ако реагират - чудесно, ако ли не - удобно или не ще го правим отделно от НСИ и счетоводната си програма. В крайна сметка възможности не липсват . Едната от тях е Приложението тука .
Здравейте, въпросът ми относно подаване на ГФО за 2016 е ще се приемат ли бланките, които сме подали в НСИ или ще е проблем за ТР?

За приемането - приемат. Дали ще впишат ГФО с бланка от НСИ - не знам, обработват се твърде дълго и докато разберем има време. По-добре не рискувайте и си подайте ГФО съобразени с изискванията на СС 1 .
Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Годишната данъчна декларация се подава в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

(2) При откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения след срока по ал. 1 данъчно задължените лица имат право, еднократно в срок до 30 септември на годината, следваща годината на придобиване на дохода, да правят промени чрез подаване на нова декларация.


Подавате пак всичко наново вкл. и служебните бележки.
 "После съм попълнила Прил.3-без да попълвам нищо в част 2-авансови данъци-МОже тук да е грешката?Обаче не ме пускаше да пиша там."

А имало ли е авансово удържан данък ? Не е обаче нормално да не допуска попълване на удържан данък - тука нещо не е, както трябва.
" (3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Трудовото възнаграждение се изплаща лично на работника или служителя по ведомост или срещу разписка или по писмено искане на работника или служителя - на негови близки. По писмено искане на работника или служителя трудовото му възнаграждение се превежда на влог в посочената от него банка."

Кое точно от текста не отговаря на съвременните условия ?
Явно е, че нормативно въпроса е уреден преди доста години и не отговаря на съвременните условия.

От къде правите това заключение ? 
 Но, според мен, КТ позволява изплащане на друг човек, само когато плащането е в брой по ведомост или с разписка
Защо с промяната на длъжността, от безсрочен трудов договор да става на срочен.   

Това не е непременно задължително - просто Вие оставихте / поне у мене / впечатлението , че става дума за срочен договор.
 Понеже имаме сключено ДС по чл.119 във връзка чл.259 т.е лицето временно сменя една длъжност на друга, като няма да си изпълнява длъжността, която е  била до сега.

Това не значи непременно, че договорът става срочен, но упоменаването, че временно ще бъде на тази длъжност поражда това предположение. Така, както сте го подали разбира се, че ще бъде прието уведомлението Ви. Важното е то да отразява правилно ситуацията. Подадено с код 01 следва, че лицето е на безсрочен договор на новата длъжност. Понеже казвате, че ще я изпълнява временно , а старата няма да бъде упражнявана приех, че става дума за  срочен договор. Каква е точно ситуацията Вие си знаете.